NÄTVERK I KOMMERSIELL AVTALSRÄTT


Ledare

 

  • Advokat, Jur. Dr. Jon Kihlman

 

Innehåll

All kommersiell verksamhet sker genom avtal. All försäljning, alla köp, all M&A, alla entreprenader, alla samarbeten, all outsourcing, all offentlig upphandling, alla OPS-konstruktioner o.s.v. sker genom avtal. Trots att det finns mer som förenar de olika tillämpningsområdena än vad som skiljer dem åt, är det emellertid betydligt vanligare att fokus riktas mot enskildheterna än att helheten – den kommersiella avtalsrätten.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Förhandlingsspel

Gästföreläsare: Advokat Christian Hybbinette och Advokat Fredrik Sandström

 

Möte 2

Huvudtema:

a) Upphandlingsrätt och Kommersiell Avtalsrätt

b) Joint Venture med Nätverk Offentlig Upphandling

 

Möte 3

Huvudtema:

a) AI och Kommersiell Avtalsrätt

Gästföreläsare: Företrädare för Tendium

b) Spendanalys och Kommersiell Avtalsrätt

Gästföreläsare: Företrädare för Effso

 

Möte 4

Huvudtema:

a) Fullmakter och annan firmateckning

b) Avlämnande

c) Riskövergång

d) Incoterms 2020

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till advokater och bolagsjurister samt andra personer inom näringsliv och förvaltning som sluter eller ansvarar för avtal, såsom verkställande direktörer, försäljningschefer, inköpschefer, och andra som har ett intresse för kommersiell avtalsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

torsdag d 25. mars 2021

Kl 13:00 - 17:30


Möte 2

tisdag d 11. maj 2021

Kl 13:00 - 17:30

OBS: Posthuset 7A, Vasagatan 28, Stockholm


Möte 3

tisdag d 7. september 2021

Kl 13:00 - 17:30


Möte 4

torsdag d 14. oktober 2021

Kl 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network