NÄTVERK I EKONOMISK KRIMINALITET


Ledare

 

 • Olle Kullinger, Advokat och Delägare Nordia Law
 • Cristina Bergner, Advokat och partner Advokatfirman ASTRA ADVOKATER 

 

Innehåll

De två största ekobrottskategorierna i Sverige är skattebrott och bokföringsbrott, som tillsammans står för cirka 90 procent av alla misstänkta ekobrott. Vid andra slags brott än ekobrott är problemet vanligen att finna gärningsmannen medan frågan om huruvida ett brott begåtts vanligen är klar. Vid ekonomisk brottslighet är frågan om vem som utfört handlingen klar men frågan om handlingen lyckats slinka igenom lagens paragrafer kan ofta vara mera oklar. 

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Förhörsteknik i ekobrotts mål, teknik och strategi och framgångsfaktorer

 

Möte 2

Huvudtema: Bevisvärdering i ekobrottsmål

 

Tema för eventuella kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledarna tillsammans.

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under kommande säsong:

 • Skattebrott
 • Bokföringsbrott
 • Penningtvätt
 • Förhör av vittnen och sakkunniga i ekomål
 • Styrelseansvar enligt aktiebolagsrätten och straffrätten
 • Trolöshet mot huvudman och oredlighetsbrotten
 • Korruption
 • Tvångsmedel
 • Företagens rättsliga ställning i brottmål

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till Heads of AML/KYC, Heads of Fraud & Forensics, Heads of Compliance, Heads of Risk & Treasury, Heads of Legal Counsel, Heads of Internal Audit, Industry Risk Officers samt Bolagsjurister och Advokater.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Avslutande möte för säsongen:

fredag d. 19. november 2021

Kl. 12:30 - 17:30


Möten nästa säsong


Möte 1

fredag d 28. januari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

fredag d 1. april 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

fredag d 20. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

fredag d 30. september 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network