NÄTVERK I KOMMERSIELL TVISTLÖSNING


Nätverksledare

 • Martin Wallin, Senior Partner och Advokat på Wallin & Partners

 

Innehåll

Kommersiell tvistlösning och tvister rör ofta stora värden – både ekonomiska och principiella. Samtidigt är tvister till sin natur svårprognostiserade och utgången hänger på vad ett antal personer (vittnen, ombud m.fl.) kan prestera och hur domare/skiljemän uppfattar de prestationerna. Att driva en tvist är även energi- och resurskrävande då tvister ställer stora krav på organisationen och externa ombud, kanske särskilt på samspelet mellan klient och externa ombud. Det finns all anledning att försöka undvika att hamna i tvister och när det inte går att undvika så finns det ännu större anledning att vara väl förberedd på vad en tvist innebär i praktiken samt att minimera sina misstag.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare. 

 

Möte 1

Huvudtema:

 • Inlösenförfaranden
 • En nyhetsuppdatering - Vad har vi lärt oss av 2021? Vad kommer 2022 ge oss?

Extern förläsare: En specialist i ämnet från Cederqvist & Partners

 

Möte 2
Huvudtema:

 • Sakframställan och plädering – Disposition och taktik
 • Förhör - Hur gör man men framför allt, hur ska man inte göra?

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

 • Förlikningsförhandlingar
 • Återvinning vid konkurs : obestånds rätt fråga 
 • Klander av skiljedom
 • Hur processar man i överrätt?
 • Reklamation, preklusion och preskription
 • Förvaltningsprocess
 • Utmaningar vid tredjepartsfinansiering
 • Internationella skiljeförfarandens påverkan på inhemska förfaranden – hur utvecklingen ser ut
 • Medling
 • Mellandom - Vilka strategiska överväganden man bör göra
 • Internationella sanktioner och svenska skiljeförfaranden och förfaranden i allmän domstol

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, Head of Legal, Legal Counsel samt advokater och andra juridiska rådgivare som vill ha fördjupade kunskaper inom strategiska och taktiska skiljemanna- och processrättsliga frågeställningar samt personer som vill hålla sig à jour med det senaste inom tvistlösning och dessutom kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området.  

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Torsdag 3 februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Onsdag 18 maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Torsdag 25 augusti 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Tisdag 11 oktober 2022

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network