NÄTVERK I INSOLVENS & REKONSTRUKTION


Ledare

 

 • Enar Folkesson, Senior Adviser, Ackordscentralen

 • Mikael Kubu, Koncernchef, Ackordscentralen

 • Hans Renman, Partner och Advokat, Hamilton Advokatbyrå

 

Innehåll

Insolvensrätten fyller en viktig funktion i en fungerande marknadsekonomi. Företag med betalningsproblem, som inte har potential att vara lönsamma, ska avvecklas genom konkurs, medan sådana där det finns en bra affärsidé och en lönsam kärna ska rekonstrueras. Ackordscentralen, som ägs av den oberoende Stiftelsen Ackordscentralen, är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. Sedan 1857 har den återskapat värden i företag med ekonomiska problem.

Nätverket kommer att behandla både konkurser och företagsrekonstruktioner. Det pågår inom rättsområdet en rad initiativ som tar sikte på vissa förändringar inom rekonstruktionslagstiftningen. Entreprenörskapsutredningens betänkande är lämnat till regeringen som säger att utredningens förslag kommer vara ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Håller vi med regeringen?  Vidare är en expertgrupp tillsatt inom EU, vilken ser på möjligheterna att införa ett reglerat "pre-insolvency" förfarande mm. Vad betyder detta för Sverige?

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom insolvensrätt och rekonstruktion, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som diskuteras under säsongen:

 • Aktuell insolvensrättslig rättspraxis
 • Hyresrättsliga frågor vid företagsrekonstruktion och konkurs
 • Underhandsrekonstruktion
 • Avgörande: HD:s dom 2017-11-21 i mål nr T 5435-16 (Järnvägsoperatörens insolvens) – fråga om insolvens och ond tro om insolvens
 • Granskning av bokföring
 • Kommer det några nya rekonstruktionsregler – vad händer i EU?
 • Faktorer av betydelse vid valet av insolvensförfarande
 • Tillbehörsregler

 

Ytterligare potentiella fördjupningsområden under säsongen:

 • Pågående tvister i konkurs         
 • Ytterligare praktikfall företagsrekonstruktioner
 • Specifika rekonstruktionsfrågor som exempelvis handpant vid rekonstruktion                
 • Inofficiella rekonstruktioner         
 • Ytterligare praktikfall konkurser
 • Bokföringsbrott och andra brott i näringsverksamhet i samband med konkurs               
 • Effekterna av avskaffandet av revisorkravet i mindre bolag  
 • Internationella Insolvensfrågor inklusive förslag till EU-direktiv om vissa insolvensfrågor
 • Entreprenörsskapsutredningens förslag om vissa förändringar i lagen om företagsrekonstruktion
 • Frågeställningar angående återtagandeförbehåll                                        
 • Tillbehörsreglerna                      
 • Traditionsprincipen                     
 • Ny syn på granskningsrapporter 
 • Kontrollbalansräkningar              
 • Styrelseansvar      
 • Vinstutdelning (otillåten)

 

Möte 3 – Tisdag 19 februari 2019

Huvudtema: Värderingsprinciper m.m

Föreläsare: Advokat Hans Renman, Hamilton samt VD Mikael Kubu, Ackordscentralen, Enar Folkesson, Kenneth Nilsson


Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med insolvens- och rekonstruktionsfrågor.

Vi genomför fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Är du advokat betyder det att du samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Konkursförvaltare, rekonstruktörer och borgenärsföreträdare, revisorer, domare, skatteexperter samt andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av en konkurs eller en företagsrekonstruktion.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

7A STRANDVÄGEN

Strandvägen 7, 114 56 Stockholm

 

 

Dag 1

Torsdag 30 augusti 2018

Kl 13.00-17.30

 

Dag 2

Tisdag 4 december 2018

Kl 13.00-17.30

 

Dag 3

Tisdag den 19 feb 2019

Kl 13.00-17.30

 

Dag 4

Onsdag 10 april 2019

Kl 13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

20 950