NÄTVERK I ARBETSRÄTT - JURISTER


Ledare

 

  • Jenny Hellberg, partner, Elmzell Advokatbyrå
  • Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations, Nordea


Innehåll

Vid nätverkets mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna personer inom arbetsrättens område. Vi behandlar aktuella ämnen och problemställningar på praktisk nivå och dyker dessutom ner djupare i juridiken när det är relevant.

Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Externa föredragshållare kommer att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket uppmanas att lämna förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt syfte. Avsikten med nätverket är att föredragshållare och deltagare tillsammans kan bidra med mångåriga erfarenheter till meningsfulla diskussioner i arbetsrätt avseende såväl övergripande frågor som på detaljnivå.

Bidraget från relevanta externa föredragshållare, varibland namnkunniga personer med såväl svenska som internationella erfarenheter, borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om utrymme för att diskutera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Vi introducerar alltid samtliga nätverksmöten med en kort genomgång av de senaste rättsfallen, kommande lagstiftning och andra aktualiteter inom arbetsrätten för att hålla nätverksdeltagare uppdaterade på det senaste inom rättsområdet.  

 

Möte 1: Tisdag den 16 mars 2021

Huvudtema: Arbetsrättsliga processer i domstol och skiljeförfarande

Föreläsare: Erik Danhard, partner på Kanter Advokatbyrå, Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

 

Möte 2: Tisdag den 01 juni 2021

Huvudtema: Diskrimineringsfrågor i praktiken

Föreläsare: Marie Nordström, förbundsjurist LO-TCO rättsskydd, Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

 

Möte 3: Tisdag den 07 september 2021

Huvudtema: Visselblåsning – vilka krav ställer den nya lagstiftningen och vad gäller utifrån ett HR- och arbetsrättsligt perspektiv

Föreläsare: Fredrik Styrlander, Head of Compliance på Mangold Fondkommission, Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

 

Möte 4:  Torsdag den 21 oktober 2021

Huvudtema: Fastställes i samråd med nätverksdeltagarna

Föreläsare: Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

 

Exempel på ämnen som kommer diskuteras:

• Svåra uppsägningar
• Arbetsmiljöfrågor i förändring
• Personuppgifter i arbetslivet
• Företagshemligheter och forensics
• LAS utredningar och ändringar
• Utmanande personalärenden –juridik
och praktik
• Fackliga förhandlingar och relationen
till fackliga organisationer.
• Aktuella domar från Arbetsdomstolen.
• Senaste lagstiftning /
lagstiftningsförslag
• Skiljeförfarande
• Framtidens arbetsrätt – vad innebär de
förändringar vi nu ser?
• Nordisk arbetsrätt
• Kollektiv arbetsrätt
• Visselblåsning – vad gäller framöver
• Diskrimineringsfrågor i praktiken
• Arbetsgivarens ansvar vid distansarbete

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både praktisk och hög akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar vad gäller arbetsrätt.

Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på rättsområdet och att skapa kontakt mellan de som regelbundet arbetar med arbetsrätt.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, högt uppsatta arbetsrättsjurister och Legal Counsel inom bolag, arbetsrättsorganisationer, fackförbund och myndigheter med ansvar för områden som berör arbetsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

tisdag d. 16. mars 2021

Kl. 12:30 - 17:00


2. Möte

tisdag d. 1. juni 2021

Kl. 12:30 - 17:00


3. Möte

tisdag d. 7. september 2021

Kl. 12:30 - 17:00


4. Möte

torsdag d. 21. oktober 2021

Kl. 12:30 - 17:00


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network