Nätverk i Produktions- och fabriksledning


Nätverksledare

  • Monica Bellgran, professor inom industriell produktionsledning vid KTH 
  • Fredrik Persson, Biträdande professor inom produktionsekonomi vid Linköpings Universitet
     

Innehåll

Omvärldsbevakning och egen kompetensutveckling är mer aktuellt än någonsin för dagens produktion och fabriker. Nätverket inom produktions- och fabriksledning erbjuder unika möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte med kollegor i branschen. Medverkan i nätverket ger dig nya tankar och värdefull input som stärker beslutsfattande kring utveckling, drift och omställning med målet att öka konkurrenskraften i din egen verksamhet. Inom nätverket gäller principen att det som sägs i rummet stannar i rummet. Nätverksträffarna utgår från valda teman men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet. 

 

Möte 1 
Huvudtema:
Resiliens 

Hur bygger vi resilienta produktions- och logistiksystem? Hur skapas motståndskraft och förmåga till återhämtning efter oförutsedda händelser – som Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina som påverkar alltifrån materialförsörjning till kostnader för energi och råvaror? Vi diskuterar bland annat best practices, scenarioplanering och andra sätt att utveckla sin resiliensförmåga. 

 

Möte 2
Huvudtema:
Hållbar produktion

Hur säkerställer man hållbarhet i sin produktion när alltifrån nya regulatoriska krav, affärsmodeller, produktportfölj och digitalisering till cirkulär omställning påverkar produktionsstrategin? Vi diskuterar lagefterlevnad, organisation, ledarskap, rapportering och andra frågor av betydelse för hållbar produktion.

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Exempel på andra ämnen som kan diskuteras under mötena:

  • Omställning från linjärt till cirkulärt
  • Digitalisering inom industrin - Industry 4.0 mot Industry 5.0
  • Automatisering och ny teknologi i framtidens fabriker
  • Balans mellan det operativa och strategiska
  • Kompetensförsörjning 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en professionell nivå kan diskutera problemställningar samt utväxla erfarenheter och få nya kunskaper om utvecklingen av produktions- och fabriksledning. Den erfarenhet och kunskap som deltagarna får ut av nätverket kan de applicera på sin egen verksamhet.

 

Målgrupp

Nätverket inom produktions- och fabriksledning riktar sig till profiler som har ledningsansvar i produktionen i tillverkande företag. Medlemmarna i nätverket har ledningsansvar för medarbetare i produktionen och eventuellt även för delar av andra utvecklingsområden i bolaget. Nätverket vänder sig både till små och stora verksamheter.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?
Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Onsdag 7 december 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Torsdag 16 mars 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Onsdag 7 juni 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Tisdag 5 september 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network