NÄTVERK I STRAFFRÄTT


Nätverksledare

  • Björn Hurtig, Partner och advokat på Advokaterna Hurtig & Partner
  • Behrang Eslami, Partner och advokat på Advokaterna Hurtig & Partner
     

Innehåll

Svensk straffrätt utgår framförallt från de allmänpreventiva teorierna, det vill säga att syftet med strafflagstiftningen är att få medborgarna i allmänhet att undvika brott. Brottens straffskalor bestäms dock snarare enligt absoluta straffteorier, baserat på hur förkastligt brottet som sådant anses. Vid påföljdsbestämningen i det konkreta fallet tillämpas även en form av individualpreventiv teori, där exempelvis valet mellan fängelse och skyddstillsyn till viss del styrs av vad som kan få den enskilde att inte begå brott i framtiden. Inom rättsområdet är konkurrensen stor vilket förutsätter att straffrättsadvokater är mer pålästa än någonsin och behärskar både nationell och internationell brottsrubricering.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 

Huvudtema: Vad innebär den slopade ungdomsrabatten i praktiken? Häktningsinstitutet och vad innebär rekvisitet synnerliga skäl vid häktning av ungdomar?

Gästföreläsare: Hannes Magnergård rådman vid Eskilstuna tingsrätt

 

Möte 2 

Huvudtema: Tidiga förhör – hur fungerar de nya reglerna i praktiken?

  • Kronvittnessystemet – vad innebär den nya lagändringen?

Gästföreläsare: Fredrik Nydén, Rådman vid Södertörns tingsrätt

 

Möte 3

Huvudtema: Processtrategiska frågeställningar

  • Hur får man prövningstillstånd? (tips om hur HD arbetar och vad man bör tänka på)
  • Hur övertygar man en åklagare att lägga ned en förundersökning? (hur man ser på yttranden över förundersökningar från försvarare, 23:18a-möten, kompletteringar etc, är det alltid kört när de kommit så långt?)

Tanken här är att få handgripliga tips, och diskussion, om hur man övertygar den andra sidan för att få framgång.

 

Möte 4

Huvudtema: Bestäms tillsammans i samråd med medlemmarna

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tilsammans med nätverksledarna. 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till försvarare i brottmål, målsägarbiträden i brottmål, särskilda företrädare i brottmål samt andra som har erfarenhet av brottmålsförfaranden och Advokater.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Fredag 16 september 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Fredag 11 november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Fredag 3 februari 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Fredag 31 mars 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network