NÄTVERK I STRAFFRÄTT


Ledare

 

  • Björn Hurtig, Advokat och partner på Advokaterna Hurtig & Partner
  • Behrang Eslami, Advokat och partner på Advokaterna Hurtig & Partner

 

Innehåll

Svensk straffrätt utgår framförallt från de allmänpreventiva teorierna, det vill säga att syftet med strafflagstiftningen är att få medborgarna i allmänhet att undvika brott. Brottens straffskalor bestäms dock snarare enligt absoluta straffteorier, baserat på hur förkastligt brottet som sådant anses. Vid påföljdsbestämningen i det konkreta fallet tillämpas även en form av individualpreventiv teori, där exempelvis valet mellan fängelse och skyddstillsyn till viss del styrs av vad som kan få den enskilde att inte begå brott i framtiden. Inom rättsområdet är konkurrensen stor vilket förutsätter att straffrättsadvokater är mer pålästa än någonsin och behärskar både nationell och internationell brottsrubricering.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 

Huvudtema: Det polisiära arbetet i vardagen, ungdomsbrottslighet och polisens underrättelsearbete

Gästföreläsare: Christoffer Bohman, polis och lokalpolisområdeschef i Sollentuna. Han har tidigare arbetat som lokalpolisområdeschef i Järva, som tillhör ett av Stockholms mest utsatta områden. Dessförinnan har han jobbat inom den sk. Krogsektionen mot organiserad brottslighet och narkotikaförsäljning.

Gästföreläsare: Erik von Essen, Samordnare brottsprevention, Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap. Erik har tidigare lång polisiär erfarenhet av förundersökningsledning, utredning, underrättelsearbete, gruppchef/insatschef och arbetat med strategiskt ledningsstöd samt våldsprevention kopplat till droger och kriminella i Stockholms uteliv.

                    

 

Möte 2 

Advokatens roll som samhällsaktör utifrån den rättspolitiska debatten och de regler som begränsar advokatens handlings- och yttrandefrihet.

Gästföreläsare: Diamant Salihu, grävande journalist på SVT

 

 

Möte 3

Huvudtema: Rättsmedicinska utredningar

Gästföreläsare: Ann Linde, rättsläkare på Rättsmedicinalverket

 

 

Tema för eventuella kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledarna tillsammans.

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till försvarare i brottmål, målsägarbiträden i brottmål, särskilda företrädare i brottmål samt andra som har erfarenhet av brottmålsförfaranden och Advokater.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

fredag d 26. november 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

fredag d 21. januari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

fredag d 18. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

fredag d 29. april 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network