NÄTVERK I M&A


Ledare

 

 • Charlotte Levin, Advokat och delägare i Advokatfirman Vinge
 • Matthias Pannier, Advokat och delägare i Advokatfirman Vinge

 

Innehåll

Globaliseringen har medfört ett ökat behov av konsolidering i större enheter för att företagen ska kunna bevara sin konkurrenskraft. För att framgångsrikt kunna genomföra såväl lokala som internationella företagsförvärv och överlåtelser, i en miljö som präglas av innovation, privatisering och ökad reglering, är kreativitet och kommersiell förståelse samt juridisk expertis från alla relevanta discipliner viktiga framgångsfaktorer.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Foreign direct investements (FDI) interventions

 • Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet ur nordiskt perspektiv
 • Screening av utländska investerare; scope och process
 • Påverkan på M&A-processen; planering och utförande
 • Covid-19 pandemic; accelerating existing trends

 

Möte 2 

Huvudtema: M&A på börsen – takeovers

 • Nya takeoverregler 
 • Budstatistik- villkor, budpremier, sektorer, irrevocables, sectors, etc.
 • Trender
 • Deal certainty

 

 

Ämneslista till kommande säsong:

 • Tvist & tvistlösningar inom M&A
 • Private equity- att köpa från och sälja till riskkapital
 • Företagsvärdering
 • Shareholder activism
 • Exit strategier - IPO process, dual track, triple track
 • Köpeskillingsmekanismer; alternativ och trender
 • Buyer protection – warranties, covenants & limitations
 • Due diligence; särskilda frågor – GDPR, ESG, sekretessfrågor, m.m.
 • Separation and carve-out
 • Auktionsprocesser; planering och genomförande för säljare respektive budgivare
 • Förvärv av IP-rättigheter

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till Corporate Finance ansvariga inom investment banking avdelningar, rådgivare inom M&A, Bolag som är börsnoterade och onoterade med M&A som tillväxt strategi, revisorer inom revisionsfirmor med transaktions- service- eller corporate finance-avdelningar, Heads of capital markets hos corporate finance firmor och andra, som erbjuder M&A-relaterade konsulttjänster, ansvariga i kapitalfonder och venturefonder, bolagsjurister och nyckelmedarbetare i större verksamheter som både överlåter och köper andra bolag. Relevanta chefer och specialister från försäkringsbolag som erbjuder M&A försäkringar samt relevanta chefer och specialister motsvarande från Näringsdepartementet, Finansinspektionen och Stockholmsbörsen. Advokater med expertis inom M&A.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Möte 1

tisdag d 24. augusti 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 19. oktober 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

onsdag d 26. januari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

torsdag d 10. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network