JUC nätverk

JUC är marknadsledande inom nätverk där utgångspunkten är juridiken men huvudfokus ligger på affären, transaktionen eller det praktiska angreppssättet. Här är du garanterad en hög teknisk nivå och fantastiska nätverksmöjligheter med ytterst kvalificerade personer.

Under nätverksträffarna går föreläsare och föredragshållare i nära dialog med nätverksdeltagarna om de problemställningar som deltagarna konfronteras med i sitt arbete. Syftet är att nätverket i betydligt högre grad än traditionell undervisning ska vara ett forum där deltagarna träffas med andra aktörer med intresse för och kunskap inom området, utbyter erfarenheter och får sparring relativt professionella utmaningar av olika slag där juridiken ofta är nödvändig men sällan har huvudrollen.

 • "Jag upplever att nätverkets stora fördel är att det sam­lar olika typer av kompetenser och den chans det­ta ger till erfarenhets- och kunskapsutbyte."
  Karin Sjöberg, Erika Forsäkringsaktiebolag
 •  Negotiation Skills Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
 • CERTIFICATION FOR INFORMATION AND DATA PRIVACY RESPONSIBLE (CIPM)
 • CERTIFICATION FOR SPECIALISTS IN DATA AND INFORMATION PRIVACY (CIPP/E)
 • Data Protection Officer
 • Kvinnonätverket sustainability & risk
 • NÄTVERK I ARBETSRÄTT - HR
 • NÄTVERK I ARBETSRÄTT - JURISTER
 • NÄTVERK I BANK & FINANS SAMT FINANSIELL REGLERING
 • NÄTVERK I BOLAGSRÄTT
 • NÄTVERK I CYBERSÄKERHET
 • NÄTVERK I EKONOMISK KRIMINALITET
 • NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT
 • NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT, GBG
 • NÄTVERK I EU KONKURRENSRÄTT
 • NÄTVERK I FAMILJERÄTT
 • Nätverk i Fastighets-M&A
 • NÄTVERK I INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGSLEVERANSER
 • NÄTVERK I INFRASTRUKTUR & ANLÄGGNING
 • NÄTVERK I INSOLVENS & REKONSTRUKTION
 • NÄTVERK I IPR
 • Nätverk i IT & Digitalisering
 • NÄTVERK I KOMMERSIELL AVTALSRÄTT
 • NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT
 • NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT, Göteborg
 • NÄTVERK I KOMMERSIELL TVISTLÖSNING
 • NÄTVERK I M&A
 • NÄTVERK I OFFENTLIG UPPHANDLING
 • NÄTVERK I OFFENTLIG UPPHANDLING, GÖTEBORG
 • NÄTVERK I PERSONUPPGIFTS- & INTEGRITETSSKYDD
 • NÄTVERK I PERSONUPPGIFTS- & INTEGRITETSSKYDD, GÖTEBORG
 • Nätverk i Praktisk Compliance
 • Nätverk i Praktisk miljörätt
 • NÄTVERK I RISK MANAGEMENT
 • NÄTVERK I SKADESTÅND & FÖRSÄKRINGSRÄTT
 • NÄTVERK I SKATTERÄTT
 • NÄTVERK I STRAFFRÄTT
 • NÄTVERK I TREASURY MANAGEMENT
 • NÄTVERK I UPPFINNINGAR & PATENTRÄTT