NÄTVERK I TREASURY MANAGEMENT


Ledare

 

  • Tanja Raassina, Director, Treasury / MidCorps
  • Georg Jonsson, Advokat, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB

 

Innehåll

Vi står idag inför stora utmaningar men också möjligheter med den snabba digitala utvecklingen som transformerar cash management och treasurys sätt att arbeta. Vi har under de senaste åren hört en hel del om alla teknologiska möjligheter med AI / Machine learning, automatisering, robotisering och Big data men hur kan vi tillämpa detta i praktiken? Med en ökad digitalisering ökar också riskerna för Cybercrime som nu har blivit en stor industri över hela världen. Treasury Managment avdelningar behöver framtidssäkras och du vill veta hur.

Insikt i värdering av finansiella instrument samt utvärdering av ändamålsenliga och relevanta värderingsprocesser får du genom deltagande i detta nätverk. Du vill tillägna dig ännu mer kunskap om framtiden även om din erfarenhetsbas är relativt bred – företrädesvis från den finansiella sektorn eller corporate treasury avdelning.  Du får en djupgående kunskap om säkringsstrategier och relaterade processer som är alldeles nödvändiga nu och i framtiden.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom treasury management, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.​

 

Möte 1 – Torsdag 29 april 2021

Tema 1: Treasury Management i en värld under pandemi

Tema 2: Interim Treasury/CFO-hur går det till?​

 

Möte 2 - Tisdag den 8 juni 2021

Tema 1: Digitalisering

Tema 2: Gamla bankvärlden och Fintech: möjligheter att sänka sina finansieringskostnader?

 

Möte 3 - Torsdag den 16 september 2021

Tema 1: Höstuppdatering för Treasury

Tema 2: Finansiering: hur sätter man upp kapitalstruktur vid företagets olika livsfaser? Del 1

 

Möte 4 - Tisdag den 27 oktober 2021

Tema 1: Hållbarhet. Senaste inom områden EU Taxonimi, gröna obligationer/lån

Tema 2: Finansiering: hur sätter man upp kapitalstruktur vid företagets olika livsfaser? Del 2

 

 

Syfte

Syftet med nätverket i TREASURY MANAGEMENT är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med nämnda områden.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste Treasury Management frågeställningarna. Ledande befattningshavare såsom Heads of Treasury Management, Cash & Treasury Managers, Head of Treasury and Risk Management, Head of Treasury & Risk Management, Head of Group Treasury samt bolagsjurister och advokater i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med treasury funktioner.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation

 

 

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

torsdag d. 29. april 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

tisdag d. 8. juni 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

torsdag d. 16. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

onsdag d. 27. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network