NÄTVERK I INFORMATIONS- & CYBERSÄKERHET


Ledare

 

 • Anna Lööv, advokat och partner hos Kompass Advokat AB
 • Karin Schurmann, Advokat och Senior Associate hos Kompass Advokat AB

 

Innehåll

Alla företag, myndigheter och andra organisationer är beroende av information för att kunna tillhandahålla sina tjänster och utföra sina uppdrag. När information försvinner eller förvanskas kan det leda till att verksamheten lamslås och om informationen hamnar i orätta händer kan det i värsta fall leda till livsfara för individer och att rikets säkerhet sätts på spel. Dessutom är det förödande för förtroendet för organisationen och kan innebära oerhörda merkostnader.

Av det här skälet ställs allt högre krav i olika regelverk som rör informationssäkerhet. Dessa spänner från GDPRs krav på tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för personuppgifter till NIS-direktivets bestämmelser om samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster. Vid våra nätverksträffar kommer du att få träffa experter inom informations- och cybersäkerhet som behandlar frågor på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

 

Möte 1 - Torsdag den 12 dec 2019

Tema a: Informationssäkerhet – fördjupning ur tekniskt, affärsmässigt och juridiskt perspektiv

 • Teknisk omfattning – hur definieras informationssäkerhet?
 • Gränsdragningsfrågor
 • Juridisk risk, ryktesrisk, contra investering/affärsmöjlighet och affärsnytta
 • Governance - styrning och kontroll av informationssäkerhetsarbetet. Gästföreläsare: Viveka Strangert, Viveka Strangert Consulting AB
 • Informationssäkerhet och GDPR – två områden som ger varandra draghjälp

 

Tema b: Riskbaserat arbetssätt

 

 • Regelefterlevnad/compliance-rollen
 • Riskansvarig och internrevision
 • Hur man kan arbeta praktiskt med regelefterlevnad och kontroller?
 • ISO-certifiering: gästföreläsare. Gästföreläsare: Lennart Gidlöf, Utbildningsledare och konsult, Svenska institutet för standarder, SIS        

 

Möte 2 - Onsdag den 4 mars 2020

Tema a: Molntjänster, cloud-act och outsourcing

 • IT-säkerhet i outsourcingavtal, vad behöver man tänka på? Hur påverkar USA:s Cloud Act våra outsourcingmöjligheter? (Gästföreläsare: Sara Wikström Jattu, Head of Legal, Microsoft Sverige)
 • Outsourcing och molntjänster ur ett kundperspektiv (Gästföreläsare: Daniel Melin, IT-upphandlare, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet)
 • Transportstyrelsen, 1177, Svenska Kraftnät – lessons learned

 

Tema b: Cyberbrottslighet och IT-säkerhet ur ett praktiskt och juridiskt perspektiv

 • Dataintrång, avlyssning, olovlig identitetsanvändning (Gästföreläsare: Pierre Gudmundson, VD, S R Intelligence AB och en företrädare för Polisen)
 • Företagshemligheter 

 

 

Möte 3 - Onsdag den 27 maj 2020

Huvudtema: Social och digital marknadsföring/appar

 • Google, Facebook – hur hanterar de vår data?
 • Strategi och juridik
 • Geostationering/platsdata och dataskyddsregler

 

Möte 4 - Tisdag den 1 september 2020

Huvudtema: NIS – omfattning och konsekvenser

 • Säkerhet och rapportering för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster
 • SUA - Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

 

Syfte

Syftet med nätverket i CYBERSÄKERHET är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med området. Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste inom Cyberssäkerhet. Ledande befattningshavare såsom Cybersäkerhetschefer, Chef Informations- & Cybersäkerhet, Säkerhetschefer IT & Information, IT Säkerhetschefer, CIOs (Chief Information Officers), IT-chefer, CTOs (Chief Technology Officers), Compliance Officers, Compliance Managers, Internrevisorer, Personuppgiftsombud, Advokater och Bolagsjurister i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med IT-säkerhets- och Compliance-funktioner.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

RADISSON Blu Royal Viking

Vasagatan 1, 111 20 Stockholm 

 

Dag 1

Torsdag den 12 dec 2019

13.00-17.30

 

Dag 2

Onsdag den 4 mars 2020

13.00-17.30

 

Möte 3

Onsdag den 27 maj 2020

 13.00-17.30

 

Dag 4

Tisdag den 1 september 2020

 13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

22 950