NÄTVERK I KOMMERSIELL AVTALSRÄTT


Ledare

Advokat, jur. dr Jon Kihlman

 

Innehåll

All kommersiell verksamhet sker genom avtal. All försäljning, alla köp, all MNA, alla entreprenader, alla samarbeten, all outsourcing, all offentlig upphandling, alla OPS-konstruktioner osv. sker genom avtal. Trots att det finns mer som förenar de olika tillämpningsområdena än vad som skiljer dem åt, är det emellertid betydligt vanligare att fokus riktas mot enskildheterna än att helheten – den kommersiella avtalsrätten – sätts i fokus. Syftet med nätverket Kommersiell avtalsrätt är därför att komplettera en sådan ordning genom att fokusera på de avtalsrättsliga frågorna som sådana, i stället för på deras applicering i enskilda segment av avtalsrätten.

 

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna experter inom den kommersiella avtalsrätten, vilka behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 Onsdagen den 30 augusti 2017

Huvudtema: Parters lojalitetsplikt m.m.

  • Samarbetsavtal

  • Rättsföljder av försummad lojalitetsplikt

Föreläsare: Jori Munukka, Stockholms Universitets. Övriga föreläsare är advokater med expertis inom kommersiell avtalsrätt.

 

Möte 2 Torsdagen den 9 november 2017.

Huvudtema: Avtalsbundenhet i svenska och internationella förhållanden

  • Pacta sunt servanda – men vad är det som skall hållas?

  • Tolkning och utfyllnad

Föreläsare: Christina Ramberg, Stockholms Universitet

                      Jan Ramberg,  Stockholms Universitet

 

Möte 3 Onsdagen den 7 februari 2018.

Huvudtema: Processuella avtal och dispositioner

  • Den dispositiva processens gränser i kommersiella förhållanden

Föreläsare: Stefan Lindskog, Högsta domstolen

 

  • Skiljeklausuler och val av skiljeförfarande

Föreläsare: Christer Danielsson, Advokatfirman Danielsson & Nyberg.

 

Möte 4 Onsdagen den 25 april 2018.

Huvudtema: Skadestånd

  • Direkt och indirekta förluster

  • Köplagens undantag för produktskador och CISG:s undantag för personskador

Föreläsare: Jon Kihlman, Advokat, Jur Dr.

 

Syfte

Syftet med nätverket i kommersiell avtalsrätt är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompentensutveckling.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är advokater och bolagsjurister samt andra personer inom näringsliv och förvaltning som sluter eller ansvarar för avtal, såsom verkställande direktörer, försäljningschefer, inköpschefer, och andra som har ett intresse för kommersiell avtalsrätt.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lägg i korgen

Lektioner

20

 

TÄNDSTICKSPALATSET

Västra Trädgårdsg. 15
111 53 Stockholm

 

Dag 1

Onsdagen den 30 augusti 2017

Kl 13.00-17.30

 

Dag 2

Torsdagen den 9 november 2017

Kl 13.00-17.30

 

Dag 3

Onsdagen den 7 februari 2018

Kl 13.00-17.30

 

Dag 4

Onsdagen den 25 april 2018

Kl 13.00-17.30

 

 

 

PRIS EX MOMS

19 950