NÄTVERK I STRAFFRÄTT


Ledare

  • Björn Hurtig, Advokat och partner på Advokaterna Hurtig & Partner
  • Behrang Eslami, Advokat och partner på Advokaterna Hurtig & Partner

 

Innehåll

Svensk straffrätt utgår framförallt från de allmänpreventiva teorierna, det vill säga att syftet med strafflagstiftningen är att få medborgarna i allmänhet att undvika brott. Brottens straffskalor bestäms dock snarare enligt absoluta straffteorier, baserat på hur förkastligt brottet som sådant anses. Vid påföljdsbestämningen i det konkreta fallet tillämpas även en form av individualpreventiv teori, där exempelvis valet mellan fängelse och skyddstillsyn till viss del styrs av vad som kan få den enskilde att inte begå brott i framtiden.

Inom rättsområdet är konkurrensen stor vilket förutsätter att straffrättsadvokater är mer pålästa än någonsin och behärskar både nationell och internationell brottsrubricering.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom straffrätten. Nätverket behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 – Fredag 29 januari 2021

Huvudtema: Ska Omedelbarhetsprincipen bort?

En diskussion om utnyttjandet av mänskliga rättigheter (rätten att tiga mm) ska kunna kringgås genom populistisk lagstiftning.

Föreläsare: Karol Nowak, lektor i juridik vid Lunds universitet 

 

Möte 2 - Fredag den 12 mars 2021

Huvudtema: Juridik & Rättspsykiatri

Föreläsare: Marianne Kristiansson överläkare och avdelningschef Rättsmedicinalverket

 

Möte 3 - Fredag 28 maj 2021

Huvudtema: Bevisvärdering i sexualbrottmål

Föreläsare: Daniel Suneson, Kammaråklagare

Föreläsare: Fredrik Nydén, Rådman, Södertörns Tingsrätt

 

 

Möte 4 - Fredag 3 september 2021

Huvudtema: Sakframställning och retorik i rätten

Föreläsare: Per Furumo, Founder Voice and Message

 

Syfte

Nätverket syftar till att stärka deltagarnas förmåga att hantera straffrättsliga problemställningar, att öka kunskapen om det straffrättsliga områdets innehåll och betydelse samt att öka insikten om rättsområdets och olika brotts omfattning och påverkan på samhället. Nätverket är ett forum där vi tillsammans, på en både akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och utmaningar inom det straffrättsliga området. Deltagarna ges möjlighet att utväxla erfarenheter och kunskaper och att skapa kontakt med andra som arbetar inom området och med dess utmaningar.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Det betyder att du som deltagande advokat infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning.

 

Målgrupp

Försvarare i brottmål, målsägarbiträden i brottmål, särskilda företrädare i brottmål samt andra som har erfarenhet av brottmålsförfaranden och Advokater.

 

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

fredag d. 29. januari 2021

Kl. 12:00 - 17:00


2. Möte

fredag d. 12. mars 2021

Kl. 12:00 - 17:00


3. Möte

fredag d. 28. maj 2021

Kl. 12:00 - 17:00


4. Möte

fredag d. 3. september 2021

Kl. 12:00 - 17:00


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network