NÄTVERK I FAMILJERÄTT


Ledare

  • Fredric Renström, advokat och partner på Lindskog Malmström Advokatbyrå


Innehåll

Vid nätverkets mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna personer inom familjerättensrättens område. Vi behandlar aktuella ämnen och problemställningar på såväl praktisk som hög akademisk nivå.

Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Externa föredragshållare kommer att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket uppmanas att lämna förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt syfte. Avsikten med nätverket är att föredragshållare och deltagare tillsammans kan bidra med mångåriga erfarenheter till meningsfulla diskussioner i familjerätt avseende såväl övergripande frågor som på detaljnivå.

Bidraget från relevanta externa föredragshållare, varibland namnkunniga personer med såväl svenska som internationella erfarenheter, borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om utrymme för att diskutera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Avslutande mötet för innavarande säsong:

Möte 4 - Fredag den 21 maj 2021

Huvudtema:  Fastställes i samråd med nätverksdeltagarna

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under kommande säsongen:

Uppdrag: boutredningsman och dess många utmaningar

Familjerättsutredningar

  • Hur påverkar de och hur ombud påverka dem.

Familjemål och bevisuppgifter

Skriva inlagor och få gehör för sin sak. (Har varit otroligt populärt i våra andra processnätverk)

Pappornas rätt till barnet

Svårigheterna men hovrättsprocessen i familjemål.

  • Förändrade omständigheter inom familjen
  • Ny bevisning
  • Byte av ombud

 

Övrigt:

• Adoption
• Arvsrätt
• Barns boende
• Barnkonventionen och dess användning inom familjerätt
• Bodelning inom äktenskap, vid äktenskapsskillnad och dödsfall
• Boutredning
• Faderskapsfrågor
• Familjemål och bevisuppgifter
• Familjerättsutredningar
• Framtidsfullmakter
• Gåvohandlingar
• Internationell privat- och familjerätt
• Kvarsittanderätt till gemensam bostad
• Medling mellan föräldrar i barnfrågor
• Medling mellan föräldrar i frågor om ekonomisk familjerätt
• Pensioner och försäkringar vid bodelningar
• Retorik vid förhandlingar - få gehör för din sak
• Samboförhållanden, samboavtal och upplösning av samboförhållanden
• Skriva inlagor och få gehör för sin sak
• Svårigheterna med hovrättsprocessen i familjemål
• Särskilt om familjerättslig processrätt
• Testamente
• Umgängesrätt med barn
• Underhållsbidrag till make eller barn
• Uppdrag: boutredningsman och dess många utmaningar
• Vårdnadstvister
• Verkställighet av vårdnads-, boende och umgängesdomar
• Äktenskapsskillnad
• Äktenskapsförord
• Överförmyndarskap

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både praktisk och hög akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar vad gäller familjerätt.

Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på rättsområdet och att skapa kontakt mellan de som regelbundet arbetar med familjerätt. 

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, familjerättsjurister, psykologer, chefer på familjerättsavdelningar, universitetslektorer och andra med ansvar för områden som berör familjerätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Avslutande möte för innevarande säsong

fredag d. 21. maj 2021

Kl. 12:00 - 17:00


Möten nästa säsong


1. Möte

torsdag d. 23. september 2021

Kl. 12:00 - 17:00


2. Möte

måndag d. 29. november 2021

Kl. 12:00 - 17:00


3. Möte

tisdag d. 25. januari 2022

Kl. 12:00 - 17:00


4. Möte

torsdag d. 31. mars 2022

Kl. 12:00 - 17:00


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network