NÄTVERK I BOLAGSRÄTT


Ledare

 

  • Daniel Stattin, Professor, Uppsala Universitet

  • Karin Eklund, Doktorand i civilrätt vid Uppsala Universitet

 

Innehåll

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna aktörer, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på en hög akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer även externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket kommer att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

I nätverket finner du ett akademiskt forum med många starka akademiska profiler, vilka kan bidra med mångårig erfarenhet till meningsfulla diskussioner avseende såväl övergripande frågor som detaljer i samband med bolagsrätt. Bidraget från relevanta externa föredragshållare borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om plats i programmet för att adressera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Möte 1

Huvudtema: 

a) Generationsskifte

b) Låneförbuden 

Föreläsare: Daniel Stattin & Karin Eklund

 

Möte 2

Huvudtema:

a) Riktade emissioner

b) Hållbarhet och aktiebolagslagen

Gästföreläsare: Dennis Westermark och Monica Lagercrantz. Båda advokater och delägare på Lindahl advokatbyrå

 

Möte 3

Huvudtema:

a). Kontrollbalansräkning

b). Styrelseansvar vid kapitalbrist

 

Möte 4

Huvudtema:

a). Minoritetsskyddsregler 

b). Styrelseansvar i finansiella bolag 

 

Kommande ämnen:

• Särskild granskning som reservämne

• Kontrollbalansräkning 

• Styrelseansvar vid kapitalbrist

• Minoritetsskyddsregler

• Styrelseansvar i finansiella bolag

• Reservämnen att notera

• Insiderfrågor/MAR

• Optionsprogram

• Ytterligare redovisningsrättsliga frågor

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en hög akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller bolagsrätt. Ett annat syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med bolagsrätt.

Det kommer hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår 4,5 timmars per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat, betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bl.a. advokater, bolagsjurister, revisorer, medarbetare hos myndigheter och domare som har ansvar för områden som berör bolagsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får sig tilldelad en mapp med relevant material.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

torsdag d. 21. januari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

torsdag d. 25. mars 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

onsdag d. 19. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

fredag d. 8. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network