NÄTVERK I PERSONUPPGIFTS- & INTEGRITETSSKYDD, GÖTEBORG


Ledare

  • Agnes Hammarstrand, Advokat och partner hos Advokatfirman Delphi
  • Johan Engdahl, Advokat hos Advokatfirman Delphi och tidigare Senior Data Protection Compliance Officer på Volvo Car Group


Innehåll

Upplever du att du saknar personer att diskutera såväl praktiska som komplexa GDPR-frågor med? I så fall är detta nätverket och fortbildningen för dig. Till skillnad från övriga utbildningar inom GDPR som förklarar grunderna ges nu en möjlighet att fördjupa dig och diskutera tillsammans med likasinnade.

Nätverkets olika mötestillfällen ger dig alltså möjlighet att diskutera viktiga frågeställningar inom dataskydd. Du får också möjlighet att lära från några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom personuppgifts- & integritetsskydd. Dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig. I dialog med dig ser nätverksledarna till att träffarna ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics.

 

 

Möte 1 - Tisdag den 20 oktober 2020

Huvudtema: GDPR och digitalisering samt personuppgifter som handelsvara

 

Möte 2 – Onsdag 20 januari 2021

Huvudtema: GDPR i förhållande till rekrytering och anställda

 

Möte 3 – Tisdag 23 mars 2021

Huvudtema: Egenkontroll och tillsyn. Rollen som Dataskyddsombud.

 

Möte 4 - Onsdag 19 maj 2021

Huvudtema: TBD i samråd med nätverksdeltagarna

 


Syfte

Nätverkets syfte är att främja deltagarnas förståelse för hur GDPRs formella krav och förpliktelser skapar affärsjuridiska möjligheter som gynnar både offentliga och privata verksamheter och därmed svensk ekonomi. Syftet är vidare att skapa ett forum, där föredragshållare och deltagare på en både hög akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller personuppgifts- och integritetsskydd. Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med personuppgifts- och integritetsskydd på det ena eller andra sättet. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med dataskyddsfrågor som till exempel är advokat, jurist, bolagsjurist, dataskyddsombud, CIO Compliance Officer, Data Protection Officer, GDPR-specialist, digitaliseringspecialist, säkerhetsspecialist eller liknande

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL
Södra Hamngatan 59
401 24 Göteborg


1. Möte

tisdag d. 20. oktober 2020

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

onsdag d. 20. januari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

tisdag d. 23. mars 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

onsdag d. 19. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network