NÄTVERK I UPPFINNINGAR & PATENTRÄTT


Ledare och föreläsare

 

 • Wendela Hårdemark, Advokat och Partner på MAQS Advokatbyrå
 • Johan Örtenblad, Delägare och VD på Noréns Patentbyrå

 

Innehåll

I patentförfarande och traditionella immaterialrättsliga frågor uppkommer ofta rättsliga problemställningar av betydande värde för parterna. Frågorna som uppkommer avgränsar sig inte till endast Sverige utan går ofta ut över gränserna, över hela världen. När det sker krävs affärsmässig och juridisk expertis och erfarenhet från liknande situationer.

Om du arbetar med något av det patenträttsliga faserna och behöver en kombination av gedigna fackkunskaper och djup förståelse för regelsystem med en praktisk vinkel på frågeställningarna, då är detta nätverk relevant för dig.

Vid nätverksträffarna kommer vi att fokusera på patenträttsliga frågor och hur dessa bäst hanteras för att uppnå bästa kommersiella resultat. Du får möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna experter inom Patenträtt. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna kommer externa föredragshållare att bidra. Som medlem av nätverket kommer du även få möjlighet att komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som du menar kan bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 – 4 Sättes av deltagare eftersom allt ligger så pass långt fram i tiden.

 • IPR vid företagsförvärv - aspekter att beakta vid bl.a. DD-processer m.m.
 • Rätten till patenterbara uppfinningar
 • EPO boards of appeal
 • Legala problem vid IPR
 • Immaterialrätten och framtidens utmaningar
 • The current state of patentable subject matter in the US
 • Företagshemligheter
 • Strategies for Drafting Patent Applications to Aid Prosecution and Enforcement on Both Sides of the Pond
 • Rätten till din uppfinning
 • Ensamrättsskyddet för databaser.
 • Utvecklingstendenser i varumärkesrätten.
 • Immaterialrätt som kreditsäkerhet och vid konkurs
 • Strategier för att förlänga ensamrätten (t.ex. evergreening av patent)
 • Okonventionella varumärken (registretingsmöjligheter och skyddsomfång för t.ex. 3D-varumräken)
 • Strategi för framtagning, lansering och etablering av nya märken
 • Strategier vid immaterialrättsprocesser
 • Kommersialisering genom Franchising
 • Marknadsföring i nya digitala medier
 • Gränslinjen mellan immaterialrätt och andra grundläggande rättigheter, t.ex. yttrandefrihet, informationsfrihet.
 • Djupdykning av senaste årets rättspraxis inom:
  • Patenträtt
  • Varumärkesrätt
  • Designrätt
  • Upphovsrätt

 

Syfte

Syftet med nätverket i Uppfinningar och Patenträtt är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompentensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med olika delar av området. Alla deltagare kan här fördjupa sin kunskap för att förstå den värld som patenträtt utgör i form av lagar, regleringar, direktiv och frågeställningar relativt svenska och utländska patentverksamheter för att på så sätt skaffa en helhetsbild som är nödvändig för att ta sig an svårigheter och utmaningar som verksamheterna ställs inför.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är patentombud betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar patentombudsnämndens årliga krav om 10 timmars obligatorisk fortbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste regulativa frågorna som har kommit och kommer med nya förordningar inom snar framtid.

Patentombud och ledande befattningar som Head of Patents, Competitive Intelligence Manager, Patent Department Manager, IPR Manager, Patent Manager, Patent Officer Senior IP strategist, Patentchef, Competitive Intelligence Manager, President Strategic Development, Director of Patent Law och Manager of Patents and Standards.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

torsdag d. 23. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

onsdag d. 10. november 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

måndag d. 31. januari 2022

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

torsdag d. 10. mars 2022

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network