NÄTVERK I FAMILJERÄTT


Ledare

 • Ia Sveger, Partner på Advokatfirman Sweger & Boström KB


Innehåll

Vid nätverkets mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna personer inom familjerättensrättens område. Vi behandlar aktuella ämnen och problemställningar på såväl praktisk som hög akademisk nivå.

Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Externa föredragshållare kommer att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket uppmanas att lämna förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt syfte. Avsikten med nätverket är att föredragshållare och deltagare tillsammans kan bidra med mångåriga erfarenheter till meningsfulla diskussioner i familjerätt avseende såväl övergripande frågor som på detaljnivå.

Bidraget från relevanta externa föredragshållare, varibland namnkunniga personer med såväl svenska som internationella erfarenheter, borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om utrymme för att diskutera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Möte 1:  Måndag den 11 november 2019

Huvudtema: Internationella bortföranden

Några punkter som kommer beröras under mötet:

 • Egenmäktighet med barn
 • Barnkonventionen
 • Bryssel II konventionen

Gästföreläsare: Professor Michael Hellner

 

Möte 2: Onsdag den 22 januari 2020

Huvudtema: Vårdnad och umgänge - Barn som tvingas välja bort en förälder

Några punkter som kommer beröras under mötet:

Alieneringsdomen (Mål T 11396-17) Hovrättsdomen som slogs fast att den förälder som är bäst lämpad att ge båda föräldrarna kontakt med barnen också får vårdnaden av barnen. Därmed skiftar nu rättspraxisen radikalt och den förälder som inte samarbetar med den andra föräldern kan plötsligt förlora vårdnaden helt och hållet.

 • Vad innebär detta skifte i vår rättspraxis?
 • Hur påverkas samtliga pågående processer av det?
 • Hur kan man som processande jurist dra nytta av domen?

Vi kommer även att gå igenom andra scenario som skett den senaste tiden och blivit beskrivna i boken ”Barn som tvingas välja bort en förälder”. Bokens författare kommer att vara gästföreläsare hos oss.

 

Gästföreläsare: Advokat Christina Bergenstein. Författare till boken ”Barn som tvingas välja bort en förälder”

 

 

Möte 3: Onsdag den 03 juni 2020

Huvudtema: Underhållsbidrag - process och den senaste rättspraxis

Några punkter som kommer beröras under mötet:

 • Vad bör man tänka på när man upprättar avtal om underhållsbidrag?
 • Vad innebär ”behov” och vilka sätt finns det för att räkna ut behovet?
 • Hur fördelas underhållsbidrag med beaktande av förmåga och proportionalitet i dessa mål?
 • Senaste rättspraxis på rättsområdet

Gästföreläsare: Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal högskola. Hon har tidigare varit professor i barnrätt vid Linköpings universitet samt professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse rör barn- och välfärdsrätt. Hon är bl.a. författare till Barnrättens grunder (Studentlitteratur 2010), Mamma och pappa inför rätta (Iustus förlag 2008), Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige (Iustus förlag 2005) och Rättvist underhållsbidrag till barn (Iustus förlag 2005).

 

Möte 4 - Onsdag den 23 september 2020

Huvudtema: Fastställes i samråd med nätverksdeltagarna

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både praktisk och hög akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar vad gäller familjerätt.

Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på rättsområdet och att skapa kontakt mellan de som regelbundet arbetar med familjerätt. 

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, familjerättsjurister, psykologer, chefer på familjerättsavdelningar, universitetslektorer och andra med ansvar för områden som berör familjerätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7

114 56  Stockholm

 

Dag 1

Måndag den 11 november 2019

12.00-17.00

 

Dag 2

Onsdag den 22 januari 2020

12.00-17.00

 

Dag 3

Onsdag den 03 juni 2020

12.00-17.00

 

Dag 4

Onsdag den 23 september 2020

12.00-17.00

 

 

PRIS EX MOMS

22 950