NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT


Ledare​​

 

 • Emma Eriksson,  advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå
 • Peter Degerfeldt, advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå 


Innehåll

En mycket spännande utveckling inom fastighetsrättens och entreprenadrättens område pågår för närvarande. Ny och ombyggnad av infrastruktur, bostäder, handelsområden och övriga lokaler m.m. fortsätter i rask takt. Fastighetsägare utvecklar citymiljöer, nya handelsområden planeras och upphandlas och nya stora infrastrukturprojekt ligger i stöpsleven. Samtidigt som det ständigt sker förändringar står ofta lagstiftningen kvar. Den absolut största aktiviteten pågår i befintligt bestånd av fastigheter. Nätverksledaren och andra föreläsare kommer med konstruktiva inlägg i diskussionen om entreprenadrättens struktur och framtida utformning. Tillsammans med dig skapas ett forum för konstruktiva och praktiska diskussioner om aktuella frågor inom entreprenad- och fastighetsrätten.

 

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du alltså möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom entreprenad- och fastighetsrätt. Dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig. Tillsammans tillser ni att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics.

 

 

Möte 1 – Torsdag den 21 januari 2021 

Huvudtema: Avancerade byggprojekt del 1 (i kombination med) Genomförande av Entreprenader

 • Ovanlig komplexitet och/eller storlek/infrastrukturbyggen
 • 3D-fastigheter
 • Åtagande exploateringsavtal
 • Lämpliga upphandlings- och entreprenadformer vid upphandling av entreprenad
 • Samordningsfrågor/avtalsfrågor i komplicerade projekt
 • Komplicerad etablering och ändring av arbetsområdet
 • Försäkring​

 

Möte 2 – Onsdag den 24 mars 2021

Huvudtema: Avancerade byggprojekt del 2 (i kombination med) Genomförande av Entreprenader

 • ​Se ovan för innehåll: Delar av tema 1 då dessa två kommer att delas upp på två tillfällen då detta tema är väldigt stort. 

 

Möte 3 – Tisdag den 18 maj 2021

Huvudtema: Co-working och co-living, en ny möjlighet att kunna genomföra avstannade projekt?

 • Ägarlägenheter
 • Förhållandet hyresvärd/hyresgäst när hyresgästen blir kollektiv
 • Blockhyra
 • Bygglov och åtaganden i markanvisningar
 • Detaljplan/värdering

 

Möte 4 – Torsdag den 23 september 2021

Huvudtema:Fastighetstransaktioner- utvalda frågor

 • Affärer med offentlig aktör
 • Optioner
 • Köp del av fastighet
 • Jordförvärvslagen

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Digitalisering – Digital Projektering
 • Samverkan mellan beställare och entreprenör
 • Samordningsfrågor i komplicerade projekt
 • Flexibilitet i samband med exploatering av bostäder samt olika upplåtelseformer
 • Drivande av detaljplaner och kommunens planmonopol
 • CO-living och CO-workings påverkan på fastighetsutveckling
 • PropTech – "insights" – fördjupning
 • Marknadstrender fastighetsutveckling – en kommersiell utblick
 • "Best practise"  inom fastighetstransaktioner
 • Trender inom fastighetstransaktioner
 • Villkorade avtal och rörliga ersättningar beroende på uthyrningsgrad, detaljplans antagande, tillskapad byggrättsyta
 • Bildande av JV:s vid samarbeten kring projekt – hot och möjligheter
 • Att förstå lokalpolitikens inflytande och betydelse för fastighetsägarnas verksamhet
 • Hur infrastrukturprojekt i Stockholm med omnejd påverkar fastighetsägare och hyresgäster

 

Syfte

 

Nätverkets huvudsyfte är att främja deltagarnas förståelse för Entreprenadrättens och delar av Fastighetsrättens möjligheter och betydelse för tillväxt och utveckling. Nätverket syftar också till att stärka deltagarnas förmåga att hantera utvecklingstillgångar, att öka kunskapen om det entreprenad- och fastighetsrättsliga området och dess betydelse i kommersiella sammanhang och att öka insikten om rättsområdenas risker.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till projektchefer, projektledare, entreprenadchefer, projektutvecklare, affärsutvecklingschefer samt andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom entreprenad- och fastighetsutveckling.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


1. Möte

torsdag d. 21. januari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

onsdag d. 24. mars 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

tisdag d. 18. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

torsdag d. 23. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network