NÄTVERK I FAMILJERÄTT


Nätverksledare

  • Fredric Renström, Partner och advokat på Lindskog Malmström Advokatbyrå
  • Caroline Elander Knip, Advokat, Grundare & Partner, Elander Advokatbyrå


Innehåll

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna aktörer, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på en hög akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att mötena har ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer även externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen. Som deltagare i nätverket kan även du komma med förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt fulla potential.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Dold samäganderätt och nyttjanderättsersättning med Nätverksledare Fredric Renström & Caroline Elander Knip.

 

Möte 2

Huvudtema 1: Framtidsfullmakter

Föreläsare: Nätverksledare Advokat Caroline Erlander Knip

 

Huvudtema 2: Domarperspektiv på vårdandsmål

Gästföreläsare: Chefsrådman Björn Skånsberg Solna Tingsrätt

 

Möte 3

Huvudtema: Barnkonventionen i vårdnads - och verkställighetsprocessen.  

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

  • Barnkonventionen i vårdnads - och verkställighetsprocessen

  • Familjemål och bevisuppgifter

  • Äktenskapsskillnad

  • Dold samäganderätt & nyttjanderättsersättning

  • Boutredningsmannens & testamentsexekutorns arbete

  • Senaste intressanta rättsfall

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, familjerättsjurister, psykologer, chefer på familjerättsavdelningar, universitetslektorer och andra med ansvar för områden som berör familjerätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Torsdag 15 september 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Onsdag 23 november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Tisdag 7 februari 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Onsdag 12 april 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network