NÄTVERK I FAMILJERÄTT


Ledare

 

 • Fredric Renström, advokat och partner på Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Cecilia Runesson, advokat/ägare, Advokat Cecilia Runesson AB 


Innehåll

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna aktörer, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på en hög akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att mötena har ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer även externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen. Som deltagare i nätverket kan även du komma med förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt fulla potential.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1:

Huvudtema: Arvsrätt

- Makars arvsrätt, ÄB 3:3

- Förstärkta laglottsskyddet ÄB 7:4

- Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt

- Efterarvsrätt

Gästföreläsare: Martina Fältén, Advokat på Elander Advokatbyrå

 

Möte 2: 

Huvudtema: Hur för man en vårdnadstalan på bästa sätt? (här kommer även en domare vara med för att ge praktiska tips och råd).

 

Möte 3:

Huvudtema: Genomgång av vad det är som krävs för att ett mål ska få PT samt hur ”hissen” till HD fungerar. Genomgång av familjerättsligpraxis i HD.

Gästföreläsare: Stefan Reimer, Justitieråd

 

Tema för de kvarvarande mötena bestäms av medlemmarna och nätverksledarna från möte till möte.

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under den kommande säsongen:

 • Ditt arbete som boutredningsman – världens ensammaste jobb? Utmaningar och praktiska tips.
 • Testamentesskrivning – vad bör du tänka på? Fällor och problem.
 • Efterarv och laglott – en genomgång av 3 kap ÄB och 7 kap 4 § ÄB
 • Några aktuella bodelningsfrågor; Pensionsrättigheter. Dold samägandrätt. Skulder mellan makar.
 • Klanderprocessen rörande bodelning och arvskifte.
 • Familjemål och bevisuppgifter
 • Senaste intressanta rättsfall som kommit ut
 • Svårigheterna med hovrättsprocessen i familjemål:
  • Förändrade omständigheter inom familjen
  • Ny bevisning
  • Byte av ombud

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, familjerättsjurister, psykologer, chefer på familjerättsavdelningar, universitetslektorer och andra med ansvar för områden som berör familjerätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

torsdag d 23. september 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

måndag d 29. november 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

tisdag d 25. januari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

torsdag d 31. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network