NÄTVERK I UPPFINNINGAR & PATENTRÄTT


Nätverksledare

 • Hanns Hallesius, Independent Senior Advisor, Intellectual Property Management & Strategy, Founder & CEO, Hallesius Consulting AB

 

Innehåll

I patentförfarande och traditionella immaterialrättsliga frågor uppkommer ofta rättsliga problemställningar av betydande värde för parterna. Frågorna som uppkommer avgränsar sig inte till endast Sverige utan går ofta ut över gränserna, över hela världen. När det sker krävs affärsmässig och juridisk expertis och erfarenhet från liknande situationer.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: UP/UPC - införandet av gemenskapspatent UP och gemensampatent domstol UPC

Med införandet av det nya gemenskapspatentet och den gemensamma domstolen ändras spelplanen för europeiska patent dramatiskt. Ett antal nya möjligheter står till buds och ett antal strategiska vägval uppkommer såväl vad gäller ansökningsstrategier som tvistestrategier.

 • Genomgång regelverk UP/UPC och effekter
 • Strategiska vägval: ansökningar, opt-in/opt-out, tvister
  • För- och nackdelar med olika alternativ

Gästföreläsare: Mattias Pierrou

 

Möte 2

Ämnesbeskrivning: Hur man bäst stöttar företaget med en IP-strategi.

För många verksamheter är det en stor utmaning att säkerställa att man prioriterar och utför de IP aktiviteter som har störst (positiv) påverkan på affärsverksamheten. Några frågeställningar:

 • Skyddar vi rätt saker, inte bara de som presenteras för IP ansvariga?
 • Borde vi lägga mer eller mindre resurser på IP?
 • Hur påverkar olika IP aktiviteter verksamhetens affärer?
 • Hur maximerar man nyttan av sin patentportfölj?

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

 • Affärsstrategisk hantering av IP-tvister 
 • Rätten till patenterbara uppfinningar 
 • Lagstiftning i olika delar av världen 
 • Immaterialrätten och framtidens utmaningar 
 • Senaste nyheter & Praxis 
 • Konsultavtal, vad man ska tänka och vem som ska äga vilken IP

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

Patentombudsnämnden har godkänt JUC kurser för 2022/2023 som strukturerad professionell vidareutbildning. Utbildningarna har blivit godkända för 4 h vardera. Detta innebär att du kan totalt beräkna dig 16 h utbildningstimmar vid deltagande vid JUC nätverksmöten i Uppfinningar och Patent. Som auktoriserat patentombud ska du varje år gå minst 10 h strukturerad professionell vidareutbildning. 

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste regulativa frågorna som har kommit och kommer med nya förordningar inom snar framtid. Dessa innefattar patentombud och ledande befattningar som Head of Patents, Competitive Intelligence Manager, Patent Department Manager, IPR Manager, Patent Manager, Patent Officer Senior IP strategist, Patentchef, Competitive Intelligence Manager, President Strategic Development, Director of Patent Law och Manager of Patents and Standards.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Onsdag 4 maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Torsdag 29 september 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Onsdag 9 november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Tisdag 17 januari 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network