NÄTVERK I KOMMERSIELL AVTALSRÄTT


Ledare

 

  • Advokat, Jur. Dr. Jon Kihlman

 

Innehåll

All kommersiell verksamhet sker genom avtal. All försäljning, alla köp, all M&A, alla entreprenader, alla samarbeten, all outsourcing, all offentlig upphandling, alla OPS-konstruktioner o.s.v. sker genom avtal. Trots att det finns mer som förenar de olika tillämpningsområdena än vad som skiljer dem åt, är det emellertid betydligt vanligare att fokus riktas mot enskildheterna än att helheten – den kommersiella avtalsrätten.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1       

Huvudtema: Felbedömning i avtalsförhållanden

Föreläsare: Jon Kihlman

 

Möte 2                    

Huvudtema: Skadestånd i avtalsförhållanden

Föreläsare: Jon Kihlman

 

Möte 3                       

Huvudtema: IT-avtal och anslutande frågeställningar

Gästföreläsare: Agnes Hammarstrand, Advokat och partner hos Advokatfirman Delphi i Göteborg. Agnes Hammarstrand är delägare och advokat på Advokatfirman Delphi där hon leder en av Västsveriges största arbetsgrupper inriktade mot IT och dataskydd. Agnes är en uppskattad föreläsare samt en av Sveriges främsta experter inom IT/digitalisering, e-handel, konsumenträtt samt dataskyddsfrågor. Agnes har flera utmärkelser och rankningar och har bl.a. två år i rad blivit utsedd till ”Advokaternas advokat” – den advokat som Sveriges advokater och biträdande jurister själva helst anlitar i ett affärsjuridiskt ärende alla kategorier.

 

Möte 4                          

Huvudtema: Jämkning av avtal och andra rättshandlingar

Gästföreläsare Hanna Larsson Advokat och partner hos Advoktfirman Sture Larsson. Hanna tingsmeriterad vid Stockholms tingsrätt efter juristutbildning vid Lunds universitet och vid Université Aix-Marseille III, Frankrike. Advokat sedan 2003 och har tidigare varit verksam bl.a. vid Advokatfirman Vinge. Mer än tjugo års erfarenhet av kommersiell tvistlösning. Företräder företag inför allmän domstol och i svenska och internationella skiljeförfaranden. Även verksam som skiljedomare.

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till advokater och bolagsjurister samt andra personer inom näringsliv och förvaltning som sluter eller ansvarar för avtal, såsom verkställande direktörer, försäljningschefer, inköpschefer, och andra som har ett intresse för kommersiell avtalsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

torsdag d 16. december 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

onsdag d 9. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

torsdag d 24. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

onsdag d 18. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network