NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT, GBG


Ledare

 • Jenny Tonning, Projektutvecklare hos Mölndala Fastigets AB
 • Isabel Areskoug Jantzen, Advokat och delägare hos Nordia Law


Innehåll

En mycket spännande utveckling inom fastighetsrättens och entreprenadrättens område pågår för närvarande. Fastighetsägare utvecklar citymiljöer, nya handelsområden planeras och upphandlas och nya stora infrastrukturprojekt ligger i stöpsleven. Nätverksledarna och andra föreläsare kommer bland annat med konstruktiva inlägg i diskussionen om entreprenadrättens struktur och framtida utformning. Tillsammans med dig skapar de ett forum för konstruktiva och praktiska diskussioner om aktuella frågor inom entreprenad- och fastighetsrätten.

 

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du alltså möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom entreprenad- och fastighetsrätt. Dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig. Tillsammans tillser ni att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics.

 

 

Möte 1 - Torsdag den 18 mars 2021

Huvudtema: Entreprenad, fastigheter och avtal

Föreläsare: Advokat och jur. dr Jon Kihlman

 

Möte 2 - Torsdag den 27 maj 2021

Huvudtema: Konsortieavtal – ”partnering”

 • Samverkan i olika faser (utmaningar och möjligheter), hur långt bör ett avtal sträcka sig?
 • För konsortier – planprocessen, planmonopolet, drivkrafter och vinna-vinna
 • För partnering (användandet av ABK resp. ABT och brytpunkt)
 • ”Riskanalys” på avtal

 

 

Möte 3 - Torsdag den 26 augusti 2021

Huvudtema: AI möjliggör utveckling av kompetens, effektivitet och hållbarhet

 • Framtidens system för samhällsplanerare, projektutvecklare, arkitekter.
 • Säkrare byggarbetsplatser, minskad klimatpåverkan och ökad produktiviteten.

 

 

Möte 4 - Onsdag den 27 oktober 2021

Huvudtema: Hyresavtalet – fastighetsägare vs. lokalhyresgäst

 

Exempel på ytterligare aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Paketerad fastighetsförsäljning – köpare vs. säljare.
 • Entreprenader i befintligt bestånd, mindre och medelstora beställare
 • Skatt/finansiering
 • Fastighetsaffär med offentlig aktör

 

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att främja deltagarnas förståelse för Entreprenadrättens och delar av Fastighetsrättens möjligheter och betydelse för tillväxt och utveckling. Nätverket syftar också till att stärka deltagarnas förmåga att hantera utvecklingstillgångar, att öka kunskapen om det entreprenad- och fastighetsrättsliga området och dess betydelse i kommersiella sammanhang och att öka insikten om rättsområdenas risker.

 

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, advokater, verksjurister, VDar och entreprenadchefer, projektutvecklare, projektchefer, projektledare, affärsutvecklingschefer samt andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom entreprenad- och fastighetsutveckling.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL
Södra Hamngatan 59
401 24 Göteborg


1. Möte

torsdag d. 18. mars 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

torsdag d. 27. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

torsdag d. 26. augusti 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

onsdag d. 27. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network