NÄTVERK I SKADESTÅND & FÖRSÄKRINGSRÄTT


Nätverksledare

 • Bengt Bolin, Partner och advokat på Advokatfirman Lindahl 

 

Innehåll

Försäkringsrätt är ett i allra högsta grad dynamiskt rättsområde. Samhällsutvecklingen gör att försäkringsbranschen, både den privata och den offentliga, är i ständig förändring. Den nationella regleringen av försäkring är omfattande och komplex. På EU-nivå pågår ett arbete med att skapa en gemensam försäkringsmarknad, vilket innebär att EU-regleringen är generös. I likhet med bankverksamhet finns ett starkt intresse av att försäkringsmarknaden är stabil, vilket betyder att även den försäkringsrörelserättsliga regleringen är omfattande och komplex. Detta sammantaget, dvs. rättsområdets dynamik, komplexitet, internationella påverkan och stora praktiska betydelse, innebär att alla de ovan nämnda rättsområdena är ständigt aktuella för ny forskning.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 - tisdag 22 november

Tema: Omvärldsbevakning

 • Genomgång av administrativ och domstolspraxis från det gångna året.
 • Vad har hänt under 2022

Föreläsare: Vi bjuder in en expert i ämnet.

 

Möte 2 - torsdag 19 januari

Tema: Inomobligatoriska skadestånd                                                                 

 • Främst ren förmögenhetsskada                                                                            

Föreläsare: Vi bjuder in en expert i ämnet.

 

Möte 3 - onsdagen 19 april

Tema: Professionsansvar                                                                            

 • För rådgivare, försäkringsförmedlare med flera

                                                                                                            

Möte 4 - tisdagen 12 september

Tema: Entreprenad                                                                                                                         

 • Byggherreansvar
 • ABK
 • Projektförsäkringar
 • Internationella frågor (utan standardavtal) 

Föreläsare: Vi bjuder in en expert i ämnet.

 

Ämnen som kan komma behandlas i nätverket:

 • Projektförsäkringar
 • Entreprenad
 • Professionansvar
 • Inomobligatoriska skadestånd
 • Nyheter & praxis
 • ABK
 • Omvärldsbevakning

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, risk- och skaderegleringskonsulter, fastighetsbolag, fastighetsförvaltningsbolag, byggbolag, samt tekniska och juridiska konsultbolag inom dessa branscher. Målgrupp är även Bolagsjurister, Advokater, Controllers, Inköpare, Risk Managers, Skadereglerare, Underwriters, Försäkringsförmedlare och Fastighetsförvaltare.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Avslutande möte för innevarande säsong

Onsdag d. 28. september 2022

Kl. 12:30 - 17:30


Möten nästa säsong


Möte 1

Tisdag 22 november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Torsdag 19 januari 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Onsdag 19 april 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Tisdag 12 september 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network