Nätverk i Praktisk Compliance


Nätverksledare

 • Bo Berndtsson, Partner och advokat på Advokatfirman Setterwalls

 

Innehåll

Svenska företag har idag ett flertal omfattande regelverk att förhålla sig till. Avvikelser är i flera fall förenade med sanktioner och andra kostnader. Att hantera frågor om regelefterlevnad och risk på ett bra sätt kräver inte bara god insikt i regelverken och uppföljning av lagändringar, utan också praktisk erfarenhet och förståelse.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Uppföljning och rapportering

 • Hur utformar man och genomför compliance-kontroller och revisioner?
 • Intern och extern rapportering, vad behöver ledning, styrelse och marknad veta om compliance-arbetet?


Möte 2

Huvudtema: Affärsetik, compliance och sustainabilitity

 • Vad är vad eller är det ingen skillnad?
 • Hur får man områdena att förstärka varandra?
 • Hur kombinerar man affärsetik, compliance och sustainabiltity
 • Korruption inom värdekedjan?
 • Hållbarhetskrav från marknaden, regelverk, GRI framework, FN mfl

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

 • Antikorruption
 • Antikorruption due diligence.
 • Hospitality and gifts, grants, donations and sponsorships – hur kontrollerar man detta? Varför är det viktigt att kontrollera specifikt?
 • Djupodlande information kring mutor och därtill hörande regler.
 • AI
 • Business continutity
 • Code of Conduct
 • Due Diligence inom mänskliga rättigheter​
  • Vilka 3e parter är störst risk (i praktiken – ex. red flag).
  • Suppliers, kunder & distributörer, PTL och exportkontroll
  • Legal och lämplighetskrav, diskussion kring flöde i värdekedjan och kontraktuella krav (ex. modern slavery).
 • Etik
 • GDPR
 • Konkurrensrätt
  • Hur ska folk bete sig, hur följs det upp.
  • Hur ska vår affärsmodell se ut.
 • Krishantering

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, verksjurister och ledande befattningshavare som arbetar med regelefterlevnad, riskfrågor och styrelsearbete eller annars har särskilt intresse för dessa frågor men också till rådgivare, advokater och andra konsulter. 

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Tisdag 8 mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Torsdag 19 maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Onsdag 5 oktober 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Tisdag 29 november 2022

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network