NÄTVERK I TREASURY MANAGEMENT


Ledare

 

 • Tanja Raassina, Director, Treasury / MidCorps
 • Georg Jonsson, Advokat, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB

 

Innehåll

Vi står idag inför stora utmaningar men också möjligheter med den snabba digitala utvecklingen som transformerar cash management och treasurys sätt att arbeta. Vi har under de senaste åren hört en hel del om alla teknologiska möjligheter med AI / Machine learning, automatisering, robotisering och Big data men hur kan vi tillämpa detta i praktiken? Med en ökad digitalisering ökar också riskerna för Cybercrime som nu har blivit en stor industri över hela världen. Treasury Managment avdelningar behöver framtidssäkras och du vill veta hur.

Insikt i värdering av finansiella instrument samt utvärdering av ändamålsenliga och relevanta värderingsprocesser får du genom deltagande i detta nätverk. Du vill tillägna dig ännu mer kunskap om framtiden även om din erfarenhetsbas är relativt bred – företrädesvis från den finansiella sektorn eller corporate treasury avdelning.  Du får en djupgående kunskap om säkringsstrategier och relaterade processer som är alldeles nödvändiga nu och i framtiden.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom treasury management, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

 

Möte 1 -  Onsdag den 9 okt 2019

Huvudtema: Räntebärande värdepapper och lån. IBOR-transition och dess konsekvenser.

 • Räntor, räntekurvor och index.
 • Bakgrund till beslutet om att ersätta IBOR-räntor med alternativa index
 • Vilka alternativa index ska man använda?
 • Vem påverkas och vad ska man göra?

 

Möte 2 - Torsdag den 14 nov 2019

Gästföreläsare: Erik Hådén, Head of Treasury, SEK

Huvudtema: Strukturerad upplåning

 • Strukturerade produkter
 • Strukturerade obligationer
 • Hur säkras risker?
 • Vilken ”infrastruktur” krävs för hantering?

Tema b: Obligationer inkl Green bonds

 • Största emissionerna
 • Hur används räntebärande instrument av företag?
 • Green bonds och lagstiftningen
 • Prospectus och Term Sheets,
 • Upplåning gjort med hjälp av en Green Bond som används i syften som inte är ”gröna”. Vad händer?
 • Vilka regulatoriska organ bestämmer om obligationen är grön eller inte?
 • Nästa generations nivå

 

Möte 3 - Onsdag den 12 feb 2020

Tema a: Marknadspraxis/handel

 • Att köpa men inte sälja via mäklarfirma
 • Betalningsprioriteringar
 • Etablering av upplåningsprogram
 • ”Governing Law” i prospektet

Tema b: Geopolitiska utvecklingen

 • Brexit
 • Kina
 • Handelskrig

 

Möte 4 - Måndag den 4 maj 2020

Tema a: Utmaningar med digitaliseringen

 • Hur lång är ”resan”?
 • Justering relativt organisation och struktur

 

Tema b: Cyber-säkerhet

 • Real-time treasury
 • Säkerhet och styrning
 • Treasury Management Systems – “Best Practice”

 

 

Syfte

Syftet med nätverket i TREASURY MANAGEMENT är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med nämnda områden.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste Treasury Management frågeställningarna. Ledande befattningshavare såsom Heads of Treasury Management, Cash & Treasury Managers, Head of Treasury and Risk Management, Head of Treasury & Risk Management, Head of Group Treasury samt bolagsjurister och advokater i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med treasury funktioner.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation

 

 

 

Lektioner

20

 

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

Dag 1

Onsdag den 9 okt 2019

13.00-17.30

 

Dag 2

Torsdag den 14 nov 2019

13.00-17.30

 

Dag 3

Onsdag den 12 feb 2020

13.00-17.30

 

Möte 4

Måndag den 4 maj 2020

13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

22 950