NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT, GÖTEBORGInnehåll

En mycket spännande utveckling inom fastighetsrättens och entreprenadrättens område pågår för närvarande. Fastighetsägare utvecklar citymiljöer, nya handelsområden planeras och upphandlas och nya stora infrastrukturprojekt ligger i stöpsleven. Nätverksledarna och andra föreläsare kommer bland annat med konstruktiva inlägg i diskussionen om entreprenadrättens struktur och framtida utformning. Tillsammans med dig skapar de ett forum för konstruktiva och praktiska diskussioner om aktuella frågor inom entreprenad- och fastighetsrätten.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du alltså möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom entreprenad- och fastighetsrätt. Dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig. Tillsammans tillser ni att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics.

 

Avslutande möte innevarande säsong: Torsdag den 7 november 2019

Huvudtema: Politikens inverkan, stadens utveckling samt utveckling av lokalhyresmarknaden

 • Kort om politikens inverkan på marknaden i Sveriges städer inkl Göteborg
 • Marknadstrender fastighetsutveckling – en kommersiell utblick på städernas utveckling
 • Förtätning innerstad –kontra köpcentrum
 • Utformning av framtidens kontor
 • Framtida hyresnivåer

 

Möte 1 - Torsdag den 20 februari 2020

Tema a: Historik och förändring av standardavtal

 • Historik kring entreprenad och standardavtalen ABT m.m.
 • Förändringar i entreprenad, teoretiska kontra praktiska

 

Tema b: Avtal, risker, förändringar, praktisk vinkel

 • Bostadsrättsmarknaden, historik, syfte med bostadsrättslagen, krisen i nyproduktionen.
 • Marknadsprisfallet

 

Möte 2 - Torsdag den 23 april 2020

Tema a: Skatt/finansiering

 • Aktuella skattefrågor inom fastighetsområdet
 • Aktuella frågor i samband med finansiering av fastighetsaffärer 

Tema b: Fastighetstransaktioner, Fastighets-M&A

Tema c: Fastighetsaffär med offentlig aktör 

 

Gästföreläsare: SEB och Wihlborgs Fastigheter AB och Bird & Bird

 

 

Möte 3 - Tisdag den 25 augusti 2020

Huvudtema: Projektgenomförande

 • Fördjupning (mer om gränssnittet/kopplingen mellan entreprenad-hyra-köp-LOU)
 • Mer om gränssnittet/kopplingen mellan entreprenad-hyra-köp-LOU

 

Möte 4 - Torsdag den 22 oktober 2020

Tema a: Stadens utveckling

 • Marknadstrender fastighetsutveckling – en kommersiell och internationell utblick
 • Kommunal prissättning av mark (markanvisningar och tomträttsavgälder)

 

Tema b: PBL – plan & bygglagen

 • Varför hävs så många beslut?
 • Att arbeta med PBL
 • Uppföljning av PBL

 

Exempel på ytterligare aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Upphandling av förvaltningaentreprenader
 • Arkitektens nya position relativt beställare och byggare
 • Entreprenader i befintligt bestånd, mindre och medelstora beställare
 • 5 vanliga misstag i upphandling från entreprenörens sida
 • 5 vanliga misstag från beställarens sida

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att främja deltagarnas förståelse för Entreprenadrättens och delar av Fastighetsrättens möjligheter och betydelse för tillväxt och utveckling. Nätverket syftar också till att stärka deltagarnas förmåga att hantera utvecklingstillgångar, att öka kunskapen om det entreprenad- och fastighetsrättsliga området och dess betydelse i kommersiella sammanhang och att öka insikten om rättsområdenas risker.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, advokater, verksjurister, VDar och entreprenadchefer, projektutvecklare, projektchefer, projektledare, affärsutvecklingschefer samt andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom entreprenad- och fastighetsutveckling.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Lektioner

20

 

 

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL

Södra Hamngatan 59

401 24 Göteborg

 

Avslutande möte innevarande säsong: Torsdag den 7 november 2019

 

Dag 1

Torsdag den 20 februari 2020

13.00-17.30

 

Dag 2

Torsdag den 23 april 2020

13.00-17.30

 

Dag 3

Tisdag den 25 augusti 2020

13.00-17.30

 

Dag 4

Torsdag den 22 oktober 2020

13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

20 950