NÄTVERK I EU KONKURRENSRÄTT


Ledare

 • Anna Fernqvist Svensson, Advokat och Partner, Hellström Advokatbyrå
 • Manne Bergnehr, Advokat och Partner, Hellström Advokatbyrå

 

Innehåll

Konkurrenslagstiftningen är ett dynamiskt rättsområde där spelreglerna ständigt förändras av både EU-domstolen, konkurrensmyndigheterna och lagstiftaren. Det kräver att advokater och andra yrkesverksamma som arbetar med avtal mellan företag, compliance och andra områden där konkurrensregler ständigt spelar en roll måste vara uppdaterade. Med propositionen i november 2020 har det blivit lättare för konkurrensmyndigheterna att utreda och vidta sanktioner vid översträdelser av konkurrensreglerna. Därför har behovet av att känna till reglerna och kunna utbyta erfarenheter bara blivit större.

Konkurrenslagstiftningen har genomgått en betydande utveckling de senaste åren. Förutom den nya ramen för sanktioner och verkställighet har det införts utvidagde möjligheter för skadelidande att för talan om skadestånd pga. överträdelse av konkurrenslagstiftningen, vi har en P2B-förordning för att säkerställa rättvis konkurrens på digitala plattformar och det förväntas att Europeiska kommissionen snart kommer att besluta om omfattande ändringar gällande gruppundantaget för vertikala begränsningar och riktlinjer om vertikala begränsningar.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna aktörer, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på en hög akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att alla möten ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.  

 

 

Möte 1 – tisdag 5 oktober 2021

Huvudtema: Nytt om konkurrensrätten plus AI, ”Big Data” och konkurrenslagstiftningen

 1. Novemberpropositionen om Konkurrensverkets befogenheter

 

 1. AI, ”Big Data” och konkurrenslagstiftningen
 • GAFA
 • Plattformsekonomi och ”market tipping”
 • Learning by doing och AI
 • Vertikal integration eller missbruk genom ”self-preferencing”

 

 

Möte 2 – tisdag 25 januari 2022

Huvudtema: Konkurrensrätt och personuppgifter plus statsstödsreglerna i förhållande till finanskris, corona och ”zombie-företag”

 1. Konkurrensrätt och personuppgifter
 •  Personuppgifter i datadriven ekonomi
 • Samspelet mellan konkurrensrätt och dataskydd med fokus på Bundeskartellamt ./. Facebook-fallet

Gästföreläsare: Maria Wasastjerna, konkurrensrättsexpert hos Hannes Snellmann

 

 1. Statsstödsreglerna i förhållande till finanskris, corona och ”zombie-företag”
 • Mål enligt Kommissionens Green Deal – miljövänlig teknik och cirkulär ekonomi
 • Kommissionens digitaliseringsplaner – European Electronic Communications Code (EECC), utveckling av broadband state aid

 

Möte 3 – torsdag 24 mars 2022

Huvudtema: TBD

 

Möte 4 – onsdag 18 maj 2022

Huvudtema: TBD

 

Exempel på ytterligare aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • EU konkurrensrätten – möjligheter, risker och ”affär” för företagen

Företagsledningens ansvar:

 • Vad krävs av ledningen och ledarskapet?
 • Affärssystem – sårbarhet?
 • Governance
 • Brott mot konkurrensreglerna
 • Behovsanalyser, ramverk, compliance, säkerhet
 • Kommissionens undersökningar

 

 • Ekonomiska teorier och hur konkurrensrätten innefattar både bedömningar som är rent juridiska och rent ekonomiska

 

 • Demokrati och konkurrens
 • Algoritmer, “bias” och fake news
 • Koncentration i mediavärlden och kontroll över internet
 • Public service – otillbörlig konkurrens eller nödvändig balans?
 • Konkurrensrätt för att gynna ekonomisk effektivitet eller förhindra maktkoncentration?

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar.  Syfte är vidare att utbyta erfarenheter, erhålla ny kunskap inom området och generellt skapa kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med konkurrensrättsliga frågor, compliance och lagstiftningens konsekvenser. 

Fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år genomförs. Möten som pågår 4,5 timmar per tillfälle. Om du är advokat, betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket är till för ledande chefer som affärsområdeschefer, marknadschefer, säljledere, konkurrens- och inköpschefer, strategi- och utvecklingschefer, IPR-chefer samt bolagsjurister, advokater, legal councels och andra juridiska rådgivare inklusive specialister och konsulter i företag, organisationer och på myndigheter som måste tillse att det konkurrensrättsliga regelverket efterlevs.

Det är möjligt att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser antingen vid säsongsstart eller under pågående säsong. Platserna i nätverket är personliga, varigenom medlemmarna får optimal nytta av de relationer som byggs. 

 

Material

Alla deltagare i nätverket erhåller en mapp med relevant material.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Möte 1

tisdag d. 5. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


Möte 2

tisdag d. 25. januari 2022

Kl. 13:00 - 17:30


Möte 3

torsdag d. 24. mars 2022

Kl. 13:00 - 17:30


Möte 4

onsdag d. 18. maj 2022

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network