NÄTVERK I PERSONUPPGIFTS- & INTEGRITETSSKYDD


Ledare

 

 • Agnes Hammarstrand, Advokat och partner hos Advokatfirman Delphi
 • Johan Engdahl, Advokat och counsel hos Advokatfirman Delphi


Innehåll

GDPR har fått ett stort fokus de senaste åren. Ute på företag, hos myndigheter, i konsultbolag och på advokatbyråer finns nu många som arbetar med dataskyddsfrågor på hel- eller deltid. Är du en av dem? Upplever du att du saknar personer att diskutera såväl praktiska som komplexa frågor med? I så fall är detta nätverket och denna fortbildning för dig. Till skillnad från övriga utbildningar inom GDPR som förklarar grunderna ges nu en möjlighet att fördjupa dig och diskutera tillsammans med likasinnade.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 

Huvudtema: Molntjänster och tredjelandsöverföringar

 • Schrems II
 • Standardavtalsklausuler för överföring
 • Advekvat skyddsnivå
 • Transfer Impact Assessment
 • Dataskyddsroller vid molntjänstleverantörens behandling för egna ändamål

 

Möte 2 

Huvudtema: Konsekvensbedömningar/DPIA

 • Riskbedömning inom dataskydd
 • Roller och ansvar
 • Praktiska modeller
 • Tillsynspraxis kring konsekvensbedömningar
 • Internationell utblick – vad tycker andra tillsynsmyndigheter

 

Möte 3 

Huvudtema: Fastställes i samråd med deltagarna

 

Möte 4 

Huvudtema: Fastställes i samråd med deltagarna

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Molntjänster
 • Policydokument
 • Rutiner, processer, verktyg, systemstöd inkl. blanketter samt policy/dokumentation fördjupning
 • Relationen till Datainspektionen, inspektioner och klagomål från registrerade
 • Hur informationen ska ges rent praktiskt – fördjupning
 • Ostrukturerat material – fördjupning
 • Tekniken bakom avtalen
 • Omvärldsanalys, gästföreläsare från Norge/Danmark
 • Dataskyddsorganisationen - hur compliance organiseras


Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till CIS-Chief Security Officers, CISO-Chief Security Officers, CISO-Chief Information Officers, Head of Information Security, Personuppgiftsombud, Data Protection Officers, Compliance Officers, IT Security Architects, Bolagsjurister, Advokater, Verksjurister och andra som vill hålla sig á jour med de senaste integritetsrättsliga frågorna.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättningen av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

tisdag d 11. maj 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 7. september 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

torsdag d 2. december 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

tisdag d 1. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network