Nätverk i Fastighets-M&A


Ledare

 • Antonia Junelind, Head of Transactions och Ekonomichef hos Skanska
 • Jan Berg, Advokat och Partner på Lindahl advokatbyrå

 

Innehåll

I fastighetsaffärer och i traditionella M&A-transaktioner som omfattar fastigheter eller hyrda lokaler uppkommer ofta fastighetsrättsliga frågor av betydande värde för parterna. När det sker krävs affärsmässig och juridisk expertis och erfarenhet från liknande situationer. Arbetar du med alla faser av fastighetstransaktioner – från strukturfrågor och due diligence till förhandling av de transaktionsrelaterade avtalen eller en endast med delar av dessa faser - så är detta nätverk relevant för dig.

Vid nätverksträffarna kommer vi att fokusera på affärsmässiga och juridiska transaktionsfrågor och hur dessa bäst hanteras för att uppnå bästa kommersiella resultat. Du får möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna experter inom Fastighets-M&A. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra. Som medlem av nätverket kommer du med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som du menar kan bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 – Tisdag den 09 februari 13.00-17.30

 • LOU och lokalanskaffningsfrågan
 • Blockhyra
 • Andrahandsupplåtelser
 • Uppdateringar på mervärdesskatteområdet

 

Möte 2 – Tisdag den 23 mars 13.00-17.30

 • Finansiering av transaktioner

 

Möte 3 – Onsdag den 12 maj  13.00-17.30

 • TBA

 

Möte 4 – Tisdag den 31 augusti 13.00-17.30

 • TBA

 

Ytterligare aktuella ämnen som tas upp under säsongen

 • Markanvisning, exploateringsavtal, miljö
 • börsnoteringar av fastighetsbolag
 • Hyres- och nyttjanderätt
 • Hantering av tvister inom entreprenadjuridikens
 • Legala strukturer – inkl skattefrågor
 • Praktiska frågor kring M&A-försäkringar

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en hög akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller svensk och internationell Fastighets-M&A. Ett annat syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med Fastighets-M&A.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning.

 

Målgrupp

Head of Transactions, Head of Real Estate M&A, Head of Real Estate Projects & Transactions, Manager Real Estate Development, Head of Real Estate Transactions, Chief Property Manager, Managing Director transactions, Head of property management, Head of Structure Finance , Chefsjurist (General counsel) samt Advokater med expertis inom Fastighets-M&A.

 

Real Estate och Corporate Finans ansvariga från Bankernas finansavdelningar, Revisorer m fl  från revisionsfirmornas transaktions- service- eller finance-avdelningar och andra, som erbjuder Fastighet-M&A-relaterade konsulttjänster, ansvariga i kapitalfonder och venturefonder, bolagsjurister och nyckelmedarbetare i större verksamheter som både överlåter och köper andra bolag och deras bestånd. Relevanta chefer och specialister från bolag som erbjuder Fastighets-M&A försäkringar samt relevanta chefer och specialister motsvarande från Näringsdepartementet, Finansinspektionen och Stockholmsbörsen.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


1. Möte

tisdag d. 9. februari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

tisdag d. 23. mars 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

onsdag d. 12. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

tisdag d. 31. augusti 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network