NÄTVERK I INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/IMMATERIALRÄTT


Ledare

  • Stojan Arnerstål, specialist på immaterialrätt, Advokatfirman Vinge samt Jur DR vid Uppsala Universitet

  • Henrik Bengtsson, Advokat och Partner, Advokatfirman Delphi

 

Innehåll

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna aktörer, som behandlar aktuella ämnen och frågor på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren, som tillser att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

Immaterialrätten reglerar olika slags förfoganden (t.ex. utveckling, skydd, framställning och tillgängliggörande) av verk, uppfinningar, kännetecken, design (mönster) och vissa ytterligare intellektuella och/eller ekonomiskt betydelsefulla prestationer. Immaterialrätten är uppbyggd på en serie av lagar om ensamrätt. Härigenom begränsas möjligheten att obehörigen utnyttja de objekt som skyddas. Ensamrätten uppbärs av grundtanken att den som skapar något nytt måste få särskilda rättigheter och möjligheter att använda sin uppfinning, sitt verk m.m., under en viss tid. Detta skydd ger incitament till nya skapande insatser och gör det möjligt att individualisera produkter och tjänster.

 

 

Möte 1: Torsdag den 30 januari 2020

Huvudtema: Konkurrensklausuler och immaterialrättsliga garantier i avtal

Föreläsare: Stojan Arnerstål, specialist på immaterialrätt, Advokatfirman Vinge samt Jur DR vid Uppsala Universitet

 

Möte 2: Onsdag den 09 september 2020​
Huvudtema: Sanktioner, säkerhetsåtgärder och bevisanskaffning

Föreläsare: Henrik Bengtsson, Advokat och Partner, Advokatfirman Delphi & Stojan Arnerstål, specialist på immaterialrätt, Advokatfirman Vinge samt Jur DR vid Uppsala Universitet

 

Möte 3: Tisdag den 17 november 2020​ 

Huvudtema: Skyddat material som bevisning i dispositiva tvister samt något om EU-domstolens senaste upphovsrättsliga avgöranden

Föreläsare: Henrik Bengtsson, Advokat och Partner, Advokatfirman Delphi & Stojan Arnerstål, specialist på immaterialrätt, Advokatfirman Vinge samt Jur DR vid Uppsala Universitet

 

Möte 4: Tisdag den 12 januari 2021 

Huvudtema: Djupdykning med disskusion om det senaste årets viktigaste avgöranden från PMD och PMÖD.

Föreläsare: Henrik Bengtsson, Advokat och Partner, Advokatfirman Delphi & Stojan Arnerstål, specialist på immaterialrätt, Advokatfirman Vinge samt Jur DR vid Uppsala Universitet

 

Syfte

Nätverket syftar till att stärka deltagarnas förmåga att hantera immateriella tillgångar, att öka kunskapen om det immaterialrättsliga skyddets innehåll och betydelse i kommersiella sammanhang och att öka insikten om immaterialrättsliga risker.

Nätverket är ett forum där vi tillsammans, på en både akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och utmaningar inom det immaterialrättsliga området. Deltagarna ges möjlighet att utväxla erfarenheter och kunskaper och att skapa kontakt med andra som berörs av immaterialrättsliga utmaningar.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Bolagsjurister, VD:ar, Marknadsdirektörer, Marknadschefer, Produktutvecklare och Advokater.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsaklingen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

 

Dag 1

Torsdag den 30 januari 2020

12:30 - 17:30

 

Dag 2

Onsdag den 09 september 2020​

12:30 - 17:30

 

Dag 3

Tisdag den 17 november 2020​

12:30 - 17:30

 

Dag 4

Tisdag den 12 januari 2021 

12:30 - 17:30

 

PRIS EX MOMS

22 950

Network