Nätverk i Praktisk Compliance


Ledare

 • Sandra Kaznova, advokat och managing partner vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co
 • Malin Albert, advokat och partner vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co

 

Innehåll

Svenska företag har idag ett flertal omfattande regelverk att förhålla sig till. Avvikelser är i flera fall förenade med sanktioner och andra kostnader. Att hantera frågor om regelefterlevnad och risk på ett bra sätt kräver inte bara god insikt i regelverken och uppföljning av lagändringar utan också praktisk erfarenhet och förståelse. Genom det här nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella compliance-frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de erfarna nätverksledarna kommer andra externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden och du kan också förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från de fyra temana nedan men ger deltagarna stort utrymme att påverka programmet genom att förslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

 

Möte 1 – Tisdag den 05 maj 2020

Huvudtema: Penningtvätt

 • Hur påverkar penningtvättsreglerna företag inom t.ex. handel och industri?
 • Vad menas med penningtvätt?
 • Vad menas med terroristfinansiering?
 • Hur ser tillsynen ut och vilka är sanktionerna?
 •  Hur kan man hantera compliance inom en koncern?

 

Möte 2 – Tisdag den 25 aug 2020

Huvudtema: Me-Too - compliance och utredningar

Gästföreläsare: Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor

 

Möte 3 – Onsdag den 18 nov 2020

Huvudtema: Trade sanctions

 

Möte 4 – Onsdag den 20 januari 2021

Huvudtema: Hållbarhet i leverantörsledet och hållbarhetsredovisning

 • Hållbarhet i leverantörsledet (ink mänskliga rättigheter och miljöansvar)
 • Investeringsperspektivet – vad förväntar sig en investerare när det gäller compliance?
 • Extern föreläsare t.ex. någon från en institutionell investerare
 • [Hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering – vad krävs?]
 • Ev presentation av något företag om deras hållbarhetssatsning.

 

Syfte

Syftet med nätverket är att deltagarna genom workshops som kombinerar föreläsningar och interaktiva diskussioner ska öka sina kunskaper i aktuella compliance-frågor, hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och kunna utbyta praktiska erfarenheter. Vidare är syftet att nätverket i Praktisk Compliance genom föreläsningar och workshops ger kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med nämnda områden.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket vänder sig i första hand till bolagsjurister, verksjurister och ledande befattningshavare som arbetar med regelefterlevnad, riskfrågor och styrelsearbete eller annars har särskilt intresse för dessa frågor men också till rådgivare, advokater och andra konsulter. Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade om områdets problemställningar de senaste compliance-frågorna.

Ledande befattningshavare såsom Director Compliance & Operational Risk, Chief Ethics and Compliance Officer, Chief Regulatory Coordinator Group Compliance, Compliance & Corporate Responsibility Director, Corporate VP Compliance, Head of Corporate Compliance Officer of Compliance and Risk Management, Group Security & Compliance Manager, Senior Legal & Compliance Counsel, Manager Corporate Risk and Business Compliance och Head of Compliance CCO.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

Dag 1

Tisdag 05 maj 2020

12.30-17.30

 

Dag 2

Tisdag 25 augusti 2020

12.30-17.30

 

Dag 3

Onsdag 18 november 2020

12.30-17.30

 

Dag 4

Onsdag 20 januari 2021

12.30-17.30

 

PRIS EX MOMS

22 950

Network