NÄTVERK I TREASURY MANAGEMENT


Ledare

 

  • Tanja Raassina, Director, Treasury / MidCorps

 

Innehåll

Idag står vi inför stora utmaningar, men även möjligheter, med den snabba digitala utvecklingen som transformerar cash management och treasurys sätt att arbeta. Vi har under de senaste åren hört en hel del om alla teknologiska möjligheter med AI / machine learning, automatisering, robotisering och big data men hur kan vi tillämpa detta i praktiken? Med en ökad digitalisering ökar också riskerna för cybercrime som nu har blivit en stor industri över hela världen. Treasury managment avdelningar behöver framtidssäkras och du vill veta hur.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Treasury-verksamhet i börsnoterade vs. onoterade företag
 

Möte 2

Huvudtema: Grön omställning och hållbarhet: senaste nytt för Treasury

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under kommande säsong:

  • Digitalisering och implementering av nya IT-system för Treasury
  • Makroekonomisk uppdatering: att ha koll på under 2022
  • Kapitalmarknadsfinansiering: skuldprogram och börsintroducering.
  • Riskhantering: styrdokument, hedge:ningpolicys, riskmandat.
  • Cybersäkerhet och ”contingency”


Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste Treasury Management frågeställningarna. Ledande befattningshavare såsom Heads of Treasury Management, Cash & Treasury Managers, Head of Treasury and Risk Management, Head of Treasury & Risk Management, Head of Group Treasury samt bolagsjurister och advokater i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med treasury funktioner.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Avslutande möte för innevarande säsong

onsdag d. 27. oktober 2021

Kl. 12:30 - 17:30


Möten nästa säsong


Möte 1

onsdag d 8. december 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

torsdag d 17. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

onsdag d 27. april 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

onsdag d 7. september 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network