NÄTVERK I KOMMERSIELL AVTALSRÄTT


Ledare

 

  • Advokat, jur. dr Jon Kihlman

 

Innehåll

All kommersiell verksamhet sker genom avtal. All försäljning, alla köp, all M&A, alla entreprenader, alla samarbeten, all outsourcing, all offentlig upphandling, alla OPS-konstruktioner osv. sker genom avtal. Trots att det finns mer som förenar de olika tillämpningsområdena än vad som skiljer dem åt, är det emellertid betydligt vanligare att fokus riktas mot enskildheterna än att helheten – den kommersiella avtalsrätten – sätts i fokus. Syftet med nätverket Kommersiell avtalsrätt är därför att komplettera en sådan ordning genom att fokusera på de avtalsrättsliga frågorna som sådana, i stället för på deras applicering i enskilda segment av avtalsrätten.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna experter inom den kommersiella avtalsrätten, vilka behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 :

- Förhandlingsspel

Advokat Christian Hybbinette

Advokat Fredrik Sandström

 

Möte 2 :

- Upphandlingsrätt och Kommersiell Avtalsrätt

Joint Venture med Nätverk Offentlig Upphandling

 

Möte 3:

- AI och Kommersiell Avtalsrätt

Företrädare för Tendium

- Spendanalys och Kommersiell Avtalsrätt

Företrädare för Effso

 

Möte 4:

- Fullmakter och annan firmateckning

- Avlämnande

- Riskövergång

- Incoterms 2020

Föreläsare: Advokat, Jur Dr  Jon Kihlman

 

 

Syfte

Syftet med nätverket i kommersiell avtalsrätt är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är advokater och bolagsjurister samt andra personer inom näringsliv och förvaltning som sluter eller ansvarar för avtal, såsom verkställande direktörer, försäljningschefer, inköpschefer, och andra som har ett intresse för kommersiell avtalsrätt.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

torsdag d. 25. mars 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

tisdag d. 11. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30

OBS: Posthuset 7A, Vasagatan 28, Stockholm


3. Möte

tisdag d. 7. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

torsdag d. 14. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network