NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT


Ledare

 • Erik Åberg, Advokat och delägare i Advokatfriman Carler
 • Rikard Stjernholm, Advokat och delägare i Advokatfirman Carler


Innehåll

En mycket spännande utveckling inom fastighetsrättens och entreprenadrättens område pågår för närvarande.  Fastighetsägare utvecklar citymiljöer, nya handelsområden planeras och upphandlas och nya stora infrastrukturprojekt ligger i startblocken. Samtidigt som alla dessa förändringar äger rum så förblir ofta lagstiftningen oförändrad. Den absolut största aktiviteten pågår i befintligt bestånd av fastigheter. Nätverksledaren och andra föreläsare kommer med konstruktiva inlägg i diskussionen om entreprenadrättens struktur och framtida utformning. Tillsammans med dig skapas ett forum för konstruktiva och praktiska diskussioner om aktuella frågor inom entreprenad- och fastighetsrätten.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Fastighetsrättens betydelse vid stads- och samhällsbyggnad

Gästföreläsare: Håkan Jersenius

 

Möte 2 

Huvudtema: Digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn

 • Digitala hjälpmedel, verktyg och stöd
 • BIM/VDC
 • Digitaliseringsstrategier och processer
 • Digitaliseringens påverkan på upphandling och juridik
 • IT Säkerhet
 • Hur dagens digitala trender i samhället kommer att påverka samhällsbyggnadssektorn

Gästföreläsare: Mohammed Barikan

 

Teman för resterande möten bestäms av medlemmar och nätverksledare tillsammans.

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Standardavtalens utveckling och rättspraxis avseende entreprenadrätt
 • Fastigheter och Digitalisering
 • Vilka utmaningar står fastighetssektorn inför vad gäller digitaliseringsvågen
 • Risk- och förpliktelsplacering
 • Fastighetsutveckling/Tidiga skeden
 • Upphandling av entreprenader
 • Genomförande av entreprenader
 • Fastighetstransaktioner
 • Stadens utveckling m.m.

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till projektchefer, projektledare, entreprenadchefer, projektutvecklare, affärsutvecklingschefer samt andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom entreprenad- och fastighetsutveckling.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Möte 1

tisdag d 16. november 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 15. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

tisdag d 5. april 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

torsdag d 19. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network