NÄTVERK I KOMMERSIELL AVTALSRÄTT


Ledare

  • Advokat, jur. dr Jon Kihlman

 

Innehåll

All kommersiell verksamhet sker genom avtal. All försäljning, alla köp, all M&A, alla entreprenader, alla samarbeten, all outsourcing, all offentlig upphandling, alla OPS-konstruktioner osv. sker genom avtal. Trots att det finns mer som förenar de olika tillämpningsområdena än vad som skiljer dem åt, är det emellertid betydligt vanligare att fokus riktas mot enskildheterna än att helheten – den kommersiella avtalsrätten – sätts i fokus. Syftet med nätverket Kommersiell avtalsrätt är därför att komplettera en sådan ordning genom att fokusera på de avtalsrättsliga frågorna som sådana, i stället för på deras applicering i enskilda segment av avtalsrätten.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna experter inom den kommersiella avtalsrätten, vilka behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 -  Tisdag den 28 augusti 2018

Huvudtema: – Felbedömning

  • Gamla och nya förklaringsmodeller
  • Betydelsen av parts onda tro

 

Möte 2 -  Onsdag den 28 november 2018.

Huvudtema: Avtal i gränslandet mellan associationsrätt och obligationsrätt

  • Aktieägaravtal
  • Fullmakter och annan firmateckning

Föreläsare: Carl Svernlöv, Baker McKenzie

 

Möte 3 - Onsdag den 23 januari 2019

Huvudtema:  Köp av varor och köp av tjänster – likheter och skillnader

  • Avtal om utförande och avtal om resultat
  • Avtalsutformning för konsulttjänster
  • Köp och tjänster – några jämförelser

Föreläsare: Torgny Håstad, Uppsala Universitet.

 

Möte 4 - Tisdag den 9 april 2019

Huvudtema: Skadestånd

  • Förutsättningar för skadestånd
  • Ansvarsbegränsningar

 

Syfte

Syftet med nätverket i kommersiell avtalsrätt är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompentensutveckling.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är advokater och bolagsjurister samt andra personer inom näringsliv och förvaltning som sluter eller ansvarar för avtal, såsom verkställande direktörer, försäljningschefer, inköpschefer, och andra som har ett intresse för kommersiell avtalsrätt.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

7A STRANDVÄGEN

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

 

Dag 1

Tisdag den 28 augusti 2018

Kl 12.30-17.30

 

Dag 2

Onsdag den 28 november 2018

Kl 12.30-17.30

 

Dag 3

Onsdagen den 23 januari 2019

Kl 12.30-17.30

 

Dag 4

Tisdag den 9 april 2019

Kl 12.30-17.30

 

 

 

PRIS EX MOMS

20 950