NÄTVERK I INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGSLEVERANSER


Ledare

 • Per Mildner, Partner på Advokatfirman Lindahl

 

Innehåll

Större anläggningsleveranser avseende industriella anläggningar, olika typer av kraftverk och kraftöverföringssystem, nedan tillsammans benämnda ”Industriella Anläggningsleveranser”, är komplexa och innefattar många olika frågor och olika typer av riskexponeringar. Även om området avtalsmässigt har likheter med entreprenadrätten finns tillkommande frågor att hantera som ökar komplexiteten.

 

Jämfört med entreprenader föreligger betydande skillnader i hur Industriella Anläggningsleveranser avtalsmässigt bör regleras. En annan skillnad är att jurister verksamma inom entreprenadrätt huvudsakligen arbetar med en typ av avtal (AB/ABT) medan jurister verksamma inom området Industriella Anläggningsleveranser dels arbetar med en mängd olika typer av standardavtal, (ABA 99, FIDIC, NEC, NLM 10 etc.), dels ofta arbetar med avtal som beställaren själv tagit fram. En ytterligare skillnad är att det internationella inslaget – och de tillkommande juridiska frågor det väcker – är stort vid Industriella Anläggningsleveranser.

Syftet med nätverket är bl.a. att alla som arbetar inom området Industriella Anläggningsleveranser – och med de nationella och internationella avtal som nämnts ovan - ska få möjlighet att diskutera sina frågeställningar med andra inom samma område. Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom de avtal som används vid anläggningsleveranser av olika slag. Vi kommer att behandla aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå – professor Per Samuelsson, Lunds Universitet, kommer att medverka vid träffarna som akademisk ”co-driver” och kommentator. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer du som deltagare i nätverket att bidra. Som medlem kommer du med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som kan bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 - Tisdagen den 2 april 2019

Huvudtema: Nya gula FIDIC

 • Varför har FIDIC tagit fram en ny version av ”the Yellow Book”?
 • Är nya gula FIDIC bättre eller sämre för beställaren respektive leverantören?
 • Vad behöver jag som beställare särskilt tänka på?
 • Vad behöver jag som leverantör särskilt tänka på?
 • Hur undviker beställaren respektive leverantören att tappa rätten till ”claims” under de nya och mycket omfattande procedurreglerna?
 • Vanliga fällor svenskar lätt går i när man arbetar med FIDIC (som är ”embedded in common law”).
 • Är FIDIC-villkoren, som organisationen själv påstår, att betraktas som internationell ”soft law”, d.v.s. en internationell standard för vad som ska anses vara balanserade kontraktsvillkor?

Föreläsare: Advokat Per Mildner m fl samt Professor Per Samuelsson, Lunds Universitet, som akademisk ”co-driver” och kommentator.

 

Möte 2 - tisdagen den 11 juni 2019

Tema 1: Ansvarsbegränsningar och friskrivningar och inverkan på dessa av undantag och andra avtalsbestämmelser med exempel från några olika jurisdiktioner

Vi tittar särskilt på ansvarsbegränsningar och friskrivningar och hur de på olika sätt kan påverkas.

Föreläsare: Åke Nilsson, tidigare Chief Counsel Contracts på ABB

Tema 2: Varför ABT 06 inte ska användas för Industriella Anläggningsleveranser

Det är inte ovanligt att ABT 06 används för Industriella Anläggningsleveranser. Vi tittar närmare på varför det inte är lämpligt.

Föreläsare: Advokat Per Mildner samt Professor Per Samuelsson, Lunds Universitet, som akademisk ”co-driver” och kommentator.

 

Möte 3 – onsdagen den 4 september 2019

Huvudtema: Prestandagaranti och andra väsentliga avtalsbilagor

 • Hur bör avtalsbilagor avseende bl a prestandagarantier utformas?

Föreläsare: Advokat Christian Hybbinette AG Advokat och biträdande jurist Fredrik Sandström AG Advokat samt Professor Per Samuelsson, Lunds Universitet, som akademisk ”co-driver” och kommentator.

 

Möte 4 - onsdagen den 6 november 2019

Tema 1: ABA 99 – riskexponering

 • ABA 99 är ett mycket leverantörsvänligt avtal och ändras därför ofta men vilka vanligt förekommande ändringar kan anses normalt balanserade och vilka kan anses obalanserade?
 • Vad behöver jag som beställare ändra i ABA 99 för att inte riskexponeringen ska bli för stor?
 • Även om ABA 99 i grunden är leverantörsvänligt, vilka bestämmelser bör jag som leverantör försöka ändra?

Tema 2: Beställare som skriver egna avtal - riskexponering

 • Vilka är allmänt de stora riskexponeringarna i ett avtal för Industriella Anläggningar?
 • Vilka frågor är viktigast för en leverantör att fokusera på om kunden ”klippt och klistrat” från olika avtal och vill att leverantören ska godta ett avtal som inte alls är bra?
 • Om kunden anlitat en stor amerikansk advokatbyrå som skrivit ihop ett väl strukturerat men helt obalanserat avtal, vilka frågor ska jag som leverantör fokusera på för att minska min riskexponering?

Föreläsare: Advokat Per Mildner m fl samt Professor Per Samuelsson, Lunds Universitet, som akademisk ”co-driver” och kommentator.

 

 

Syfte

Syftet med nätverket Industriella Anläggningsleveranser är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med sådana leveranser samt nationella och internationella standardavtal som ABA 99, FIDIC, NEC, NLM 10 och NLM 02 etc. Nätverkets innehåll ska vara praktiskt förankrad och ha ett kommersiellt fokus men kommer också ge akademiska fördjupningar.

Nätverket är alltså ett forum där vi på en praktisk och akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar inom Industriella Anläggningsleveranser och tillhörande avtal med ändamål att utväxla erfarenheter och kunskaper på området.  Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per säsong om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är bolagsjurister, försäljningsingenjörer, inköpare och projektledare i stora industriföretag. Dessutom vänder sig nätverket till advokater och jurister hos konsultbolag med inriktning på Industriella Anläggningsleveranser och de nationella och internationella avtal som därtill hör.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

Dag 1

Tisdag den 2 april 2019

13.00-17.30

 

Dag 2

Tisdag den 11 juni 2019

13.00-17.30

 

Dag 3

Onsdag den 4 september 2019

13.00-17.30

 

Dag 4

Onsdagen den 6 november 2019

13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

20 950