NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT, Göteborg


Ledare

 • Teresia Mårdh, Partner på Advokatfirman Allié
 • Nina Allard, Bolagsjurist Wallenstam AB

 

Innehåll

Det uppskattade nätverket Kommersiell Hyresrätt i Göteborg fortsätter förstås under 2020.

Deltagarna erbjuds ytterligare en säsong med fyra nätverksträffar á 4,5 timmar med högaktuell information och givande diskussioner.

Marknaden för kommersiella lokaler omfattar enorma fastighetsvärden, där värdet ytterst grundar sig på innehållet i hyresavtal som med jämna mellanrum förnyas och omförhandlas. Vid sidan av den naturliga omsättningen av hyresavtal pågår en ständig förädling och utveckling av kommersiella fastigheter för att möta allt snabbare förändringar i samhället och i marknaden.

Nätverksledarna och gäster är experter och uppskattade föreläsare inom området kommersiell hyresrätt och andra relevanta rättsområden. De kommer att presentera ett väl genomarbetat och aktuellt material som möjliggör intressanta diskussioner under alla nätverksmöten. Nätverkets syfte är att deltagarna ska få nya kunskaper och ges möjlighet till ett prestigelöst erfarenhetsutbyte.

Målgruppen för dessa nätverksmötet är de som arbetar med kommersiell hyresrätt, oavsett utbildningsbakgrund.

 

Möte 1 – Tisdag den 18 februari 2020

Huvudtema: Säkerheter – konkurs – obestånd

 • Vilka säkerheter är vanligt förekommande
 • Skillnader mella olika säkerheter

 

Möte 2 – Onsdag den 3 juni 2020

Huvudtema: Co-Working

 

2.1 Co Working

 • Hyresavtal eller inte?
 • Moms – kort problematisering
 • Andra viktiga/praktiska aspekter
 • Andrahandshyresgästers rättsliga ställning
 • ”Relationen” mellan fastighetsägare och andrahandshyresgäst

 

2.2  Kollektivuthyrning bostäder

 • Du har eget rum och toa och delar kök och allmänna utrymmen.

 

2.3  Blockhyra

 • Villkorsändring.
 • Vilka avvikelser kan göras?
 • Omfattas blockhyresavtalet av förhandlingsordning? Problematisering.

 

2.4  Företagsbostäder

 

2.5  Ägande i hyresgästen

 • I vilka situationer är det aktuellt
 • Hyreslagens syn på hyresrelationen
 • Bulvanregler
 • Skatterättsliga regler – värdeöverföring om hyran är för hög eller låg.
 • Försäkringsfrågan.

 

Möte 3 – Onsdag den 26 augusti 2020

Huvudtema: Nyproduktion och andra omfattande hyresgästanpassningar

 

Möte 4 – Onsdag den 4 november 2020

Huvudtema: Proaktiv skadeståndshantering

 


Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med kommersiell hyresrätt.

Med utgångspunkt från ett praktiskt och kommersiellt perspektiv, får nätverksmedlemmarna fördjupade kunskaper inom hyresrätten och närliggande rättsområden när juridiska risker och möjligheter i olika återkommande situationer belyses och diskuteras.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom fastighetsbranschen, såsom bolagsjurister, verksjurister, områdeschefer, fastighetschefer och förvaltningsansvariga inom fastighetsbolag samt VD:ar och andra som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade relativt de många förändringarna och den snabba utvecklingen inom det hyresrättsliga området.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL

Södra Hamngatan 59

401 24 Göteborg

 

 

Dag 1

Tisdag den 18 februari 2020

13.00-17.30

 

Dag 2

Onsdag den 3 juni 2020

13.00-17.30

 

Dag 3

Onsdag den 26 augusti 2020

13.00-17.30

 

Dag 4

Onsdag den 4 november 2020

13.00-17.30

 

 

 

PRIS EX MOMS

22 950