NÄTVERK I OFFENTLIG UPPHANDLING


Ledare

 

  • Eva-Maj Mühlenbock, Advokat och partner Cirio Advokatbyrå

  • Ellen Hausel Heldahl, Projektledare Svenskt Näringsliv


Innehåll

Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter hundratals miljarder kronor varje år och utgör inom vissa branscher en betydande del av marknaden. För många leverantörer är det därför av stor betydelse att erhålla kontrakt från det allmänna. Lagstiftaren menar att den goda affären ska vara i fokus när det offentliga anskaffar varor, tjänster eller entreprenader. Trots det är offentlig upphandling en komplicerad process med många olika steg som kräver god insikt.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 

Huvudtema: Ramavtal

 

Möte 2 

Huvudtema:

a) Offentlig upphandling och sekretess

b) Direktupphandling

c) Green public procurement

 

Möte 3 

Huvudtema:

a) Förhandling och förhandlat förfarande

b) Kategoristyrning

 

Möte 4 

Huvudtema:

a) Skadestånd inkl. senaste nytt om rättspraxis

b) LOU 15 kap 10-16 §§ Utredning om leverantörer

c) Post corona – Vad som har hänt inom upphandling

 

Övriga ämnen som kommer att diskuteras på lämplig tidpunkt:

  • Alltid nyheter in om lagstiftning mm. och rättspraxis

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till upphandlingchefer och anbudschefer hos beställare och anbudsgivare samt advokater, bolagsjurister, verksjurister och andra jurdiska rådgivare med expertis på området samt politiker och akademiker som vill dela med sig av kunskaper och erfarenheter och hålla sig à jour med det senaste inom offentlig upphandling.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Möte 1

tisdag d 14. september 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 16. november 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

torsdag d 3. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

onsdag d 30. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network