NÄTVERK I DATASKYDD I OFFENTLIG FÖRVALTNING


Ledare

  • Monika Wendleby Partner på Passacon, jurist & tidigare domare, GDPR författare, GDPR föreläsare, Dataskyddsombud 


Innehåll

Upplever du utmaningar med dataskydd i offentlig förvaltning?  Dessa kan se olika ut: Brist på resurser eller tid, komplexa bestämmelser och svårigheter att få ledning och medarbetare med på tåget?  Hur arbetar man i områden där rättspraxis ännu saknas och hur ska man förstå de rättsfall som kommer? Hur förhåller sig GDPR till andra regelverk som behöver tillämpas och hur ska man hantera till synes motstridiga krav? Det finns även många möjligheter med dataskydd: Den ger incitament att skapa ordning och reda och får oss att förstå värdet av mänskliga rättigheter som integritet och rätt till sina egna personuppgifter.

 

Ser du utmaningar och möjligheter med dataskydd i arbetet i offentlig sektor är nätverket rätt ställe för dig. Under nätverksträffarna får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och juridiskt perspektiv. Förutom den erfarna nätverksledaren, kan du förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare. Den som vill, kan även själv få berätta om sin erfarenhet om den är relevant för temat under mötet. Under varje nätverksträff kommer dessutom aktuella händelser att tas upp, till exempel nya rättsfall eller riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

 

Möte 1 

Huvudtema: 

Livet efter Schrems II: Hur hanterar man tredjelandsöverföringar? Hur fungerar de nya standardavtalsklausulerna? Vilka är utmaningarna (molntjänster, internationellt arbete, sociala medier, annat?)

 

Möte 2 

Huvudtema: 

Registrerades rättigheter: Hur ser rättigheterna ut och hur tillämpas de i praktiken? Hur förhåller sig GDPR till sekretessregler? Skillnader mellan arkivmyndigheter och andra myndigheter. Hur bygger man bra infrastruktur kring rättigheterna?

 

Tema för kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledarna tillsammans.

 

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

  • Rollerna inom personuppgiftsansvar: Hur man gör rätt i hela kedjan från inköp till uppföljning.
  • Hur hanteras gemensamt personuppgiftsansvar?
  • Incidenthantering: Hur man blir en lärande organisation.
  • Konsekvensbedömningar: Hur man värderar risker, förstår de registrerades syn med mera.
  • Behandlingsregister och dokumenthanteringsplaner: Hur kan man arbeta med detta?
  • Hur kan man arbeta framtungt med inköp och upphandling?
  • Rollen som dataskyddsombud och dataskyddsansvarig; samarbete och utmaningar.
  • Hur når man ledning och styrelse?

 

 


Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både juridisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle.

 

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till anställda i den statliga, regionala och kommunala förvaltningen som är ansvariga för, eller är involverade i, genomförandet av den nya personuppgiftsförordningen. Exempel på de som kan ha nytta av nätverket: Dataskyddsombud och dataskyddsansvariga, chefer, medarbetare och teamledare inom IT, säkerhet, juridik, administration och andra som vill hålla sig á jour med de senaste integritetsrättsliga frågorna. Även personer som arbetar i kommunala bolag med dataskydd eller i företag som utför uppdrag för offentlig sektor (till exempel vårdbolag) kan ha stor nytta av nätverket liksom personer som arbetar med dataskydd inom Svenska kyrkan.

 

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättningen av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

tisdag d 26. april 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 23. augusti 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

onsdag d 16. november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

torsdag d 26. januari 2023

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network