NÄTVERK I PERSONUPPGIFTS- & INTEGRITETSSKYDD, GÖTEBORG


Ledare

 • Agnes Hammarstrand, Advokat och partner hos Advokatfirman Delphi
 • Johan Engdahl, Advokat och counsel hos Advokatfirman Delphi


Innehåll

Upplever du att du saknar personer att diskutera såväl praktiska som komplexa GDPR-frågor med? I så fall är detta nätverket och fortbildningen för dig. Till skillnad från övriga utbildningar inom GDPR som förklarar grunderna ges nu en möjlighet att fördjupa dig och diskutera tillsammans med likasinnade.

Nätverkets olika mötestillfällen ger dig alltså möjlighet att diskutera viktiga frågeställningar inom dataskydd. Du får också möjlighet att lära från några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom personuppgifts- & integritetsskydd. Dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig. I dialog med dig ser nätverksledarna till att träffarna ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics.

 

Avslutande möte för innevarande säsong

19 maj 2021

Konsekvensbedömningar och andra frågor om efterlevnad från er

 

Möte 1 – Molntjänster och tredjelandsöverföringar

 • Schrems II
 • Standardavtalsklausuler för överföring
 • Advekvat skyddsnivå
 • Transfer Impact Assessment
 • Dataskyddsroller vid molntjänstleverantörens behandling för egna ändamål

 

Möte 2 –  Konsekvensbedömningar/DPIA

 • Riskbedömning inom dataskydd
 • Roller och ansvar
 • Praktiska modeller
 • Tillsynspraxis kring konsekvensbedömningar
 • Internationell utblick – vad tycker andra tillsynsmyndigheter

 

Möte 3 – TBD

 

Möte 4 –  TBD

 

Ämneslista till kommande säsong:

 

 • Tillsynspraxis – året som gick
 • Privacy by design and default i praktiken
 • Dataskyddsorganisationen - hur organisera compliance
 • Policydokument
 • Rutiner, processer och verktyg, systemstöd inklusive blanketter samt policy/dokumentation fördjupning
 • Relationen till Datainspektionen, inspektioner och klagomål från registrerade.
 • Hur informationen skall ges rent praktiskt – fördjupning
 • Ostrukturerat material – fördjupning
 • Tekniken bakom avtalen
 • Omvärldsanalys, gästföreläsare från Norge/Danmark
 • Vägledningen baserar sig på EDPB:s riktlinjer om avtal som rättslig grund vid tillhandahållande av onlinetjänster.
 • Konsumenträttsliga frågor, dataskydd och e-handel
 • Är din hemsida compliant?
 • Vilka risker medför behandlingen av data?
 • Tekniska och organisatoriska förutsättningar?
 • Privacy by design och Privacy-by-default

 


Syfte

Nätverkets syfte är att främja deltagarnas förståelse för hur GDPRs formella krav och förpliktelser skapar affärsjuridiska möjligheter som gynnar både offentliga och privata verksamheter och därmed svensk ekonomi. Syftet är vidare att skapa ett forum, där föredragshållare och deltagare på en både hög akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller personuppgifts- och integritetsskydd. Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med personuppgifts- och integritetsskydd på det ena eller andra sättet. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med dataskyddsfrågor som till exempel är advokat, jurist, bolagsjurist, dataskyddsombud, CIO Compliance Officer, Data Protection Officer, GDPR-specialist, digitaliseringspecialist, säkerhetsspecialist eller liknande

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL
Södra Hamngatan 59
401 24 Göteborg


Avslutande möte för säsongen:

onsdag d. 19. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


Möten nästa säsong


1. Möte

torsdag d. 2. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

torsdag d. 28. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

onsdag d. 9. februari 2022

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

tisdag d. 5. april 2022

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network