NÄTVERK I KOMMERSIELL TVISTLÖSNING


Ledare

 

  • Harry Bergman, Advokat och Partner, Wistrand Advokatbyrå
  • Anders Öhlin, Advokat, Wistrand Advokatbyrå


Innehåll

Kommersiell tvistlösning och tvister rör ofta stora värden – både ekonomiska och principiella. Samtidigt är tvister till sin natur svårprognostiserade och utgången hänger på vad ett antal personer (vittnen, ombud m.fl.) kan prestera och hur domare/skiljemän uppfattar de prestationerna. Att driva en tvist är även energi- och resurskrävande, tvister ställer stora krav på organisationen och externa ombud, kanske särskilt på samspelet mellan klient och externa ombud. Det finns all anledning att försöka undvika att hamna i tvister – och när det inte går att undvika finns ännu större anledning att vara väl förberedd på vad en tvist innebär i praktiken och att minimera sina misstag.

 

I den nuvarande säsongen av kommersiell tvistlösning går vi in på djupet kring preventiva åtgärder för att undvika tvister och det praktiska arbetet med tvister. Tillsammans utforskar vi de praktiska och teoretiska utmaningarna med tvister och belyser särskilt hur man maximerar samspelet mellan klient – ombud – sakkunniga.  

 

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna och framgångsrika aktörer. I nätverket finner du alltså ett forum med många starka profiler, vilka alla kan bidra med erfarenhet i meningsfulla diskussioner avseende såväl övergripande frågor som detaljer relativt tvistlösning.

 

Bidraget från nätverksledarna som ofta är föredragande, externa föredragshållare och dig som deltagare, borgar för spännande infallsvinklar och givande diskussioner. Huvudrubrikerna i dagordningen sätts av nätverksledarna men som deltagare förväntas du ta tillfället i akt och komma med förslag till aktuella ämnen och föredragshållare så att ni tillsammans tillser att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

       

Föreläsare under säsongen:

  • Domare
  • Bolagsjurister med tvistvana
  • Värderingsexpert
  • Företrädare för ICC
  • Företrädare för SCC
  • Skiljeman

 

 

Möte 1 - Onsdag den 8 maj 2019

Huvudtema: Användning av upphovsrättsligt skyddat material, företagshemligheter och information som är föremål för avtalad konfidentialitet inom ramen för dispositiva tvistemål.

 

Möte 2 - Tisdag den 27 augusti 2019

Huvudtema: Säkerhetsåtgärder och verkställighet i det moderna affärslivet.

 

Möte 3 - Tisdag den 12 november 2019

Huvudtema: Bör ”international best practice” tillämpas i ”svenska” skiljeförfaranden?

 

Möte 4 - Onsdag den 5 februari 2020

Huvudtema: Hur bör man arbeta med sakkunniga och rättsliga experter? Hur bör ett effektivt och bra samarbete se ut mellan ombud och klient i ekonomiska och tekniska frågor?

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där föredragshållare och deltagare på en både hög akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller tvistlösning. Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer.

Fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten genomförs på ett år om vardera 4,5 timmar. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Är du advokat, betyder det att du genom att delta infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning per år.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till Bolagsjurister, Head of Legal, Legal Counsel samt advokater och andra juridiska rådgivare som vill ha fördjupade kunskaper inom strategiska och taktiska skiljemanna- och processrättsliga frågeställningar. Personer som vill hålla sig à jour med det senaste inom tvistlösning och dessutom kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området.  

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

 

7A STRANDVÄGEN

Strandvägen 7A

114 56 Stockholm

 

Dag 1

Onsdag den 8 maj 2019

12.00 - 17.00

 

Dag 2

Tisdag den 27 augusti 2019

12.00 - 17.00

 

Dag 3

Tisdag den 12 november 2019

12.00 - 17.00

 

Dag 4

Onsdag den 5 februari 2020

12.00 - 17.00

 

PRIS EX MOMS

20 950