NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT, Göteborg


Ledare

 

  • Advokat Charlotte Andersson, konsult, styrelseledamot och författare i fastighetsbranschen

 

Innehåll

Äntligen startar det uppskattade nätverket Kommersiell hyresrätt även i Göteborg. Under 2019 erbjuds deltagarna i nätverket fyra träffar med högaktuell information och givande diskussioner.

Marknaden för kommersiella lokaler omfattar enorma fastighetsvärden, där värdet ytterst grundar sig på innehållet i hyresavtal som med jämna mellanrum förnyas och omförhandlas. Vid sidan av den naturliga omsättningen av hyresavtal pågår en ständig förädling och utveckling av kommersiella fastigheter för att möta allt snabbare förändringar i samhället och i marknaden.

Nätverksledaren och gäster är experter och uppskattade föreläsare inom området kommersiell hyresrätt. De kommer att presentera ett väl genomarbetat och aktuellt material som möjliggör intressanta diskussioner under nätmötena. Nätverkets syfte är att deltagarna ska få nya kunskaper och ges möjlighet till ett prestigelöst erfarenhetsutbyte.

Målgruppen för dessa nätverksmötet är de som arbetar med kommersiell hyresrätt, oavsett utbildningsbakgrund.

 

Möte 1 – Onsdagen den 6 februari 2019

Huvudtema: Hyresnämndens yttrande om marknadshyra för lokaler

  • Inledning om lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd och det obligatoriska medlingsförfarandet i hyresnämnden
  • Diskussion utifrån några exempel på Hyresnämndens i Göteborg senaste beslut om marknadshyra

Gästföreläsare: Bo Rolfson, tidigare hovrättsråd och chef för Hyres- och Arrendenämnden i Göteborg.

 

Möte 2 – Onsdagen den 22 maj 2019

Huvudtema: Att skriva kommersiella hyreskontrakt

  • Genomgång av hur standardhyreskontraktet för lokaler kan skräddarsys för olika ändamål och en redogörelse för hur parternas diskussioner under den senaste stora revideringen påverkade utformningen av kontraktet och dess handledning
  • Fördjupning vad gäller omsättningshyra och gemensamma kostnader

Gästföreläsare: Anders Hulegårdh, advokat och delägare vid Delphi, chef för fastighetsgruppen i Göteborg.

 

Möte 3 – Tisdagen den 10 september 2019

Huvudtema: Skadestånd och hyresnedsättning till lokalhyresgäster

  • Skadestånd och hyresnedsättning under pågående hyresförhållande på grund av avspärrningar, buller och andra störningar som vållas av någon annan än hyresvärden, exempelvis från bygget av Västlänken
  • Vad kan hyresvärden återkräva från skadevållaren enligt 32 kap. miljöbalken?

Gästföreläsare: Ulf Jensen, gästprofessor på Chalmers och Högskolan Väst, professor emeritus i fastighetsvetenskap från Lunds universitet, författare och vinnare av OS i Jeopardy.

 

Möte 4 – Onsdagen den 6 november 2019

Huvudtema: Skadestånd vid uppsägning av lokalhyresavtal

  • Skadestånd när hyresförhållandet upphört
  • Diskussion utifrån ett antal aktuella och uppmärksammade HD- och hovrättsfall

Gästföreläsare: Jesper Prytz, advokat och delägare vid Mannheimer Swartling, ordförande i Fastighetsgruppen


Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med kommersiell hyresrätt.

Med utgångspunkt från ett praktiskt och kommersiellt perspektiv, får nätverksmedlemmarna fördjupade kunskaper inom hyresrätten och närliggande rättsområden när juridiska risker och möjligheter i olika återkommande situationer belyses och diskuteras.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom fastighetsbranschen, såsom bolagsjurister, verksjurister, områdeschefer, fastighetschefer och förvaltningsansvariga inom fastighetsbolag samt VD:ar och andra som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade relativt de många förändringarna och den snabba utvecklingen inom det hyresrättsliga området.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL

Södra Hamngatan 59

401 24 Göteborg

 

Dag 1

Onsdag den 6 februari 2019

13.00 – 17.30

 

Dag 2

Onsdag den 22 maj 2019

13.00 – 17.30

 

Dag 3

Tisdag den 10 september 2019

13.00 – 17.30

 

Dag 4

Onsdag den 6 nov 2019

13.00 – 17.30

 

 

PRIS EX MOMS

20 950