NÄTVERK I TREASURY MANAGEMENT


Nätverksledare

 • Tanja Raassina, Director, Treasury / MidCorps

 

Innehåll

Idag står vi inför stora utmaningar, men även möjligheter, med den snabba digitala utvecklingen som transformerar cash management och treasurys sätt att arbeta. Vi har under de senaste åren hört en hel del om alla teknologiska möjligheter med AI / machine learning, automatisering, robotisering och big data men hur kan vi tillämpa detta i praktiken? Med en ökad digitalisering ökar också riskerna för cybercrime som nu har blivit en stor industri över hela världen. Treasury managment avdelningar behöver framtidssäkras och du vill veta hur.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Treasury managment systems

Systemen automatiserar processen för att hantera ett företags finansiella verksamhet. Det är därför ett mycket viktigt redskap inom Treasury verksamheter. Det hjälper företag att hantera sina finansiella aktiviteter, såsom kassaflöde, tillgångar och investeringar, automatiskt. Många företag står inför processen där de ska byta ut sina gamla system mot nya. Vad innebär ett nytt Treasury system? Vad finns det för fallgropar och vad kan man göra för att effektivisera processen?

 

Möte 2

Huvudtema: Cybersäkerhet

Cyberkriminalitet är ett reellt hot och det blir allt vanligare att bolag hackas och hela verksamheter lamslås. Det är därför viktigt att skapa större awareness och cyberhygien. Cybersäkerhet är därför en nyckelfunktion hos de flesta bolag idag. Mötet kommer gästas av en cybersäkerhetsexpert som kommer gå igenom bland annat olika risker och säkerhetsåtgärder.

 

Tentiativa ämnen

 • Digitalisering och implementering av nya IT-system för Treasury.
 • Makroekonomisk uppdatering: att ha koll på under 2022.
 • Kapitalmarknadsfinansiering: skuldprogram och börsintroducering.
 • Riskhantering: styrdokument, hedge:ningpolicys, riskmandat.
 • Cybersäkerhet och ”contingency”.

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

 • Digitalisering och implementering av nya IT-system för Treasury
 • Makroekonomisk uppdatering: att ha koll på under 2022
 • Kapitalmarknadsfinansiering: skuldprogram och börsintroducering.
 • Riskhantering: styrdokument, hedge:ningpolicys, riskmandat.
 • Cybersäkerhet och ”contingency”


Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste Treasury Management frågeställningarna. Ledande befattningshavare såsom Heads of Treasury Management, Cash & Treasury Managers, Head of Treasury and Risk Management, Head of Treasury & Risk Management, Head of Group Treasury samt bolagsjurister och advokater i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med treasury funktioner.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Avslutande möte för innevarande säsong

Onsdag d. 7. september 2022

Kl. 12:30 - 17:30


Möten nästa säsong


Möte 1

Onsdag 16 november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Tisdag 17 januari 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Onsdag 22 mars 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Onsdag 24 maj 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network