NÄTVERK I EKONOMISK KRIMINALITET


Ledare

 • Olle Kullinger, Advokat och Delägare Nordia Law
 • Cristina Bergner, Advokat och partner Advokatfirman Astra Advokater

 

Innehåll

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott som oftast går ut på att komma över andras (privatpersoners, företags eller samhällets) pengar eller egendom. Till ekonomisk brottslighet räknas bland annat bokföringsbrott, skattebrott, förskingring och mutbrott.

De två största ekobrottskategorierna i Sverige är skattebrott och bokföringsbrott, som tillsammans står för närmare 90 procent av alla misstänkta ekobrott. Vid andra slags brott än ekobrott är problemet vanligen att finna gärningsmannen medan frågan om huruvida ett brott begåtts vanligen är klar. Vid ekonomisk brottslighet är frågan om vem som utfört handlingen klar men frågan om handlingen lyckats slinka igenom lagens paragrafer kan ofta vara mera oklar. 

Typiska ekobrott som riktar sig mot företag eller privatperson är förskingring och trolöshet mot huvudman.

• Förskingring innebär att gärningspersonen missbrukar en förtroendeställning för egen vinning och därigenom orsakar huvudmannen - exempelvis en arbetsgivare - skada. Vid trolöshet mot huvudman behöver inte gärningspersonen ha någon egen vinning.

• Borgenärsbrott som omfattar oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer och otillbörligt gynnande av borgenär.

Även subventionsmissbruk det vill säga felaktig användning av EU-medel och insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan räknas till ekobrotten enligt lagen om marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Också penninghäleri (»penningtvätt«) och miljöbrott hör till ekobrotten.

 

Möte 1 - Fredag den 26 mars 2021

Huvudtema: Media och brottmålsrättegångar

 • Nyheter i rättspraxis
 • Hur kan en försvarare använda media?
 • Hur kan man hindra media att media skriver och vilka åtgärder kan man vidta för att reagera mot felaktiga publikationer?
 • Förhållningssätt till journalister

 

Möte 2 - Fredag den 28 maj 2021

Huvudtema: Insiderbrotten

 • Nyheter i rättspraxis
 • MAR-regelverket, hur man förstår det komplexa på ett enklare sätt
 • Röjande av insiderinformation
 • Insiderbrott; finns det ett väsentlighetsrekvisit? En analys à la fonta i ljuset av ett nyligen avgjort ärende och/eller inför ett ärende som snart ska upp i Svea Hovrätt samt utnyttjande rekvisitet

 

Möte 3 - Fredag den 24 september 2021

Huvudtema: TBD

 

Möte 4 - Onsdag den 19 november 2021

Huvudtema: TBD

 

Ämneslista till kommande säsong:

 • Internationellt perspektiv; svenska utredningar med utländska förgreningar och en utblick mot ett annat system på allmän basis.
 • regler om internationellt samarbete 8rättshjälp, europeisk utredningsorder, överlämning av mål m.m)
 • Hur värderar man risken med åtgärder utomlands?
 • Informell samverkan mellan länder
 • Hur fungerar det i andra jurisdiktioner?
 • Process strategiska frågeställningar
 • Hur får man prövningstillstånd?
 • Hur övertygar man en åklagare att lägga ned en förundersökning? Åklagarperspektivet på hur man ser på yttranden över förundersökningar från försvarare, 23:18a möten, kompletteringar m.m
 • Skattebrott
 • Bokföringsbrott
 • Penningtvätt
 • Förhör av vittnen och sakkunniga i ekomål
 • Styrelseansvar enligt aktiebolagsrätten och straffrätten
 • Trolöshet mot huvudman och oredlighetsbrotten
 • Korruption
 • Tvångsmedel
 • Företagens rättsliga ställning i brottmål
   

 

 

Syfte

Nätverket syftar till att stärka deltagarnas förmåga att hantera straffrättsliga problemställningar, att öka kunskapen om det straffrättsliga områdets innehåll och betydelse samt att öka insikten om den ekonomiska kriminalitetens omfattning och påverkan på samhället.

Nätverket är ett forum där vi tillsammans, på en både akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och utmaningar inom det straffrättsliga området. Deltagarna ges möjlighet att utväxla erfarenheter och kunskaper och att skapa kontakt med andra som arbetar inom det straffrättsliga området med dess utmaningar.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Det betyder att du som deltagande advokat infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning.

 

Målgrupp

Heads of AML/KYC, Heads of Fraud & Forensics, Heads of Compliance, Heads of Risk & Treasury, Heads of Legal Counsel, Heads of Internal Audit, Industry Risk Officers samt Bolagsjurister och Advokater.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


1. Möte

fredag d. 26. mars 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

fredag d. 28. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

fredag d. 24. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

fredag d. 19. november 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network