NÄTVERK I KOMMERSIELL AVTALSRÄTT


Ledare

 

 • Advokat, jur. dr Jon Kihlman

 

Innehåll

All kommersiell verksamhet sker genom avtal. All försäljning, alla köp, all M&A, alla entreprenader, alla samarbeten, all outsourcing, all offentlig upphandling, alla OPS-konstruktioner osv. sker genom avtal. Trots att det finns mer som förenar de olika tillämpningsområdena än vad som skiljer dem åt, är det emellertid betydligt vanligare att fokus riktas mot enskildheterna än att helheten – den kommersiella avtalsrätten – sätts i fokus. Syftet med nätverket Kommersiell avtalsrätt är därför att komplettera en sådan ordning genom att fokusera på de avtalsrättsliga frågorna som sådana, i stället för på deras applicering i enskilda segment av avtalsrätten.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna experter inom den kommersiella avtalsrätten, vilka behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 – Måndag den 27 maj 2019

Huvudtema: Onödiga avtalsvillkor

Föreläsare: Jon Kihlman

 

Möte 2 – Tisdag den 3 september 2019

Huvudtema: Standardavtal i praktiken

Standardavtal utgör den avtalsrättsliga basen för en stor del av de affärer avseende köp av varor och tjänster på den svenska marknaden. Parterna tar ofta för givet att ett standardavtal hanterar alla viktiga frågor samt har en balanserad riskfördelning (dvs. som motsvarar en tänkt branschstandard). Detta möte kommer att ägnas åt att diskutera frågeställningar som ofta aktualiseras vid upprättande och tolkning av avtal som helt eller delvis har baserats på ett standardavtal. Vi kommer bl.a. att tala om:

 • Hur inkorporerar man på bästa sätt ett standardavtal och hur ska man hantera ändringar och tillägg till standardavtalet i praktiken?
 • Kan man lita på att ansvarsbegränsningar i ett standardavtal håller?
 • Hur fylls luckor i standardavtal ut (ex. vid dolda ansvarsbegränsningar och ansvarsförskjutningar)?
 • Hur skulle en domstol eller skiljenämnd hantera sådana systemfrämmande moment som smugit sig in i vissa av våra mest använda standardavtal?

Föreläsare: Christian Hybbinette, Advokat och delägare på AG Advokat samt Biträdande juristen Fredrik Sandström. 

 

Möte 3 - Onsdag den 27 november 2019

Huvudtema:  Internationella avtal.

 

Möte 4 – Tisdag den 28 januari 2020

Huvudtema: Skärningsspunkter mellan processrätten och avtalsrätten.

Föreläsare:

Fanny Gleiss Wilborg, Advokat och delägare, Advokatfirman Lundberg & Gleiss. Fanny har tidigare arbetat som chefsrådman, Södertörns Tingsrätt och Enhetschef på Domstolsverket.

Emilia Lundberg, Advokat och delägare, Advokatfirman Lundberg & Gleiss. Emilia har tidigare arbetat som rådman & avdelningschef, Attunda tingsrätt och rådman, Södertörns tingsrätt. 

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Skiljedomar
 • Avtalsparters lojalitetsplikt
 • Samarbetsavtal
 • Påföljder vid lojalitetsbrott
 • Felbedömning inom köprätten
 • Felbedömning inom köprätten
 • Rättsfallsgenomgång
 • Aktieägaravtalets syfte och funktion
 • Avtalsbundenhet
 • Bolagsstyrning
 • Kontroll över ägarkretsen
 • Avtalstid och upplösning
 • Tvistlösning och sanktioner

 

Syfte

Syftet med nätverket i kommersiell avtalsrätt är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är advokater och bolagsjurister samt andra personer inom näringsliv och förvaltning som sluter eller ansvarar för avtal, såsom verkställande direktörer, försäljningschefer, inköpschefer, och andra som har ett intresse för kommersiell avtalsrätt.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

 

7A STRANDVÄGEN

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

 

Dag 1

Måndag den 27 maj 2019

12.00-17.00

 

Dag 2

Tisdag den 3 september 2019

12.00-17.00

 

Dag 3

Onsdag den 27 november 2019

12.00-17.00

 

Dag 4

Tisdag den 28 januari 2020

12.00-17.00

 

PRIS EX MOMS

20 950