Nätverk i Life Science


Ledare

  • Malin Albert, advokat och partner vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co
  • Sofia Falkner, Advokat/Senior Associate vid Hammarskiöld & Co

 

Innehåll

Sverige har en stark tradition av innovation från en dynamisk Life Science-bransch, och ett uttalat mål att vara en ledande Life Science-nation. Snabbfotad FoU och digitalisering innebär också ett konstant växande av komplexa regelverk som ställer höga krav. Sverige är rankad på åttonde plats bland 141 länder på väldsbasis enligt “the Global Competitiveness Index 4.0 2019” (World Economic Forum). Universitet och sjukhus med fokus på Life Science finns i hela landet – från norr till söder och branschen omfattar över 40 000 personer. Med en stolt historia av investeringar i morgondagens innovationer erbjuds intressanta affärsmöjligheter i en miljö anpassad till medicinsk innovation, läkemedelsutveckling och kommersialisering av läkemedel.

Life Science är ett paraplybegrepp för så mycket, men oavsett vilken rådgivning det är fråga om och oavsett var i spektrumet ett Life Science-företag befinner sig så krävs att komplexa regler, både nuvarande och kommande, beaktas. Det kan vara en utmaning att balansera kommersiella, legala och regulatoriska aspekter, särskilt inom ett så noga reglerat område.

JUC är marknadsledande inom nätverk där utgångspunkten är juridiken men huvudfokus ligger på affären, transaktionen eller det praktiska angreppssättet. Nätverket för Life Science syftar till att skapa en gemensam plattform för erfarenhetsutbyte inom ett område under konstant utveckling. Vår ambition är att erbjuda möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt gemensam utveckling genom direkt tillgång till varandras kunskap, erfarenheter och best practice inom branschens aktuella områden.

Nätverksträffarna kommer att bestå av föreläsningar och work-shops och vi tar gärna emot förslag på ämnen och specifika frågeställningar liksom förslag på externa experter att bjuda in som talare eller deltagare i diskussionsforumen.

 

Möte 1 - Tisdag den 22 september 2020

Huvudtema: Samspel mellan industri och sjukvård; etiska regelverket i fokus.

 

Möte 2 - Tisdag den 24 november 2020

Huvudtema: Forskningsprojekt; internutveckling, licensiering eller förvärv?

 

Möte 3 - Tisdag den 9 februari 2021

Huvudtema: GDPR inom Life Sciences; fokus på journalsystem och forskningsprojekt.

 

Möte 4 - Torsdag den 6 maj 2021

Huvudtema: Kliniska studier och distribution ur ett avtalsperspektiv.

 

 

Syfte

Syftet med nätverket i Life Science är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompentensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med olika delar av området.  Syftet med nätverket är vidare att skapa ett forum där deltagarna kan diskutera aktuella teman som regelverk, medicinsk innovation, läkemedelsutveckling och kommersialisering av läkemedel och mycket annat relevant i förhållande till den komplexa värld som Life Sciene industrin är.

 

Nätverket är alltså ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning.

 

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste regulativa frågorna. Personer som har med regulatory affairs- och compliance-frågor att göra. Personer med titlar som Regulatory Affairs Manager, Head of Validation Management, Regulatory Inspections Manager, Compliance & Validation Manager, Medical Science Liaison, LS International Operations Manager, Quality Assurance Departmental Head, Project Engineer Manager, Engineering Team Manager, Investigational Medicinal Products Specialist, Qualified Person (QP) for the certification of Marketed Products, Lead Qualified Manager, Biopharmaceuticals Managers, GMP Audit Managers, QMS & Quality Investigations Manager, Operations Director, Lean Manufacturing Director, Pharmaceuticals, Health & Safety Manager, Quality Engineer/Tech, Maintenance Manager (GMP Engineer), Life Sciences & Healthcare Expert, Senior Microbiology Scientist, Consultant & Senior Scientist. Representerade branscher kan vara, - “Food”, “Drugs”, “Medical Devices”, “Radiation-Emitting Products”, “Vaccines”, “Blood & Biologics”, “Animal & Veterinary”, “Cosmetics”, “Tobacco” m fl.

 

Material

Alla deltagare i nätverket tilldelas en mapp med relevant material vid varje nätverkstillfälle.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

Grand Hotel

Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27  Stockholm

 

 

Dag 1

Tisdag den 22 september 2020

13.00-17.30

 

Dag 2

Tisdag den 24 november 2020

13.00-17.30

 

Dag 3

Tisdag den 9 februari 2021

13.00-17.30

 

Dag 4

Torsdag den 6 maj 2021

13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

22 950