NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT, GÖTEBORGInnehåll

En mycket spännande utveckling inom fastighetsrättens och entreprenadrättens område pågår för närvarande. Fastighetsägare utvecklar citymiljöer, nya handelsområden planeras och upphandlas och nya stora infrastrukturprojekt ligger i stöpsleven. Nätverksledarna och andra föreläsare kommer bland annat med konstruktiva inlägg i diskussionen om entreprenadrättens struktur och framtida utformning. Tillsammans med dig skapar de ett forum för konstruktiva och praktiska diskussioner om aktuella frågor inom entreprenad- och fastighetsrätten.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du alltså möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom entreprenad- och fastighetsrätt. Dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig. Tillsammans tillser ni att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics.

 

Möte 1 - Onsdag den 27 mars 2019

Huvudtema: ”Best Practise-perspektiv” när det gäller samverkan om utveckling

 

a) JV (Joint Ventures)

 • Samverkan mellan olika aktörer
 • Avtalsstruktur
 • Bolagisering 

 

b)  DD-processen i korthet. Att tänka på!

 

c) Fastighetsbildningsfrågor - på höjden och 3-dimensionellt

 • Ekonomi
 • Juridik
 • Lantmäteri

 

Gästföreläsare och ledare under dagen: Advokat Katrin Troedsson och Advokat Niklas Eskilsson från MAQS Advokatbyrå

 

 

Möte 2 - Tisdag den 21 maj 2019

Huvudtema: Digitalisering - Proptech

 • Buzzword eller ny vetenskap
 • Vad händer på världsmarknaden och vad händer i Sverige? PropTech – "insights" från utlandet
 • Nödvändiga investeringar och förväntade resultat
 • Generativ design

 

Möte 3 - Onsdag den 11 september 2019

Huvudtema: Fördjupning relativt genomförande av entreprenader samt fördjupning om bostadsmarknaden

 

a)

 • Samordningsfrågor i komplicerade projekt
 • Rättsfall, tvistlösningar, prejudikat

b)

 • Flexibilitet i samband med exploatering av bostäder samt olika upplåtelseformer

 

Möte 4 - Torsdag den 7 november 2019

Huvudtema: Politikens inverkan, stadens utveckling samt utveckling av lokalhyresmarknaden

 

a)

 • Kort om politikens inverkan på marknaden i Sveriges städer inkl Göteborg
 • Marknadstrender fastighetsutveckling – en kommersiell utblick på städernas utveckling

b)

 • Förtätning innerstad –kontra köpcentrum
 • Utformning av framtidens kontor
 • Framtida hyresnivåer

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Mer om gränssnittet/kopplingen mellan entreprenad-hyra-köp-LOU
 • Att förstå hur infrastrukturprojekt i Göteborg påverkar fastighetsägare och hyresgäster

 

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att främja deltagarnas förståelse för Entreprenadrättens och delar av Fastighetsrättens möjligheter och betydelse för tillväxt och utveckling. Nätverket syftar också till att stärka deltagarnas förmåga att hantera utvecklingstillgångar, att öka kunskapen om det entreprenad- och fastighetsrättsliga området och dess betydelse i kommersiella sammanhang och att öka insikten om rättsområdenas risker.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, advokater, verksjurister, VDar och entreprenadchefer, projektutvecklare, projektchefer, projektledare, affärsutvecklingschefer samt andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom entreprenad- och fastighetsutveckling.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

 

Lektioner

20

 

 

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL

Södra Hamngatan 59

401 24 Göteborg

 

Dag 1

Onsdag den 27 mars 2019

Kl. 13:00 - Kl. 17:30

 

Dag 2

Tisdag den 21 maj 2019

Kl. 13:00 - Kl. 17:30

 

Dag 3

Onsdag den 11 september 2019

Kl. 13:00 - Kl. 17:30

 

Dag 4

Torsdag den 7 november 2019

Kl. 13:00 - Kl. 17:30

 

 

PRIS EX MOMS

20 950