NÄTVERK I SKATTERÄTT


Nätverksledare

  • Johan Linder Säverman Advokat / Specialist Counsel på Advokatfirman Wistrand

  • Victor Palm Advokat / Specialist Counsel på Advokatfirman Wistrand

 

Innehåll 

I all verksamhet som bedrivs blir skatterätt aktuellt. Skatterätten är i ständig förändring och föremål för omfattande reglering både på nationell och internationell nivå. Rättsområdets komplexitet, internationella påverkan och dess stora praktiska betydelse ställer höga krav på personer, företag och rådgivare. Skatterätten är ett av våra mest dynamiska rättsområden då förändringstakten är mycket hög och ofta mer politiskt driven än vad som annars är vanligt i Sverige.

Skatterätten är dessutom ett av de mest tekniskt komplicerade områdena vi har inom juridiken. Även om man arbetar dagligen med skatterätt kan underlaget som måste hanteras uppfattas som mycket omfattande och svårgenomträngligt. Utöver det så är skatter av olika slag oftast en av företagens största kostnader (skatter uppgår faktiskt till över 43% av BNP).

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Förhandsbesked & Kupongskatt

 

Möte 2

Huvudtema: Transfer pricing – OECD, pelar I & pelar II

 

Möte 3

Huvudtema: Moms & dagsaktuella ämnen

 

Möte 4

Huvudtema: Bestäms av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna

 

Tentativa ämnen

  • M&A-transaktioner
  • Koncerninterna omstrukture-ringar: fusioner, aktieöverlåtelse, verksamhetsöverlåtels
  • Skattenyheter
  • Fastighetstransaktioner
  • Företrädaransvar
  • Förhandsbesked

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom inkomstskatteområdet, såsom skatteexperter hos företagen, Group Tax ansvariga, Senior Tax Managers, Tax Partners, Tax Consultants, skatterådgivare hos konsultbolag, Bolagsjurister, Verksjurister, Advokater med skatterättslig bakgrund, Revisorer och VD:ar som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade om den snabba utvecklingen inom det skatterättsliga området.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Avslutande möte för innevarande säsong:

Onsdag d. 7. september 2022

Kl. 12:30 - 17:30


Möten nästa säsong


Möte 1

Tisdag 29 november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Onsdag 15 februari 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Onsdag 26 april 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Onsdag 6 september 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network