Nätverk i Quality Management 4.0


Nätverksledare

  • Andreas Odhage, COO, Schlötter Svenska AB
  • Tomas Holst, Agile Project Manager, Diactio AB

 

Innehåll

Att utvecklas och förbättra affärsprocesser har kommit att bli allt viktigare för företag som konkurrerar i vår globala värld. För att nå framgång gällande Quality Management krävs ett förändrat mindset och ett bredare perspektiv.

Den 4:e industrirevolutionen rullar på och drivs av den exponentiella utvecklingen av banbrytande teknik, och de förändringarna som sker på marknader och arbetsplatser på grund av dem. Quality Management innebär mer än bara metoder och tekniker för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgripande kvalitén på sina aktiviteter. Det handlar om ett holistiskt tillvägagångsätt där verksamhetens strategiska inriktning och kultur vävs in i ledningsverktyg och stöttar kombinationen av alla tre dimensioner för hållbar utveckling: ekonomi, miljö och samhälle.

Definitionen av Quality Management måste skifta fokus från kvalitetskontroll till kvalitetsutveckling och värdeskapande. Hur kan vi vara flexibla och agila i förhållande till hållbarhet och kvalitet?

Inom nätverket gäller principen att det som sägs i rummet stannar i rummet. Nätverksträffarna utgår från valda teman men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Hållbarhet, affärsutveckling och kvalitet hör ihop

Mötets syfte är att utforska och vidga begreppen kring kvalitet, hållbarhet och affärsutveckling samt stärka vår förståelse för kopplingen mellan dessa. Vi kommer att arbeta i små och stora grupper samt pendla mellan att inspirera varandra och bli inspirerade. En viktig del av det första mötet är att vi bygger relationer och förtroende för varandra så att vi lär oss snabbare tillsammans. 

 

Möte 2

Huvudtema: Agil utveckling kan få det att fungera i praktiken

Mötets syfte är att utforska vad fungerande agilt arbete är. Vi kommer också utforska hur agilitet kan få hållbarhet, affärsutveckling och kvalitet att fungera tillsammans i praktiken. Vad gör agil utveckling värdefullt i dagens arbetsliv?

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.
 

 Exempel på andra ämnen som kan diskuteras under mötena:

  • Modern kvalitetsledning handlar om verksamhetsutveckling
  • Ständiga förbättringar är kultur - inte verktyg
  • Kvalitet i förhållande till lönsamma affärer
  • Ledarskapsutveckling - ständiga förbättringar är kultur, inte verktyg
  • Framtida tekniska förändringar

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en professionell nivå kan diskutera aktuella ämnen och frågeställningar inom Quality Management. Nätverket ger utrymme för deltagarna att utväxla erfarenheter, problemställningar och mer generellt skapa nya kontakter och etablera relationer mellan olika aktörer som dagligen arbetar inom området. Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 5 timmar per tillfälle.

 

Målgrupp

Deltagarna i nätverket är profiler som idag arbetar inom kvalitetsledning, eller strävar efter ansvar och uppgifter inom kvalitetsledning – både strategiskt och operativt. Dessa kan till exempel vara verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, affärsjurister, kvalitetschefer, quality managers, quality assurance manager, ekonomichefer, hållbarhetschefer eller andra som har erfarenhet alternativt ett intresse för att utvecklas inom området.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Onsdag 11 januari 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Onsdag 3 maj 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Torsdag 17 augusti 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Torsdag 9 november 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar.


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network