NÄTVERK I EKONOMISK KRIMINALITET


Ledare

  • Olle Kullinger, Advokat och Delägare Nordia Law
  • Cristina Bergner, Advokat och partner Advokatfirman Astra Advokater

 

Innehåll

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott som oftast går ut på att komma över andras (privatpersoners, företags eller samhällets) pengar eller egendom. Till ekonomisk brottslighet räknas bland annat bokföringsbrott, skattebrott, förskingring och mutbrott.

De två största ekobrottskategorierna i Sverige är skattebrott och bokföringsbrott, som tillsammans står för närmare 90 procent av alla misstänkta ekobrott. Vid andra slags brott än ekobrott är problemet vanligen att finna gärningsmannen medan frågan om huruvida ett brott begåtts vanligen är klar. Vid ekonomisk brottslighet är frågan om vem som utfört handlingen klar men frågan om handlingen lyckats slinka igenom lagens paragrafer kan ofta vara mera oklar. 

Typiska ekobrott som riktar sig mot företag eller privatperson är förskingring och trolöshet mot huvudman.

• Förskingring innebär att gärningspersonen missbrukar en förtroendeställning för egen vinning och därigenom orsakar huvudmannen - exempelvis en arbetsgivare - skada. Vid trolöshet mot huvudman behöver inte gärningspersonen ha någon egen vinning.

• Borgenärsbrott som omfattar oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer och otillbörligt gynnande av borgenär.

Även subventionsmissbruk det vill säga felaktig användning av EU-medel och insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan räknas till ekobrotten enligt lagen om marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Också penninghäleri (»penningtvätt«) och miljöbrott hör till ekobrotten.

 

Möte 1 - Fredag den 14 februari 2020

Huvudtema: Penningtvätt

 

Möte 2 - Fredag den 15 maj 2020

Huvudtema: Företagens rättsliga ställning i brottmål

 

Möte 3 - Fredag den 18 september 2020

Huvudtema: Tvångsmedel

 

Möte 4. Fredag den 6 november 2020

Huvudtema: Gäldenärsbrott

 

Syfte

Nätverket syftar till att stärka deltagarnas förmåga att hantera straffrättsliga problemställningar, att öka kunskapen om det straffrättsliga områdets innehåll och betydelse samt att öka insikten om den ekonomiska kriminalitetens omfattning och påverkan på samhället.

Nätverket är ett forum där vi tillsammans, på en både akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och utmaningar inom det straffrättsliga området. Deltagarna ges möjlighet att utväxla erfarenheter och kunskaper och att skapa kontakt med andra som arbetar inom det straffrättsliga området med dess utmaningar.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Det betyder att du som deltagande advokat infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning.

 

Målgrupp

Heads of AML/KYC, Heads of Fraud & Forensics, Heads of Compliance, Heads of Risk & Treasury, Heads of Legal Counsel, Heads of Internal Audit, Industry Risk Officers samt Bolagsjurister och Advokater.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM

SÖ Blasieholmshamnen 8,
103 27 Stockholm, Sverige

 

Dag 1

Fredag den 14 februari 2020

13.00-17.30

 

Dag 2

Fredag den 15 maj 2020

13.00-17.30

 

Dag 3

Fredag den 18 september 2020

13.00-17.30

 

Dag 4

Fredag den 6 november 2020

13.00-17.30

 

 

PRIS EX MOMS

22 950