NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT


Nätverksledare

 • Matti Scheffer, Partner och advokat på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB

 • Sanja Lindberg, Associate på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB

 

Innehåll

Fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler omfattar enorma fastighetsvärden, där värdet ytterst grundar sig på innehållet i hyresavtal som med jämna mellanrum förnyas och omförhandlas. Vid sidan den naturliga omsättningen av hyresavtal pågår en ständig förädling och utveckling av kommersiella fastigheter för att möta allt snabbare förändringar i samhället och i marknadens efterfrågan.

Hyreslagens regelverk är komplext och innehåller både tvingande och dispositiva regler. Regelverket bygger på bestämmelser som i många fall är ålderstigna och tillkomna i en tid när förutsättningarna såg helt annorlunda ut än vad de gör idag.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 

Huvudtema: Hyran

 • Fast och rörlig hyra
 • Index
 • Hyrestillägg
 • Hyrans erläggande
 • Marknadshyra
 • Jämkning av hyra
 • Tvistiga hyresfordringar, kvittning, deponering

 

Möte 2 

Huvudtema: Hur bli av med besvärlig hyresgäst?

 • Förverkande
 • Kvarstad
 • Säkerhetsåtgärder, provisorisk avhysning

 

Möte 3 

Huvudtema: Hyresavtal för nyproducerade lokaler

 • Hyres- respektive entreprenadavtal
 • Särskilda bestämmelser
 • Projektgenomförande
 • Tillträde

 

Möte 4

Huvudtema: Nyheter inom hyresrätten

 • Genomgång av färska avgöranden inom hyresrätten
 • Specifika rättsfalls som kommit upp under säsongen
 • Blandade gruppövningar
 • Under säsongen kommer resterande av möte 4 bestämmas tillsammans med medlemmarna

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

 • Hyror - Tvister, jämkning & kvittning
 • Hyresavtal
 • Senaste nyheterna & praxis
 • Särskilda bestämmelser
 • Avhysningar
 • Nyproduktion
 
 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom fastighetsbranschen, såsom bolagsjurister, verksjurister, områdeschefer, fastighetschefer och förvaltningsansvariga inom fastighetsbolag samt VD:ar och andra som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade relativt de många förändringarna och den snabba utvecklingen inom det hyresrättsliga området.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Avslutande möte för innevarande säsong:

Torsdag d. 1. september 2022

Kl. 12:30 - 17:30


Möten nästa säsong


Möte 1

Torsdag 10 november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Onsdag 18 januari 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Onsdag 15 mars 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Torsdag 8 juni 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network