NÄTVERK I INFRASTRUKTUR & ANLÄGGNING


Nätverksledare

 • Anders Eriksson, Partner på Advokatfirman Lindahl
 • Henrik Enell, Divisionschef på NCC
 • Lina Stenson, Counsel på Advokatfirman Lindahl

 

Innehåll

Infrastruktur och anläggningsområdet omfattar entreprenader åt både offentliga och privata kunder och inkluderar vägar, järnvägar, broar, tunnlar, hamnar, flygplatser etc. samt stora anläggningar åt industrin och offentliga beställare. Ofta är beställarna statliga verk, energibolag, kommuner, kommunala bolag, fastighetsbolag, byggbolag, industribolag samt privata och offentliga fastighetsägare. Infrastrukturprojekt varierar i storlek, typ, upphandlingsform och komplexitet vilket ställer höga krav på effektiva och anpassningsbara processer.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 - Tisdag 29 mars 2022

Huvudtema: MER Anläggning 20 och AMA Anläggning 20

Syftet med att använda sig av AMA och MER är att effektivisera och kvalitetssäkra bygg- och anläggningsarbetet genom att använda ett branschgemensamt klassifikationssystem. Det innebär således att kunskaper i AMA och MER är av avgörande betydelse för att rätt kvalitet och ekonomi ska uppnås i ett projekt.

 • Allmänt om AMA Anläggning och MER Anläggning
 • Viktiga nyheter inom AMA Anläggning 20 och MER Anläggning 20
 • Relevant praxis; där framför allt förhållandet mellan MER och AB/ABT belyses

Gästföreläsare: Mats Werner som bl.a. har varit sakkunnig ordförande för den aktuella referensgruppen i AMA Anläggning 20 samt Robert Jukic Karlsson, Partner på Advokatfirman Lindahl.

 

Möte 2 - Tisdag 31 maj 2022

Huvudtema: Störningar och projektförändringar

Frågor som diskuteras i nästan varje entreprenad är hur nya förutsättningar ska hanteras. Det kan gälla vilka poster som är ersättningsgilla, hur förändrade förutsättningar ska hanteras vid mängdkontrakt, hur ett avgående ÄTA-arbete ska beräknas eller vad som ska ingå i hinderersättning respektive vilka kostnader som är ersättningsgilla vid rubbade förutsättningar.

 

Möte 3 - Torsdag 25 augusti 2022

Huvudtema: Arbetsmiljö

På arbetsplatsen jobbar oftast flera entreprenörer sida vid sida. Det betyder att man oftast behöver samordna sina arbeten så att risker minimeras eller inte uppstår. Intern regelefterlevnad, compliance och god arbetsmiljö har därför blivit allt viktigare i arbetet med en entreprenad.

 • Vem bär arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen och blir ansvaret annorlunda om arbetsplatsen är delad?
 • Hur kan arbetsmiljöansvaret delegeras och vad krävs för att ansvaret ska ha blivit delegerat?
 • Vad innebär det att vara BAS-P eller BAS-U och ta ansvar för en säker arbetsmiljö?
 • Arbetsmiljöbrott - relevant praxis

 

Möte 4 - Onsdag 26 oktober 2022

Huvudtema: Partnering/samverkan

Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som bygger på tät samverkan mellan beställare och entreprenör i ett antal frågor som rör projektet. Partnering strävar mot ökad effektivitet och nytänkande genom samarbete snarare än genom priskonkurrens.

 • Vad innebär partnering?
 • När är partnering lämpligt som metod?
 • Hur ska avtalen utformas vid partnering och vilka ändringar bör genomföras i förhållande till AB/ABT respektive ABK?  
 • Vem har ansvaret för fel vid partnering?
 • Vilka ersättningsmodeller och incitament är lämpliga vid partnering?
 • Vilka risker och fallgropar finns det vid användandet av partnering?

 

Syfte

JUC Nätverk i Infrastruktur & Anläggning syftar till att skapa ett förtroligt forum som möjliggör både teoretiska och praktiska diskussioner relativt olika teman och aktuella problemställningar. 

Deltagarna utväxlar erfarenheter, utvecklar nya kunskaper, reflekterar över vad som är ”viktigt för mig” och skapar relationer med andra deltagare som arbetar med infrastruktur och anläggningsprojekt. Tillsammans hanterar vi aktuella teman, ämnen och problemställningar i den komplexa värld som infrastruktur och anläggningar utgör. 

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med anläggningar och infrastruktur och som önskar fullt uppdaterad kunskap om hur man administrerar drift på anläggningar samt myndighetsadministration. 

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Möte 1

Tisdag 29 mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Tisdag 31 maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Torsdag 25 augusti 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Onsdag 26 oktober 2022

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network