NÄTVERK I FAMILJERÄTT


Ledare

 • Ia Sweger, Partner på Advokatfirman Sweger & Boström KB


Innehåll

Vid nätverkets mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna personer inom familjerättensrättens område. Vi behandlar aktuella ämnen och problemställningar på såväl praktisk som hög akademisk nivå.

Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Externa föredragshållare kommer att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket uppmanas att lämna förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt syfte. Avsikten med nätverket är att föredragshållare och deltagare tillsammans kan bidra med mångåriga erfarenheter till meningsfulla diskussioner i familjerätt avseende såväl övergripande frågor som på detaljnivå.

Bidraget från relevanta externa föredragshållare, varibland namnkunniga personer med såväl svenska som internationella erfarenheter, borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om utrymme för att diskutera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Möte 1 - Fredag den 27 november 2020

Huvudtema: Rätten till umgänge

 • Vad gäller?
 • Hur resonerar man kring umgängesfrågan?
 • Svåra umgängestvister - riskbedömning
 • Kostnader för umgänget - vem betalar?
 • När får barnet bestämma själv om umgänge?
 • Senaste praxis

 

Möte 2 – Onsdag den 27 januari 2021

Huvudtema:  Ensam vårdnad och hur man kan få igenom det

 • Hur tillämpar man regelverket på bästa sätt?
 • Vad  behöver du beakta? 
 • Bevis och ev expert?
 • Praktiska perspektiv och praxis

 

Möte 3 - Onsdag den 24 mars 2021

Huvudtema:  Ekonomiska aspekter - bodelning och äktenskapsförord

 •  Vad bör man tänka på när man upprättar äktenskapsförord?
 • Innehåll
 • Inom EU och i förhållande till andra länder
 •  Dold samäganderätt
 • Särskilda regler om förmånstagarförordanden till livförsäkringar och IPS
 • Rättspraxis på rättsområdet

 

Möte 4 - Fredag den 21 maj 2021

Huvudtema:  Fastställes i samråd med nätverksdeltagarna

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både praktisk och hög akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar vad gäller familjerätt.

Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på rättsområdet och att skapa kontakt mellan de som regelbundet arbetar med familjerätt. 

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, familjerättsjurister, psykologer, chefer på familjerättsavdelningar, universitetslektorer och andra med ansvar för områden som berör familjerätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

fredag d. 27. november 2020

Kl. 12:00 - 17:00


2. Möte

onsdag d. 27. januari 2021

Kl. 12:00 - 17:00


3. Möte

onsdag d. 24. mars 2021

Kl. 12:00 - 17:00


4. Möte

fredag d. 21. maj 2021

Kl. 12:00 - 17:00


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network