NÄTVERK I SKATTERÄTT


Ledare

 

  • Johan Linder Säverman Advokat / Specialist Counsel på Advokatfirman Wistrand

  • Victor Palm Advokat / Specialist Counsel på Advokatfirman Wistrand

 

Innehåll 

I all verksamhet som bedrivs blir skatterätt aktuellt. Skatterätten är i ständig förändring och föremål för omfattande reglering både på nationell och internationell nivå. Rättsområdets komplexitet, internationella påverkan och dess stora praktiska betydelse ställer höga krav på personer, företag och rådgivare. Skatterätten är ett av våra mest dynamiska rättsområden då förändringstakten är mycket hög och ofta mer politiskt driven än vad som annars är vanligt i Sverige.

Skatterätten är dessutom ett av de mest tekniskt komplicerade områdena vi har inom juridiken. Även om man arbetar dagligen med skatterätt kan underlaget som måste hanteras uppfattas som mycket omfattande och svårgenomträngligt. Utöver det så är skatter av olika slag oftast en av företagens största kostnader (skatter uppgår faktiskt till över 43% av BNP).

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Skatteprocessen från A-Ö. Hur funkar det när man hamnar i tvist med Skatteverket om en skattefråga. Bra att veta för att undvika felsteg och öka möjligheten till framgång i domstol.  

Under seminariet får vi även från ett kammarrättsråd vid kammarrätten i Stockholm en inblick i hur kammarrätten jobbar med skattemål. 

 

Möte 2

Huvudtema: Skattefrågor i samband med omstrukturering samt köp eller försäljning av aktier eller inkråm. Vi lyfter även några fåmansföretagsfrågor i samband med säljarens återinvestering. Vidare behandlar vi även tilläggsköpeskillingar, due diligence avseende skatt samt M&A försäkringar. 

 

Tema för kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledarna tillsammans.

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under den kommande säsongen:

M&A-transaktioner

Koncerninterna omstrukture-ringar: fusioner, aktieöverlåtelse, verksamhetsöverlåtelse

Skattenyheter

Fastighetstransaktioner

Företrädaransvar

Förhandsbesked

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom inkomstskatteområdet, såsom skatteexperter hos företagen, Group Tax ansvariga, Senior Tax Managers, Tax Partners, Tax Consultants, skatterådgivare hos konsultbolag, Bolagsjurister, Verksjurister, Advokater med skatterättslig bakgrund, Revisorer och VD:ar som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade om den snabba utvecklingen inom det skatterättsliga området.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

onsdag d 16. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

onsdag d 6. april 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

tisdag d 24. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

onsdag d 7. september 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network