NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT, Göteborg


Ledare

 • Nina Allard, Bolagsjurist Wallenstam AB

 

Innehåll

Det uppskattade nätverket Kommersiell Hyresrätt i Göteborg fortsätter förstås under 2020.

Deltagarna erbjuds ytterligare en säsong med fyra nätverksträffar á 4,5 timmar med högaktuell information och givande diskussioner.

Marknaden för kommersiella lokaler omfattar enorma fastighetsvärden, där värdet ytterst grundar sig på innehållet i hyresavtal som med jämna mellanrum förnyas och omförhandlas. Vid sidan av den naturliga omsättningen av hyresavtal pågår en ständig förädling och utveckling av kommersiella fastigheter för att möta allt snabbare förändringar i samhället och i marknaden.

Nätverksledarna och gäster är experter och uppskattade föreläsare inom området kommersiell hyresrätt och andra relevanta rättsområden. De kommer att presentera ett väl genomarbetat och aktuellt material som möjliggör intressanta diskussioner under alla nätverksmöten. Nätverkets syfte är att deltagarna ska få nya kunskaper och ges möjlighet till ett prestigelöst erfarenhetsutbyte.

Målgruppen för dessa nätverksmötet är de som arbetar med kommersiell hyresrätt, oavsett utbildningsbakgrund.

 

 

Möte 1 – Onsdag den 3 februari 2021

Huvudtema: Miljöbalken kontra Hyreslagen

En gråzon för fastighetsägare:

 • Särskilt fokus på ansvar för miljöskador i lokal och/eller en fastighet samt på störningar från lokalhyresgäster, intilliggande fastigheter och intilliggande verksamheter.

Komplettering: Grön Bilaga i särskilda bestämmelser

 • En papperstiger eller en produkt som alla borde använda?

 

Möte 2 - Onsdag den 5 maj 2021

Huvudtema: Vad gäller när det smäller?

 • Försäkringsrättsliga frågor i förhållande till fastighetsägare och lokalhyresgäst. Hur hantera skador hos hyresgästen i samband med underhållsarbeten och liknande. Även kort om hyresvärdens ansvar för snöröjning, lekplatser och liknande.

Komplettering: Hyresgästens underhållsansvar

 • gränsdragningsproblematiken vid skador pga. slitage, vårdslöshet, olyckshändelser m.m.

 

Möte 3 – Onsdag den 25 augusti 2021

Huvudtema: TBD

 

Möte 4 – Torsdag den 7 oktober 2021

Huvudtema: TBD

 

 

Ytterligare aktuella ämnen som tas upp under säsongen:

 

Trygga och säkra fastigheter – hur undviker man att som hyresvärd hyra ut till ”fel” hyresgäst?

 • Vad gör man om hyresgästen utsätts för brottsliga handlingar eller själv misstänks delta i brottslig verksamhet?
 • Genomgång av aktuella frågor kring kameraövervakning, GDPR osv.

 

Hyresvärdens och hyresgästens olika uppsägningar.

 • Formaliafrågor
 • Delgivningsfrågor
 • Förhandlingsstrategier m.m.

 

När hyresgästen bryter mot hyresavtalet

 • Anmodan om att vidta rättelse, förverkande etc.

 


Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med kommersiell hyresrätt.

Med utgångspunkt från ett praktiskt och kommersiellt perspektiv, får nätverksmedlemmarna fördjupade kunskaper inom hyresrätten och närliggande rättsområden när juridiska risker och möjligheter i olika återkommande situationer belyses och diskuteras.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom fastighetsbranschen, såsom bolagsjurister, verksjurister, områdeschefer, fastighetschefer och förvaltningsansvariga inom fastighetsbolag samt VD:ar och andra som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade relativt de många förändringarna och den snabba utvecklingen inom det hyresrättsliga området.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL
Södra Hamngatan 59
401 24 Göteborg


1. Möte

onsdag d. 3. februari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

onsdag d. 5. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

onsdag d. 25. augusti 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

torsdag d. 7. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network