NÄTVERK I M&A


Ledare

 • Kristina Ekberg, Advokat och delägare i Advokatfirman Vinge
 • Matthias Pannier, Advokat och delägare i Advokatfirman Vinge

 

Innehåll

Globaliseringen har medfört ett ökat behov av konsolidering i större enheter för att företagen ska kunna bevara sin konkurrenskraft. För att framgångsrikt kunna genomföra såväl lokala som internationella företagsförvärv och överlåtelser, i en miljö som präglas av innovation, privatisering och ökad reglering, är kreativitet och kommersiell förståelse samt juridisk expertis från alla relevanta discipliner viktiga framgångsfaktorer.

 

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom M&A, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Avslutande möte för innevarande säsong- Tisdag den 20 april 2021

Huvudtema: Hållbarhetsfrågor – ESG i M&A

 • Praktisk tillämpning

 

Möte 1 – Huvudtema: Foreign direct investements (FDI) interventions

 • Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet ur nordiskt perspektiv
 • Screening av utländska investerare; scope och process
 • Påverkan på M&A-processen; planering och utförande
 • Covid-19 pandemic; accelerating existing trends

 

Möte 2-Huvudtema: M&A på börsen – takeovers

 • Nya takeoverregler 
 • Budstatistik- villkor, budpremier, sektorer, irrevocables, sectors, etc.
 • Trender
 • Deal certainty

 

Möte 3-Huvudtema: TBD

 

Möte 4: Huvudtema: TBD

 

Ämneslista till kommande säsong:

Tvist & tvistlösningar inom M&A

Private equity- att köpa från och sälja till riskkapital

Företagsvärdering

Shareholder activism

Exit strategier - IPO process, dual track, triple track?

Köpeskillingsmekanismer; alternativ och trender

Buyer protection – warranties, covenants & limitations

Due diligence; särskilda frågor – GDPR, ESG, sekretessfrågor, m m

Separation and carve-out

Auktionsprocesser; planering och genomförande för säljare respektive budgivare

Förvärv av IP-rättigheter

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en hög akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller svensk och internationell M&A. Ett annat syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med M&A.

 

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning.

 

Målgrupp

Corporate Finance ansvariga inom investment banking avdelningar, rådgivare inom M&A, Bolag som är börsnoterade och onoterade  med M&A som tillväxt strategi, revisorer inom revisionsfirmor med transaktions- service- eller corporate finance-avdelningar, Heads of capital markets hos corporate finance firmor och andra, som erbjuder M&A-relaterade konsulttjänster, ansvariga i kapitalfonder och venturefonder, bolagsjurister och nyckelmedarbetare i större verksamheter som både överlåter och köper andra bolag. Relevanta chefer och specialister från försäkringsbolag som erbjuder M&A försäkringar samt relevanta chefer och specialister motsvarande från Näringsdepartementet, Finansinspektionen och Stockholmsbörsen. Advokater med expertis inom M&A.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

 

 

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Avslutande möte för innevarande säsong

tisdag d. 20. april 2021

Kl. 13:00 - 17:30


Möten nästa säsong


1. Möte

tisdag d. 24. augusti 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

tisdag d. 19. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

onsdag d. 26. januari 2022

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

torsdag d. 10. mars 2022

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network