Nätverk i Praktisk miljörätt


Ledare

  • Agnes Larfelt, Advokat och ägare, Agnes Advokatbyrå


Innehåll

Vatten- och miljörätten spänner över ett vitt område och reglerar allt från industriverksamheter, föroreningar, strandskydd och vattenkraft till frågor avseende tillstånd för att bygga exempelvis en kajanläggning eller ett garage i stan. Lagstiftningen på området tar ofta utgångspunkt i miljöhänsyn och hushållning med resurser, vilket givetvis får genomslag i hur dessa frågor ska hanteras i praktiken. Detta nätverk inriktar sig på frågor avseende vatten- och miljörätten i tättbebyggt område och de frågeställningar som ofta uppkommer för exempelvis exploatörer och andra områdesutvecklare. Vatten- och miljörätten har stor praktisk betydelse och det är av stor betydelse att känna till vilka regleringar som finns på området för att undvika de ofta betydande konsekvenser som exempelvis ett byggstopp eller höga sanktionsavgifter för med sig.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du alltså möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom miljö- och vattenrätt. Dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig. Tillsammans tillser ni att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics.

 

Ämneslista till kommande säsong:

  • Miljökvalitetsnormer för vatten – vilka konsekvenser har dessa
  • Miljörättsliga frågor i kommersiella sammanhang
  • Vilka är de centrala miljörättsliga frågeställningarna vid köp/försäljning av bolag och fastigheter?
  • Huvudsakliga riskområden, genomförande av miljörättslig due diligence
  • Hur hantera miljörättsliga risker?
  • Anmälan om åtal – vad gäller och hur hantera situationen
  • Masshantering – vilka regler gäller, när behöver man anmäla, när är det fråga om avfall

 

Möte 1 - Måndag den 8 februari 2021

Huvudtema: Förorenad mark – juridik och praktik

 

Möte 2 – Måndag den 29 mars 2021

Huvudtema: Vattenverksamhet – juridik och praktik

 

Möte 3 - Tisdag 4 maj 2021

Huvudtema: TBD

 

Möte 4 - Onsdag 25 augusti 2021

Huvudteman: TBD

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att främja deltagarnas förståelse för Miljö- & Vattenrättsliga frågor och dess möjligheter och betydelse för tillväxt och utveckling. Nätverket syftar också till att stärka deltagarnas förmåga att hantera utvecklingstillgångar, att öka kunskapen om det Miljö- & Vattenrättsliga området och dess betydelse i kommersiella sammanhang och att öka insikten om rättsområdenas risker.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till affärsutvecklare inom fastighetsområdet, bolagsjurister, projektledare, tekniska konsulter samt expertis på området som advokater och jurister som arbetar med frågor inom vatten- och miljörätt samt med utbyggnad av tättbebyggda områden. Kort sagt personer som vill och kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter samt vill hålla sig à jour med det senaste inom vatten- och miljörätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

måndag d. 8. februari 2021

Kl. 12:30 - 17:30


2. Möte

måndag d. 29. mars 2021

Kl. 12:30 - 17:30


3. Möte

tisdag d. 4. maj 2021

Kl. 12:30 - 17:30


4. Möte

onsdag d. 25. augusti 2021

Kl. 12:30 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950