NÄTVERK I TREASURY MANAGEMENT


Ledare

 

 • Tanja Raassina, Director, Treasury / MidCorps
 • Georg Jonsson, Advokat, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB

 

Innehåll

Vi står idag inför stora utmaningar men också möjligheter med den snabba digitala utvecklingen som transformerar cash management och treasurys sätt att arbeta. Vi har under de senaste åren hört en hel del om alla teknologiska möjligheter med AI / Machine learning, automatisering, robotisering och Big data men hur kan vi tillämpa detta i praktiken? Med en ökad digitalisering ökar också riskerna för Cybercrime som nu har blivit en stor industri över hela världen. Treasury Managment avdelningar behöver framtidssäkras och du vill veta hur.

Insikt i värdering av finansiella instrument samt utvärdering av ändamålsenliga och relevanta värderingsprocesser får du genom deltagande i detta nätverk. Du vill tillägna dig ännu mer kunskap om framtiden även om din erfarenhetsbas är relativt bred – företrädesvis från den finansiella sektorn eller corporate treasury avdelning.  Du får en djupgående kunskap om säkringsstrategier och relaterade processer som är alldeles nödvändiga nu och i framtiden.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom treasury management, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

 

Möte 1 -  Torsdag 17 september 2020

Huvudtema: Hållbarhet och Treasury

 • Hållbarhetstrendens påverkan på företags kapitalkostnader.
 • Green Bonds. Bankernas krav. ”Gröna lån” och ränterabatt för ”gröna” kunder. Vikten av att ha en hållbarhetspolicy för låntagare
 • Hållbarhetsaspekter i investerares placeringspolicies, i ratingsinstitutets och bankers kreditvärdighetsbedömningar, utmaningar för ”bruna” låntagare.

 

Möte 2 - Onsdag 25 november 2020

Huvudtema: Compliance

 • KYC (Know Your Customer) och penningtvätt: ur bankers, kunders och lagstiftarens perspektiv.
 • Bakgrundskontroller av motparter och anställda
 • ”Best Practice”: vilka styrdokument en Treasury funktion ska ha. Policys, instruktioner, riktlinjer, checklistor.

 

Möte 3 - Tisdag 19 januari 2021

Huvudtema: Riskhantering och beredskap

 • Geopolitisk utveckling och dess påverkan på finansmarknader (med fokus på valuta)
 • Hedgning av valuta- och andra marknadsrisker. Riskmätning och riskhantering.
 • Beredskap: åtgärder vid plötslig likviditetsbrist, och ”action plan” vid systemkollaps

 

Möte 4 - Tisdag 16 mars 2021

Huvudtema: Företagstreasury och digital transformation

 • Företagstreasury vs Treasury på en bank: viktigaste arbetsuppgifter, kunskaper och kompetenser. Största utmaningarna och möjliga lösningar.
 • Bolagsrättslig FAQ för Treasury verksamheten
 • Digitala transformationen och Treasury-verksamheten: hur påverkas system och medarbetare

 

 

 

Syfte

Syftet med nätverket i TREASURY MANAGEMENT är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med nämnda områden.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste Treasury Management frågeställningarna. Ledande befattningshavare såsom Heads of Treasury Management, Cash & Treasury Managers, Head of Treasury and Risk Management, Head of Treasury & Risk Management, Head of Group Treasury samt bolagsjurister och advokater i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med treasury funktioner.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation

 

 

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

torsdag d. 17. september 2020

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

onsdag d. 25. november 2020

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

tisdag d. 19. januari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

tisdag d. 16. mars 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network