Nätverk i Leadership Success


Ledare

 • Jens Näsström, Arbetspsykolog & oberoende forskare med specialisering mot jurister och professional services
 • Kristina Spegel, Legitimerad psykolog och organisationskonsult, Previa


Innehåll

Leadership Success är ett nätverk som inriktar sig på just ledarskap, vilket ytterst handlar om att leda sig själv och att hantera rollen som ledare. Juridiska ledare och konsulter i delägaredrivna organisationer skiljer sig generellt från ledare i gängse företag och organisationer. De blir i regel befordrade till ledarpositionen primärt på grundval av sin juridiska expertis, och sekundärt utifrån sin motivation och läggning. De har sällan tid, energi eller resurser att utvecklas som ledare – inte minst eftersom de fortsätter att vara juridiskt produktiva snarare än att fokusera på ledarskapet. Vidare finns det väldigt få ledarskapsutbildningar specifikt för jurister.

 

I det här nätverket kommer vi att stanna upp och gemensamt reflektera över det juridiska ledarskapets förutsättningar och normer – men också rollens i höga grad outvecklade potential. Vi kommer att utgå ifrån forskning, erfarenhet och best practice för att sedan gå in på olika aspekter av det juridiska ledarskapets anatomi. 

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras i nätverket:

 • Hybridarbete och hybridledarskap
 • Den juridiska ledarens hattar: ledare, delägare, senior
 • Vad klar kommunikation är i en juridisk organisation
 • Systemiska perspektiv i delägaredrivna organisationer
 • Rekrytering och onboarding
 • Egenskaper som hjälper mig i advokatyrket/konsultrollen, men som stjälper mig i ledarskapet
 • Ledarskap ur såväl praktiskt som akademiskt perspektiv
 • Konflikt i ledarskapet (delägargruppen) och i organisationen
 • Delägare vs. VD – möjligheter och utmaningar
 • Chefsjurist/bolagsjuristens roll – The King’s Hand
 • Verklighetsförankrad disruptiv innovation
 • Impostor Syndrome
 • Misslyckanden
 • Trio-coaching

 

Syfte

I nätverket kommer ni tillsammans utforska de specifika situationer, behov och möjligheter samt utmaningar som man möter i juridiskt ledarskap. Vi kommer att beakta både ett större systemiskt perspektiv (exempelvis delägarmodellens särdrag avseende ledarskap och makt) och den enskilde individens roll samt dynamiken i samspelet mellan de två.

 

Nätverket ger medlemmarna större förståelse för olika verktyg som kan användas i ledarrollen, vilka är hämtade ifrån forskning och experter inom advokat- och konsulentbranschen, och som kan leda till en konkurrensmässig fördel i arbetslivet och en större framgång som ledare.

 

Målgrupp

Ledarskapsnätverket vänder sig till juridiska ledare och konsulter som exempelvis delägare, seniora jurister, och managing partners. Nätverket är även högst relevant för andra profiler med ledaransvar som chefjurister, seniora biträdande jurister, Chief Legal Officer och Senior Associates. Gemensamt för målgruppen är att de arbetar i en organisation som leds av ägarna (dvs. delägarna) samt med kunskapsmässig spetskompetens (exempelvis juridik eller revision).

Nätverket bygger på ett personligt deltagande och engagemang, med exempelvis reflektioner över det egna ledarskapet. Deltagarna kommer att ges goda möjligheter att vara med och påverka innehållet i träffarna. Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av säsongen men också under säsongens gång i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket. 

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Anmäl mig

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Anmäl mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Onsdag d 4. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 30. augusti 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

tisdag d 22. november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

tisdag d 31. januari 2023

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network