Nätverk i GDPR - Offentlig Sektor


Ledare

 • Karl-Fredrik Björklund, Advokat, Advokatfirman Carler


Innehåll

GDPR har nu börjat gälla. Ute i kommuner och på myndigheter finns nu många som arbetar med dataskyddsfrågor på hel- eller deltid. Är du en av dem? Upplever du att du saknar personer att diskutera såväl praktiska som komplexa frågor med? I så fall är detta nätverk och denna fortbildning till för dig. Till skillnad från övriga utbildningar inom GDPR som förklarar grunderna ges du nu en möjlighet att fördjupa dig och diskutera GDPR i offentlig sektor tillsammans med likasinnade. GDPR i offentlig sektor skiljer sig ganska markant från GDPR i privat näring vad gäller bland annat ändamåls-begränsningar, dataminimering, lagringsbegränsningar, säkerhet & sekretess, sanktioner och Intresseavvägningar.

Nätverkets olika mötestillfällen ger dig alltså möjlighet att diskutera viktiga frågeställningar inom dataskydd. Du får också möjlighet att lära från några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom personuppgifts- & integritetsskydd. Dagordningen sätts av nätverksledaren tillsammans med dig. I dialog med dig ser nätverksledaren till att träffarna ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics.

 

Möte 1 – Fredag den 20 september 2019

Huvudtema: Grundprinciper, Sociala medier och IT-säkerhet

a) Grundprinciper – i korthet

 • Vad är lagligt och vad är riktigt att göra
 • Ändamålsbegränsningar
 • Dataminimering
 • Lagringsbegränsningar
 • Säkerhet och sekretess
 • Andra sanktioner
 • Intresseavvägningar
 • DSO

 

b) Sociala medier

 • Kommunikation
 • Behandling
 • Samtycke
 • Lagring

 

c) IT-säkerhet

 • Kryptering
 • Autentisering
 • Behörighet
 • Arkivregler
 • Informationssäkerhet

 

Möte 2 – Tisdag den 3 december 2019

Huvudtema: Offentlighetsprincipen

 • Tillämpning
 • Skillnader kommunala- respektive statliga bolag
 • Skydda handlingar
 • Öppenhet

 

Möte 3 – Måndagen den 3 februari 2020

Huvudtema: Diarieföring

 • Dokumenthantering
 • Myndighetsregler

 

Möte 4 – Onsdagen den 7 maj 2020

Huvudtema:  Kommunala bolag

 • Myndighetsregler
 • ”Compliance” i kommuner


Syfte

Nätverkets syfte är att främja deltagarnas förståelse för hur formella krav och förpliktelser i GDPR påverkar och skapar nya förutsättningar och möjligheter för offentliga verksamheter och därmed svensk ekonomi. GDPR i offentlig sektor skiljer sig ganska markant från GDPR i privat näring vad gäller bland annat ändamålsbegränsningar, dataminimering, lagringsbegränsningar, säkerhet & sekretess, sanktioner och Intresseavvägningar.

Syftet är också att skapa ett forum, där föredragshållare och deltagare på en både hög akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller personuppgifts- och integritetsskydd i offentlig sektor. .

Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med personuppgifts- och integritetsskydd på det ena eller andra sättet.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till Personuppgiftsombud, Data Protection Officers, Compliance Officers, IT Security Architects, Advokater, Verksjurister och andra som vill hålla sig á jour med de senaste integritetsrättsliga frågorna.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Lektioner

20

 

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56 Stockholm

 

 

Dag 1

Fredag den 20 september 2019

Kl 13.00-17.30

 

Dag 2

Tisdag den 3 december 2019

Kl 13.00-17.30

 

Dag 3

Måndagen den 3 februari 2020

Kl 13.00-17.30

 

Dag 4

Onsdagen den 7 maj 2020

Kl 13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

20 950