NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT, GÖTEBORG


Ledare

 • Jerker Hällqvist, Advokat & Partner i Advokatfirman Victor
 • Joel Pälvärinne, Advokat & Partner i Advokatfirman Victor


Innehåll

En mycket spännande utveckling inom fastighetsrättens och entreprenadrättens område pågår för närvarande. Fastighetsägare utvecklar citymiljöer, nya handelsområden planeras och upphandlas och nya stora infrastrukturprojekt ligger i stöpsleven. Nätverksledarna och andra föreläsare kommer bland annat med konstruktiva inlägg i diskussionen om entreprenadrättens struktur och framtida utformning. Tillsammans med dig skapar de ett forum för konstruktiva och praktiska diskussioner om aktuella frågor inom entreprenad- och fastighetsrätten.

 

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du alltså möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom entreprenad- och fastighetsrätt. Dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig. Tillsammans tillser ni att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics.

 

Möte 1 - Torsdag den 20 februari 2020

Co-working och co-living

 • Förhållandet hyresvärd/hyresgäst när hyresgästen blir kollektiv
 • Hur tillämpa gränsdragningslistor i hyresavtal
 • Försäkringar, ansvar och risk
 • Särskilda frågor om koncessioner och LOU i dyl. projekt

 

 

Möte 2 - Tisdag den 25 augusti 2020

”Nya” PBL

 • Syfte och mål med lagändringarna, problemformulering
 • Vad blev bättre och vad fick inte avsedd effekt?
 • Praxisbildning, kan vi skönja en fast praxis ännu och hur ser den ut?
 • Framåtblickande, vilka problem återstår och har några tillkommit?

 

 

Möte 3 - Torsdag den 22 oktober 2020

Case study av ett antal avancerade byggprojekt

 • Ovanlig komplexitet och/eller storlek
 • 3d-fastigheter
 • Infrastrukturbyggen

 

Möte 4 - Torsdag den 21 januari 2021

Särskilt om vissa ekonomiska aspekter på fastighetsöverlåtelser och entreprenader

 • Fastighetstransaktioner ur skattesynpunkt
 • Fastighetstransaktioner ur finansieringssynpunkt
 • Särskilt om byggsmitta och uppdatering av praxis
 • Intäktsredovisning i långa entreprenadprojekt och angränsande problem

 

 

Exempel på ytterligare aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Upphandling av förvaltningsentreprenader
 • Arkitektens nya position relativt beställare och byggare
 • Entreprenader i befintligt bestånd, mindre och medelstora beställare
 • Historik och förändring av standardavtal
 • Förändringar i entreprenad, teoretiska kontra praktiska
 • Avtal, risker, förändringar, praktisk vinkel
 • Skatt/finansiering
 • Fastighets-M&A
 • Fastighetsaffär med offentlig aktör 

 

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att främja deltagarnas förståelse för Entreprenadrättens och delar av Fastighetsrättens möjligheter och betydelse för tillväxt och utveckling. Nätverket syftar också till att stärka deltagarnas förmåga att hantera utvecklingstillgångar, att öka kunskapen om det entreprenad- och fastighetsrättsliga området och dess betydelse i kommersiella sammanhang och att öka insikten om rättsområdenas risker.

 

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, advokater, verksjurister, VDar och entreprenadchefer, projektutvecklare, projektchefer, projektledare, affärsutvecklingschefer samt andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom entreprenad- och fastighetsutveckling.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL

Södra Hamngatan 59

401 24 Göteborg

 

 

Dag 1

Torsdag den 20 februari 2020

13.00-17.30

 

Dag 2

Tisdag den 25 augusti 2020

13.00-17.30

 

Dag 3

Torsdag den 22 oktober 2020

13.00-17.30

 

Dag 4

Torsdag den 21 januari 2021

13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

22 950