Nätverk i IT & Digitalisering


Ledare

 • Fredrik Roos, Advokat och Partner, Setterwalls Advokatbyrå
 • Emily Possfelt, Associate på Setterwalls Advokatbyrå

 

Innehåll

Digitaliseringen förändrar näringsliv och samhälle. Snabb teknisk utveckling, digitala platt-formar och artificiell intelligens utmanar. Legala rådgivare behöver följa utvecklingen. Vi behöver förstå nya tjänster och nya tekniska lösningar för att kunna reglera dem i avtal och föreskrifter. Vi behöver kunna tillämpa befintliga lagar i nya sammanhang samtidigt som vi håller oss uppdaterade på nya regelverk som försöker tämja den digitala miljön.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna aktörer, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på en hög akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.  I nätverket finner du alltså ett akademiskt forum med många starka profiler, vilka alla kan bidra med mångårig erfarenhet till meningsfulla diskussioner avseende såväl övergripande frågor som detaljer vad gäller IT&Digitalisering.

 

Avslutande möte för innevarande säsong: Onsdag den 02 juni 2021

Huvudtema: Cloud-tjänster

 • Best practice för avtal rörande Molntjänster/Cloud Services
 • Förhandling med marknadsledande globala cloud-leverantörer (t.ex. Amazon Web Services, Microsoft mfl.)
 • Dataskyddsfrågor vid användning cloud-tjänster
 • Service Level Agreements (SLA)

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under kommande säsongen:

 • Digitala tillgångar – immaterialrättsligt skydd
 • Cyberbrottslighet och IT säkerhet
 • GDPR. Tekniskt perspektiv. Privacy by design. Tekniska lösningar
 • Licensavtalet och Software audits
 • IT avtalens trender
 • E-commerce: B2B och B2C
 • Automationstrender & Digitala medarbetare
 • Open Source
 • E-signering
 • Internet of Things
 • Digitalisering, dvs när leverantörens SW intagreras i våra produkter.
 • Molntjänster, cloud-act och outsourcing
 • IT- strategier och digitalisering
 • Social och digital marknadsföring/appar

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller IT&Digitalisering. Syfte är vidare att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med IT&Digitaliseringsfrågor.

Fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år genomförs. Möten som pågår 4,5 timmars per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat, betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bl.a. till, CIOs (Chief Information Officers), IT-chefer, CTOs (Chief Technology Officers), CEOs, IT säkerhetschefer, Inköpschefer eller “procurement heads”, Advokater, Bolagsjurister, Verksjurister och andra som har ansvar för området hos företag i svenskt näringsliv.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får sig tilldelad en mapp med relevant material.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

onsdag d. 16. september 2020

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

torsdag d. 11. februari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

torsdag d. 15. april 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

onsdag d. 2. juni 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network