Nätverk i Praktisk miljörätt


Ledare

 

 • Anneli Liljemark, grundare, ägare och VD på Liljemark Consulting
 • Linnea Ljung, advokat och delägare på Setterwalls


Innehåll

Vatten- och miljörätten spänner över ett brett område och reglerar allt från industriverksamheter, föroreningar, strandskydd och vattenkraft till frågor avseende tillstånd för att bygga exempelvis en kajanläggning eller ett garage i stan. Lagstiftningen på området tar ofta utgångspunkt i miljöhänsyn och hushållning med resurser, vilket givetvis får genomslag i hur dessa frågor ska hanteras i praktiken. Detta nätverk inriktar sig på frågor avseende vatten- och miljörätten i tättbebyggt område och de frågeställningar som ofta uppkommer för exempelvis exploatörer och andra områdesutvecklare. Vatten- och miljörätten har stor praktisk betydelse och det är av stor betydelse att känna till vilka regleringar som finns på området för att undvika de ofta betydande konsekvenser som exempelvis ett byggstopp eller höga sanktionsavgifter medför.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1  

Huvudtema: Miljöskador -föroreningsskador och allvarliga miljöskador

 

Möte 2
Huvudtema: Miljöskadestånd och andra ersättningsfrågor

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under kommande säsong:

 • Föroreningar och klimatpåverkan – vem bär ansvaret?
 • Riskhantering
 • Fastighetsägares ansvar över dagvatten
 • Aktuell lagstiftning
 • Miljöföroreningar
 • Miljöskador
 • Föroreningsskador och allvarliga miljöskador
 • Miljöskadestånd och andra ersättningsfrågor
 • Miljörättsliga frågor i kommersiella sammanhang
 • Huvudsakliga riskområden, genomförande av miljörättslig due diligence

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till miljöchefer, affärsutvecklare inom fastighetsområdet, bolagsjurister, projektledare, tekniska konsulter samt experter på området som advokater och jurister som arbetar med frågor inom vatten- och miljörätt samt med utbyggnad av tättbebyggda områden. Kort sagt personer som vill och kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter samt vill hålla sig à jour med det senaste inom vatten- och miljörätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

torsdag d 28. oktober 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 25. januari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

onsdag d 9. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

onsdag d 27. april 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network