Nätverk i Private M&A & Investments in growth companies, Göteborg


Nätverksledare

 • Henrik Priwin, M&A Manager på Fintegrity
 • Peter Algar, Partner & Advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
   

Innehåll

M&A-marknaden ökar kraftigt såväl i Sverige som i Norden. Göteborgsregionen är ett av Nordens största nav för start-ups, IoT-bolag, Saas-bolag och e-handelsbolag. Med alla dessa bolag kommer också människor som arbetar med investeringar och M&A. Att köpa eller sälja ett företag kräver noggranna förberedelser. Från köparens sida krävs en due diligence, vilket är en oerhört viktig och uttömmande del i transaktionsprocessen.

Kunskapen om förvärvsavtal och finansieringsavtal i en M&A transaktion är varierande. För en optimal lösning krävs en avvägning av många olika perspektiv mot varandra – juridiska, finansiella, skattemässiga och operationella. Många skulle dra fördel av att förstå de olika perspektiven. Det är en särskild utmaning göra en värdering av ett startup-bolag med anledning av att du ska sätta på värde på något som har en ovis framtid. Under träffarna kommer även frågor såsom identifiering av målbolag samt värderingsmodeller att diskuteras.

Inom nätverket gäller principen att det som sägs i rummet stannar i rummet. Nätverksträffarna utgår från valda teman men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

Varje säsong avslutas med att bjuda in relevanta lokala företag, som kan komma in och hålla en pitch - där deltagarna har möjlighet att komma med råd och kanske till och med investera.

 

Möte 1
Huvudtema: Värderings och due-diligence processer av SaaS-bolag och IoT-bolag
Mötet fokuserar på värderingen av SaaS-bolag (Software as a Service) och IoT-bolag (Internet of Things), vad som driver värden. Hur avgör man vilken tidpunkt som är rätt att gå in i ett SaaS-bolag/IoT-bolag? Hur ser en due-diligence process ut och vilka är de viktigaste delarna? Former av due-diligence: Tech-DD /Kommersiell DD / Legal DD.
Gästtalare: Peter Olsson, Analytiker, Fintegrity 

 

Möte 2
Huvudtema:
Saminvesteringar med fokus på syndikering
Mötet fokuserar på investeringssyndikat och hur man finner sin investeringsfilosofi. Frågor som kommer att diskuteras är hur man finner sammanhang och personer att saminvestera med, hur man hanterar deal-flow samt hur man förbereder sig för, och genomför, en Exit. Olika strukturer för saminvestering, såsom bolagsstruktur och syndikeringsavtal kommer att behandlas. Är det skillnad att investera som privatperson/fysiker eller genom bolag och finns det skattemässiga fördelar att investera genom att tillskjuta bolaget kapital i nyemission eller som aktieägartillskott. De olika avtal som kännetecknar saminvesteringar kommer även att presenteras.  

 

Möte 3
Huvudtema:
Former för investeringen
Mötet fokuserar på olika former och sätt att investera samt trender inom M&A. Bl.a. kommer frågor såsom villkor för olika former av preferensaktier och s.k. ”tracking shares” diskuteras. När lämpar det sig att använda preferensaktier i samband med investeringen? Vilka hävstångseffekter kan finnas på olika aktieslag och hur förhåller sig dessa aktieslag i olika bolagsstrukturer. Även fördelningsprinciper från Exit (waterfall-regleringar) samt best practice gällande garantiutfästelser, ansvarsbegränsningar vid garantibrister samt särskilda skadelöshetsåtaganden kommer att diskuteras. Frågor som skillnaden mellan en vanlig garanti och en skadelöshetsförbindelse kommer att tas upp.

 

Från möte till möte, kommer innehåll och teman bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna. 

 

Förslag på andra ämnen som kan diskuteras under mötena: 

 • Integrationsprocessen för ett lyckat förvärv
 • Trender inom private M&A  
 • Återinvestering som säljare
 • Finansieringsformer – konvertibla skuldebrev, företagsobligationer, aktieägarlån, aktieägartillskott och nyemissioner
 • Hur man gör en pre-money och post-money värdering
 • Fallgropar vid due-diligence och budprocesser (GDPR, insiderlagstiftning, sekretessavtal) och hur man nyttjar granskningen effektivt 
   

Syfte

Nätverket ska ge tillgång till den senaste kunskapen och framtida trender inom private M&A. Ambitionen är att öka medvetenheten om värdeskapandet genom intelligenta M&A-processer.

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en professionell nivå kan diskutera problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med M&A och finans, advokater och bolagsjurister som har erfarenhet av M&A. Nätverket vänder sig även till investerare och investeringsrådgivare. Relevanta affärsutvecklingschefer och företagsmäklare är också en del av målgruppen.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL
Södra Hamngatan 59
401 24 Göteborg


Möte 1

Tisdag 15 november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Torsdag 26 januari 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Tisdag 18 april 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Tisdag 15 augusti 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network