NÄTVERK I INSOLVENS & REKONSTRUKTION


Ledare

 

 • Anders Nilsson, Advokat och partner, Wistrand Advokatbyrå

 • Jenny Grundén, Advokat och Delägare, Lindskog Malmström Advokatbyrå

 • Marek Keller, Advokat, Wistrand Advokatbyrå

 

Innehåll

Insolvensrätten fyller en viktig funktion i en fungerande marknadsekonomi. Företag med betalningsproblem, som inte har potential att vara lönsamma, ska avvecklas genom konkurs, medan sådana där det finns en bra affärsidé och en lönsam kärna ska rekonstrueras. Ackordscentralen, som ägs av den oberoende Stiftelsen Ackordscentralen, är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. Sedan 1857 har den återskapat värden i företag med ekonomiska problem. Nätverket kommer att behandla både konkurser och företagsrekonstruktioner. 

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Factoring och fordrings- och konkursrättsliga frågor om kvittning och preskription 

 • Factoringfrågor
 • Kvittning vid rekonstruktion och konkurs
 • Preskriptionsavbrott i samband med konkurs (i förhållande till gäldenären, borgensman, avseende skattefordringar m.m.)

 

Möte 2

Huvudtema: Förmånsrätt och skadeståndsanspråk

 • Frågeställningar gällande företagshypotek
 • Skadestånd enligt ABL – materiella och formella frågor i konkurs
 • Skadestånd p.g.a. brott vid konkurs, särskilt borgenärsbrott

 

Möte 3 

Huvudtema: Andra chans för krisande företag (SOU 2021:12)

 • Nya regler om rekonstruktionsplaner, deras omfattning och verkningar m.m
 • Nya omröstningsregler gällande ackord under rekonstruktion
 • Nya regler om gäldenärens avtal vid rekonstruktion och konkurs
 • Nya regler om hyra av lokal

 

Möte 4 

Huvudtema: Nya regler gällande konkurshandläggning samt ipso facto-klausuler

(insolvensklausuler, hävningsklausuler för konkursfallet) m.m.

 • Hur blev lagstiftningen och har den fungerat?
 • Ipso facto klausuler verkan vid företagsrekonstruktion och konkurs
 • Regler för att motverka rättsverkningar av borgenärsskadliga klausuler (utdelningsavtal, straffskadestånd, rabatter, förfalloklausuler)

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, borgenärsföreträdare, revisorer, domare, skatteexperter samt andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av en konkurs eller en företagsrekonstruktion.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

onsdag d 15. september 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 26. oktober 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

onsdag d 15. december 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

tisdag d 8. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network