NÄTVERK I RISK MANAGEMENT


Ledare

 

 • Carolina Klint, Managing Director, Risk Management Leader Continental Europe, Marsh
 • Mia Falk, Head of Corporate Crime & Compliance, Advokatfirman Vinge KB

 

Innehåll

Risk Management är identifiering, utvärdering och prioritering av risker följt av en samordnad hantering och resursanvändning för att minimera, övervaka och kontrollera effekterna av negativa händelser - eller för att maximera utnyttjandet av möjligheter.

Pandemin har verkligen fokuserat på vikten av att identifiera, analysera och hantera risker. Förståelsen för att ett företags värde är nära kopplat till hur företaget hanterar sina risker är viktig. Det gäller inte enbart finansiella risker utan även sociala-, legala- och miljörisker, Hur planerar du det oväntade mot bakgrund av ett snabbt och ständigt föränderligt risklandskap?

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 

Huvudtema:

a) Risklandskapet – helhetssyn på risk

 • Hur ser risklandskapet ut – ”pains”
 • Megatrends – miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption, globala kriser, pandemier, cyberteknologi
 • Risk preparation – strategiska trender
 • Risk impact – kartlägg risker i förhållande till verksamheten
 • Interaktion – styrelse, företagsledning, affärsansvariga samt compliance- och risk management funktion
 • Normalicy bias och viktiga riskindikatorer
 • Samarbete – privata och offentliga samarbeten (risk transfer solutions)

b) Integration med affärstrategin (workshops)

 • Business Continuity
 • Business Resilience
 • Integrated Risk Management
 • Risk Strategy made operational – “Scale”

 

Möte 2 

Huvudtema: Företagens ansvar – riskhantering och sanktioner

 • Brott i näringsverksamhet – företagsbot och individuellt ansvar
 • Compliance – att förebygga, upptäcka och reagera
 • Internutredning – metod och juridik
 • Administrativa sanktioner mot företag

 

Möte 3 

Huvudtema: TBA

 

Möte 4 

Huvudtema: TBA

 

Exempel på ämnen som kan tas upp under säsongen:

a) Riskhantering

 • Systemisk risk – pandemier, digital exponering, ransomware
 • Riskstrategi - en del av affärsstrategin
 • Performance Management, KPI:er, rapportering
 • Riskfunktionens roller i förhållande till viktiga beslut på nyckelområden som M&A-transaktioner, IT-projekt, produktutveckling, strategiplanering etc.

b) Scenarieplanering och beredskap - förbered, upptäck och hantera/agera

 • Vilka risker finns det för våra företag i framtiden?
 • Vilka konsekvenser får definerade risker för oss?
 • Hur agerar vi på riskerna och nyttjar dem på bästa sätt?

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till senior executives inom Risk Management, ERM, Compliance, Finance och Legal så som Head of Risk, Head of Risk Management, Risk Officers, Compliance Officers, CFO´s och VD:ar samt Head of Legal Counsel, Advokater och andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom Risk Management och business resilience.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

onsdag d 10. november 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

onsdag d 2. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

torsdag d 7. april 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

tisdag d 14. juni 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network