Nätverk i Tvistehantering i bygg- och entreprenadprojekt


Nätverksledare

  • Sofia Sandholm, Advokat hos WERKS Advokater
  • Zakarias Lindqvist, Advokat hos Terra Advokat

 

Innehåll

Bygg- och entreprenadprojekt är ofta komplexa och omfattande. Komplexiteten ligger bland annat i att det är många olika moment som ska utföras av flera olika parter, med särskilda kunskapsområden. Eftersom alla projekt är unika är meningsskiljaktigheter vanligt förekommande i bygg- och entreprenadbranschen. Dessa meningsskiljaktigheter kan komma att bli dyra om det leder till tvist. För ett lyckat bygg- och entreprenadprojekt krävs ett gott samarbete och en förståelse för samtliga delar i projektet, samt förståelse för hur meningsskiljaktigheter och tvister ska hanteras.

Nätverket är en möjlighet för dig som på ett eller annat vis är en del av ett bygg- eller entreprenadprojekt. Du har en bakgrund som projektledare, byggkonsult, ingenjör, entreprenör, projektör, konsult, advokat eller jurist eller likande. Genom att sitta i ett nätverk tillsammans ges möjligheten att förstå varandras utmaningar i branschen och få ökad kunskap om hur tvister behandlas mellan byggtekniska parter.

Inom nätverket gäller principen att det som sägs i rummet stannar i rummet. Nätverksträffarna utgår från valda teman men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Standardavtalens reglering gällande tvistelösning – allmän domstol, skiljeförfarande, förenklad tvistelösning eller besiktningsinstitut

 

Möte 2

Huvudtema: Säkerhet och entreprenadförsäkringar. Hur hanterar man part som är på obestånd eller försatt i konkurs?

 

Möte 3

Huvudtema: Tvistehantering - bevissäkring och hantering av dokumentation under entreprenadtiden

Gästföreläsare: Eleonore Gustafsson, Advokat, Different Advokat AB

 

Möte 4

Huvudtema: Kommunikation och samverkan ur ett tvisteförebyggande perspektiv

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna. 

 

Exempel på andra ämnen som kan diskuteras under mötena:

  • Hur kan alla parter samarbeta bättre inom ett byggprojekt
  • ABK 09 i relation till AB04, ABT 06
  • Översikt kring bygg- och entreprenadprocessen utifrån PBL
  • Upphandling – ökad kännedom om upphandlingsregelverke

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en professionell nivå kan diskutera problemställningar och utväxla erfarenheter, för att få nya kunskaper omkring ett entreprenad- och byggprojekt. Förutom yrkeskompetens får du även en betydande utbyggnad av ditt professionella nätverk. Ett nytt forum som du kan dra nytta av året runt för sparring och kunskapsdelning kring specifika utmaningar. Som medlem i nätverket kan du påverka ämnen och innehåll, så att det professionella innehållet utökar dina kompetenser optimalt.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är projektledare, byggkonsult, ingenjör, entreprenör, projektör, konsult, advokat eller jurist eller andra parter som är en del av ett bygg- eller entreprenadprojekt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket. 

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Torsdag 8 september 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Torsdag 1 december 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Onsdag 8 mars 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Tisdag 23 maj 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network